UK
NL
 Supplier sign in
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.

Resources

Contribute
Offshore
Select a category
Search

Wiki item

Do you have a wiki item for this page?  Contribute

Feature article

Tot twintig procent te winnen in optimalisatie O&M-strategie ECN-tools onderhoud offshore-turbines
Tot twintig procent te winnen in optimalisatie O&M-strategie
ECN-tools onderhoud offshore-turbines Binnen tien jaar offshore-windenergie veertig procent goedkoper. Dat is in één zin de uitdaging voor het TKI (Topsectoren Kennis & Innovatie) Wind op Zee waarin Nederland internationaal een industriële hoofdrol speelt. Kennisinstituut Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten zet de toon in optimalisatiestrategieën voor beheer en onderhoud van offshore windparken. Op deze kostenfactoren is meestal tot twintig procent te winnen, ervaren dr. Peter Eecen en ir. René van de Pieterman van ECN. Kern is de sublimatie van data tot nuttige informatie ten gunste van beschikbaarheid c.q. opbrengst, levensduur en kostenreductie over de gehele levenscyclus van het offshore windpark.

Anno 2015 neemt menigeen gemakkelijk aan dat offshore windenergie een al redelijk uitgekristalliseerde techniek is met gestroomlijnd onderhoud. De prin cipes zijn al enige tijd bekend maar een windpark op zee met turbines van 6 tot 8 MW is zware hightech uit een jonge, grensverleggende industrie. Dat is een van de redenen waarom windenergie op zee hoog op de gesubsidieerde indu strieagenda staat: er wordt veel kennis ontwikkeld om de resultaten te verbete ren. Noodzakelijk om de kostprijs binnen acceptabele grenzen te brengen ten opzichte van windparken op land en ten opzichte van conventionele bronnen. Deze veronderstelling daagt uit de totale energiekosten per 2023 ten opzichte van 2014 te reduceren met veertig procent. Dan zal het vermogen windenergie 4,5 GW offshore en 6 GW on shore bedra gen. Deskundigen gaan er officieus van uit dat economische, maatschappelijke en technische factoren zeewind de beste papieren geven. ECN is marktleider in optimalisatie van bedrijfsvoering en onderhoud van off shore windparken en richt zich op kostenreductie en rendementsverhoging. Dit strekt zich uit van ontwerp tot en met de operationele fase. Onderdelen van het door ECN ontwikkelde O&M-systeem worden door de meeste turbineprodu - centen en parkbeheerders al gebruikt. Het ECN O&M-systeem zal naar ver wachting de kWh-prijs significant verlagen.
Maintenance Benelux 2015-3, p.26
Would you like to add a feature article?  

Companies

Hitma Groep B.V.
Safe Site powered by Mennens
Do you want to list your company here?  Add company

Product news

Reliable Vibration Monitoring in Offshore & Marine Industry For a better lifecycle management and a higher availability of rotating assets
Reliable Vibration Monitoring in Offshore & Marine Industry
For a better lifecycle management and a higher availability of rotating assets Predictive and proactive maintenance already has a proven track record in a vast majority of industries. Also in marine and offshore applications, the maintenance strategy on board has evolved from breakdown to predictive maintenance based on condition monitoring techniques. These techniques were initially developed for the military, but are currently applied to most marine and offshore vessels and installations. Confidence in condition monitoring based on vibration measurement and analysis is growing and fleet managers, chief engineers and crews are adopting vibration monitoring due to the cost reducing capabilities and the convenience of planned overhaul compared to unscheduled breakdown maintenance. Additionally, the vibration monitoring technique is frequently used in approved Machinery Planned Maintenance schemes by Class societies these days (such as Lloyds Register, DNV-GL, etc...) and may lead to descriptive notes being assigned for inclusion by these Societies.
11-05-2017  |  3721x  |  Product news  | 
Mann Tek - Dry Cryogenic Coupling Spillfree couplings for LNG
Mann Tek - Dry Cryogenic Coupling
Spillfree couplings for LNG Dry Cryogenic Couplings (DCCouplings) and Cryogenic Break-away Couplings (CBCouplings) are designed for use wherever it’s beneficial to connect and disconnect hoses and pipelines under pressure, quickly without spillage and additional tools. Dry Cryogenic Couplings and Cryogenic Break-away Couplings are designed primarily for the use of cryogenic liquefied gases, e.g. LNG (-163ºC) and e.g. Nitrogen (-196º), where safety and reliability are of highest concern. The Dry Cryogenic Coupling consist of a “tank” unit wich is a type of a non-return valve and a “hose” unit with a valve driven by an internal cam curve to open both valves at the same time. Operation is a single action using a straight forward turning motion to connect the couplings and open flow path. An initial push and turn action on the hose unit provides engagement with the tank unit, thus locking and sealing the two units together. Further rotation opening the internal valves, thereby allowing full flow
14-04-2016  |  6890x  |  Product news  |   | 
Do you have a product news for this page?  Contribute

White paper

Do you have a white paper for this page?  Contribute

Product description

Do you have a product description for this page?  Contribute

Photo reportage

Do you have a photo reportage for this page?  Contribute
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising