UK
NL
 Leveranciers-login
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.
Industry news
04-10-2019  |  891x
Share this item

Slechts 30% RI&E-inventarisatie volledig en betrouwbaar

Uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ van Inspectie SZW blijkt dat slechts 30 procent van de bedrijven in Nederland een RI&E heeft die de lading dekt. Volgens de Arbowet moet de RI&E ‘volledig en betrouwbaar’ zijn. Hoe zorg je dat de RI&E volledig wordt (en blijft)?

Omdat niet één organisatie gelijk is aan een andere, moeten alle organisaties hun eigen RI&E opstellen. Zij zijn vrij in de manier waarop ze dat doen, zolang ze alle risico’s maar inventariseren. Veel organisaties maken bij het opstellen van de RI&E gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle risico’s te inventariseren met behulp van deze instrumenten.

Zo vraagt het Arbobesluit om de “aard, mate en duur van de blootstelling” te bepalen wanneer werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Deze blootstelling bepalen gaat verder dan beantwoording van de vragen in de (meeste) branchespecifieke instrumenten. Daarom is voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een zogenoemde verdiepende RI&E nodig. Naast die verdiepende RI&E ‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ kan het bijvoorbeeld ook nodig zijn een verdiepende RI&E op te stellen voor lawaai, arbeidsmiddelen of explosieveiligheid.

Opzet

Daarnaast worstelen sommige organisaties met de opzet van een RI&E. Want bestaat een organisatie uit meerdere locaties, hoe ga je dan om met een risico dat wel op locatie A voorkomt en niet op locatie B? In dat geval is het een mogelijkheid om de beleidsmatige aspecten, zoals het arbo- en verzuimbeleid, in een ‘globale RI&E’ te verwerken. De locatiespecifieke risico’s komen dan bijvoorbeeld in een ‘locatie-RI&E’. Of misschien wordt er veel in projecten gewerkt. Die risico’s komen dan in een ‘project-RI&E’ te staan. Daarnaast hebben veel organisaties te maken met werkzaamheden die eenmalig of incidenteel plaatsvinden. Inventariseer deze risico’s bijvoorbeeld door middel van een Taak-Risico-Analyse en leg de afspraken/maatregelen vast in een werkvergunning.

Company information

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising