Vacature
28-08-2018

Engie zoekt Field engineer/technical supervisor generators

BUG00000249

Generation europe bu (BU GEN) omvat alle thermische opwekkingsactiviteiten in Europa, met inbegrip van aardgas, steenkool, biomassa en grootschalige warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Het is een multifunctionele BU die op dit ogenblik ongeveer 24 GW exploiteert in 10 landen (BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, ItaliŽ, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) op 73 sites met een personeelsbestand van 2 250 werknemers. Onze organisatie is gestructureerd in vier (4) clusters: Gas Benelux, Gas France & South Europe, Coal en European Maintenance Services.

De EMS Equipment Solutions biedt gespecialiseerde onderhoudsactiviteiten, deskundigheid en langetermijnstrategieŽn aan binnen haar domeinen, om een toegevoegde waarde te bieden aan de interne elektriciteitscentrales en externe klanten van ENGIE. De EMS Equipment Solutions heeft dan ook de verantwoordelijkheid middelen, competenties en deskundigheid inzake onderhoudsuitvoering en -consultancy te verzamelen, soms transversaal georganiseerd via het beheer van kleinschalige projecten onder hun verantwoordelijkheid. Voor grootschalige projecten of inspecties stellen ze een competent team ter beschikking van de relevante projectmanagers. Ze ondersteunen de technische relaties met de OEMís en aannemers. Ze verzekeren de naleving van de beleidslijnen inzake Veiligheid, Milieu en Kwaliteit.

Als onderdeel van EMS Equipment Solutions is Power Train Operations het Equipment Solutions Team dat gespecialiseerde onderhoudsactiviteiten verricht voor stroomgroepen (gasturbines, stoomturbines en generators) om een toegevoegde waarde te bieden aan de interne elektriciteitscentrales van ENGIE en de externe klanten van ENGIE.

Jouw missie
-je bent lid van het Powertrain Operations Team en je rapporteert rechtstreeks aan de Team Lead Generators
-je organiseert en beheert de uitvoering van onderhoudswerken aan generators en hulpsystemen, samen met jouw EMS-collegaís en/of onderaannemers (zowel OEM als niet-OEM)
-je zal (afhankelijk van het type van project) gevraagd worden:
mechanische en elektrische werken uit te voeren
een team van mecaniciens te beheren met interne en/of externe resources
een project te beheren in al zijn fasen (definitie, voorbereiding, uitvoering en consolidatie)
-je bent verantwoordelijk voor de toegewezen taken op het vlak van de naleving van de kwaliteit, de planning, het budget, de veiligheid en het milieu
je zal je voornamelijk focussen op generators, maar je zal ook mechanische werken uitvoeren aan zowel stoom- als gasturbines naargelang van de planning en de intern beschikbare resources