NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Veilig werken door training, middelen en advies Veiligheid
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Veilig werken door training, middelen en advies

Veiligheid

In zijn nieuwe SafeSite Expertisecenter in Vlaardingen verzorgt Mennens veiligheidstrainingen voor werken op hoogte en diepte. Daarnaast biedt het bedrijf ook veiligheidsmiddelen, en advies daarover; drie onmisbare elementen om werknemers veilig te laten werken. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkplek.
VEILIG WERKEN DOOR TRAINING, MIDDELEN EN ADVIES In zijn nieuwe SafeSite Expertisecenter in Vlaardingen verzorgt Mennens veiligheidstrainingen voor werken op hoogte en diepte. Daarnaast biedt het bedrijf ook veiligheidsmiddelen, en advies daarover; drie onmisbare elementen om werknemers veilig te laten werken. 2 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 3 MAINTENANCE | INHOUD VEILIGHEID | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Marco Vellinga Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkplek, de juiste middelen voor de werkzaamheden, voldoende onderricht aan personeel en een reddingsplan. Desondanks vinden nog altijd bedrijfsongevallen plaats bij het werken op hoogte en diepte (zie kader ‘Arbeidsongevallen’ ). Een groot deel daarvan is terug te voeren op onveilig gedrag. Veilig werken staat of valt dus met het trainen van mensen. Daar kan Mennens een handje bij helpen. KENNIS ONTBREEKT Bedrijven komen vaker dan gedacht met valgevaar in aanraking. Frans Batist, directeur bij Mennens Rotterdam: “Wat opvalt is dat de zaken doorgaans goed voor elkaar zijn in industrieën waar onder extreem gevaarlijke condities wordt gewerkt – de offshore bijvoorbeeld –, terwijl dat in industrieën waar de risico’s minder groot zijn juist nog te wensen overlaat. Kennis over wat een werkplek onveilig maakt, is daarbij een eerste vereiste, maar dat ontbreekt nog vaak.” GEEN ONWIL Onveilig handelen is meestal geen onwil. Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging en manager van het Expertisecenter, beaamt dit: “Mensen zien de risico’s gewoon niet, of niet meer, en weten vaak ook niet dat ze getraind moeten zijn om te mogen werken met valbeveiliging, ofwel klasse 3 PBM.” Betrokkenen moeten dan bewust gemaakt worden van, of herinnerd worden aan, de gevaren van werken op hoogte en diepte. En ze moeten hun kennis over de meest gangbare valbeveiligingsmiddelen – harnassen, verbindingsmiddelen, ankerpunten voor verticale en horizontale systemen – opfrissen. INSTRUCTIE Van Blijswijk: “Vaak hoor je werknemers zeggen: ‘we moeten veilig werken, maar we krijgen daar de middelen en de tijd niet voor.’ Klaarblijkelijk overzien werkgevers de gevolgen niet. Maar geloof me, het is écht goedkoper om tien jaar lang je VEILIG WERKEN DOOR TRAINING, MIDDELEN EN ADVIES 2 In zijn nieuwe SafeSite Expertisecenter in Vlaardingen verzorgt Mennens veiligheidstrainingen voor werken op hoogte en diepte. Daarnaast biedt het bedrijf ook veiligheidsmiddelen, en advies daarover; drie onmisbare elementen om werknemers veilig te laten werken. MARKTNIEUWS 6 ASSETMANAGEMENT IN HET POST-CORONATIJDPERK 8 Welke blijvende invloed zal het coronavirus uitoefenen op de onderhoudssector, vraag Dirk de Nutte, CEO van The Grain, zich af. Wat er niet verandert: menselijk en technisch falen. Wat er wel verandert: hoe mensen hiermee omgaan. Hoog tijd voor een technologische sprong voorwaarts. FOTO: CORONAPROTOCOLLEN BIJ SHELL PERNIS 10 VERTROUWEN IN CBM MOET GROEIEN DOOR EXPERIMENTEREN 12 Zonder digitalisering geen voorspellend onderhoud. Daarom zet World Class Maintenance in op verspreiding van kennis rond ‘slim onderhoud’. Doel is dat de industrie in 2030 100% CBM toepast, een reuzenstap verwijderd van de huidige 5%. Experimenteren met CBM kan onderhoudsmensen en bedrijven over de streep trekken, gelooft Henk Akkermans, directeur van WCM. Dirk van Blijswijk (links) en Frans Batist (rechts) zijn blij met het nieuwe SafeSite Expertisecenter. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia 4 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 VEILIGHEID Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 5 Expertisecenter Met een vloeroppervlak van 900 m2 is het Safe Site Expertisecenter een van de grootste in Europa. “De inrichting is echt specialistenwerk”, zegt Frans Batist, directeur bij Mennens Rotterdam. “Van onze specialisten en die van Saphire. Zij verzorgen onder meer trainingscentra voor de brandweer, de offshore en voor Defensie. Een complex als dit vind je echt nergens anders. Ook de synergie tussen hijs- en heftechniek en valbeveiliging is bijzonder. Als een klant van ons een staalkabel koopt, dan zal de medewerker die verantwoordelijk is voor de installatie op hoogte daarvoor getraind moeten zijn. En iemand die door ons zijn hef- en hijsmiddelen laat keuren, kan in één moeite door ook zijn valbeveiliging laten keuren.” SafeSite-Powered by Mennens Mennens is specialist op het gebied van staalkabel, hijs- en hefmiddelen en valbeveiliging. Safe Site Valbeveiliging – sinds 2011 onderdeel van de Mennens groep – is gespecialiseerd in valbeveiligingsmiddelen en -systemen. De onderneming is geeft ook advies en is gespecialiseerd in Rope Access en het keuren van valbeveiliging. Sinds 1 januari 2020 zijn de medewerkers en diensten van Safe Site (oorspronkelijk in Alblasserdam gevestigd) geïntegreerd bij Mennens Rotterdam onder de merknaam ‘Safe Site - Powered by Mennens’. Stijgend aantal arbeidsongevallen Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 200.000 arbeidsongevallen, waarvan 60 met fatale afloop. Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW. Er wordt dan onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden en of er overtredingen zijn begaan. Omdat het aantal bedrijfsongevallen nog altijd toeneemt – in 2018 4.368, in 2019 4.474 (+ 2,4%) – is er voor 2020 een aanscherping van het toezicht aangekondigd. Soort val Aantal % totaal Van een dak, hooggelegen vloer of platform 68 36 Van een steiger 27 14 Van een stilstaand voertuig 34 18 Van een bewegend platform 10 5 Val van hoogte door een gat in de grond 21 11 Val van hoogte – overig 31 16 Totaal 191 100 het nadrukkelijk om train to educate en niet om train to comply. Wij willen onze cursisten echt iets meegeven. Onze trainers hebben veelal een buitensport- of sportopleiding gevolgd of zijn opgeleid bij Defensie. Ze beschikken allemaal over een didactische aantekening.” NIVEAUS De trainingen zijn gericht op hoogte en diepte en kennen een drietal niveaus. Niveau 0 is een algemene basistraining over veiligheid op hoogte, en omvat zowel theorie als praktijk. Niveau 1 is een uitgebreide theoretische en praktische basistraining voor het klimmen en werken op hoogte. Niveau 2 is te beschouwen als een vervolgtraining: na deze training is de werknemer in staat onder moeilijke omstandigheden zelfstandig een redding trainingen en voorzieningen op orde te hebben dan om eens in de tien jaar met een ongeval te worden geconfronteerd.” Naast de juiste middelen en instructies moeten werkgevers ook een reddingsplan opstellen. Werken op hoogte en diepte betekent namelijk automatisch dat een eventuele ongevalsplaats niet makkelijk te bereiken is voor hulpverleners. TRAIN TO EDUCATE Van Blijswijk benadrukt dat Mennens vooral inzet op bewustwording en leren: “Bij ons gaat ‘Het is écht goedkoper om gedurende tien jaar je trainingen en voorzieningen op orde te hebben dan om eens in de tien jaar met een ongeval te worden geconfronteerd’ ‘Onveilig handelen is meestal geen onwil’ uit te voeren, zowel op hoogte als vanuit de diepte. Die reddingstraining dient jaarlijks te worden herhaald, omdat het kunnen verrichten van levensreddende handelingen altijd actueel is. OP LOCATIE De trainingen in Vlaardingen variëren van het werken in besloten ruimten tot klimmen en werken op hoogte en diepte. Daarbij is er aandacht voor het werken met valbeveiliging en voor het verrichten van levensreddende handelingen bij ongevallen. Batist: “We verzorgen ook trainingen op locatie, zowel in binnen- als buitenland, dus ook bij onze buitenlandse zusterbedrijven. Het basismateriaal en de omstandigheden, inclusief de zwaartekracht, zijn daar hetzelfde als hier, maar er zijn duidelijke cultuurverschillen, en daar moet je wel mee om weten te gaan.” ADVIES Naast veiligheidstrainingen levert Mennens ook veiligheidsmiddelen en geeft advies daarover. Omdat de situatie bij elk bedrijf anders is en er veel verschillende middelen beschikbaar zijn, zijn werkgevers afhankelijk van goed advies. Mennens adviseert zowel over permanente veiligheidsvoorzieningen – kooiladders, hekwerken, bordestrappen, ankerpunten en lijnsystemen – als over persoonlijke valbeveiliging, die zeer specifiek afgestemd moet worden op de werksituatie van de gebruiker. Eventuele gebreken worden in kaart gebracht, gerapporteerd en voorzien van een oplossingsgericht voorstel. ● Praktijkoefening ‘werkplaatsbeperking’. Vertrouwen in het materiaal is van levensbelang bij werken op hoogte. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren