NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Vertrouwen in CBM moet groeien door experimenteren  WCM promoot slim onderhoud
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Vertrouwen in CBM moet groeien door experimenteren

WCM promoot slim onderhoud

Zonder digitalisering geen voorspellend onderhoud. Daarom zet World Class Maintenance in op verspreiding van kennis rond ‘slim onderhoud’. Doel is dat de industrie in 2030 100% CBM toepast, een reuzenstap verwijderd van de huidige 5%. Experimenteren met CBM kan onderhoudsmensen en bedrijven over de streep trekken, gelooft Henk Akkermans, directeur van WCM.
Geen artikel meer missen? Meld u kosteloos aan. WCM promoot slim onderhoud VERTROUWEN IN CBM MOET GROEIEN DOOR EXPERIMENTEREN Zonder digitalisering geen voorspellend onderhoud. Daarom zet World Class Maintenance in op verspreiding van kennis rond ‘slim onderhoud’. Doel is dat de industrie in 2030 100% CBM toepast, een reuzenstap verwijderd van de huidige 5%. Experimenteren met CBM kan onderhoudsmensen en bedrijven over de streep trekken, gelooft Henk Akkermans, directeur van WCM. 12 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2020 13 CONDITION-BASED MAINTENANCE | Redactie IIR Trainingen & Conferenties | Fotografie: WCM “Binnen de wereld van maintenance vindt een omwenteling plaats,” vertelt Henk Akkermans, directeur van World Class Maintenance. “Het onderhoudsproces wordt steeds verder gedigitaliseerd. Papieren checklists en rapporten worden langzaam maar zeker door een tablet of smartphone vervangen. Dat is een hele goede ontwikkeling, want hierdoor is er veel meer mogelijk op het gebied van predictive maintenance.” World Class Maintenance is een netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Met projecten op het gebied van slim onderhoud richt de organisatie zich op een verlengde asset lifetime, betere mobiliteit, de energietransitie en kennisontwikkeling. CONDITION-BASED MAINTENANCE Kunnen voorspellen wanneer een asset onder - houd nodig heeft, is van belang. Condition-based maintenance (CBM) is daarbij essentieel. Bij deze onderhoudsstrategie wordt de conditie van een asset steeds gemonitord. Op basis van indicato - ren is dan te zien dat de prestaties van een asset achteruitgaan of dat er een storing aankomt. Dit voorkomt dat onderhoud te vroeg of te laat wordt uitgevoerd. Dit soort remote monitoring is de laatste jaren veel goedkoper geworden. “Over tien jaar doet iedereen aan condition-based mainte - nance,” voegt Akkermans toe. “Nu wordt het nog maar in 5% van de gevallen toegepast. Om zo ver te komen dat iedereen CBM toepast, moeten we zorgen dat er geëxperimenteerd kan worden. Desnoods tussen de geplande onderhoudsacti - viteiten door. Ik ben ervan overtuigd dat onder - houdstechnici de geplande onderhoudswerk - zaamheden dan langzaamaan vanzelf uitstellen. Er moet vertrouwen groeien in de experimenten met CBM.” GEEN SEXY ONDERWERP Onderhoud heeft lang met een cultuurprobleem geworsteld. “Het is lang impopulair geweest, want onderhoud en bestaande assets in stand houden werd gezien als veel minder sexy dan nieuwbouw of het bedenken en ontwerpen van nieuwe assets. Maar nu er meer waardering voor duurzaamheid komt, vinden steeds meer bedrijven het belangrijk om bestaande assets langer te gebruiken. Want uiteindelijk is het wel zo kostenefficiënt als een grote investering een aantal jaar kan worden uitgesteld door slimmer onderhoud uit te voeren.” KENNIS VERSPREIDEN “Er is nog wel een lange weg te gaan,” zegt Akkermans. “De digitalisering die voor predictive maintenance nodig is, is wel beschikbaar, maar wordt nog maar weinig toegepast. En dat is be - grijpelijk, want het overstappen naar een volledig digitaal onderhoudsproces is een grote operatie. Daarbij komen belemmeringen als financiering en onvoldoende kennis.” Met dat laatste kan WCM helpen, want de organisatie heeft het ‘Overstappen naar een volledig digitaal onderhoudsproces is een grote operatie’ Henk Akkermans, directeur World Class Maintenance. delen van kennis hoog in het vaandel staan. Be - langrijke pijlers zijn de Fieldlab projecten waarbij een hele sector wordt uitgedaagd om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld daarvan is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMINO. Dit is gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de infra - sector. Met dergelijke projecten worden bedrij - ven ondersteund met de overstap naar slimmer onderhoud. PERSONEELSTEKORT OPLOSSEN Digitalisering is niet het enige knelpunt op het gebied van voorspellend onderhoud. Nederland kampt ook met een personeelstekort in de technische sector. Met name op het gebied van onderhoud gaat een groot deel van het perso - neel de komende vijf tot tien jaar met pensioen en de instroom is kleiner dan de uitstroom. “Dit kunnen we oplossen door meer mensen voor het vak te interesseren, maar door de digitali - sering zijn er ook flinke productiviteitsstijgingen te behalen en per saldo minder mensen nodig,” voorspelt Akkermans. “Tot nu toe is de gemid - delde monteur in de procesindustrie vaak maar 40% productief is (de zogenaamde Hands on Tool Tijd, HoTT). Vooral omdat ze vaak moeten wachten: vanwege onvolledige communicatie, een vergunning die nog niet is geregeld, omdat de juiste materialen nog niet beschikbaar zijn, of omdat de installatie nog niet is vrijgegeven. Met digitalisering kan al dit wachten sterk verkort worden. Als zo de HoTT verdubbelt, dan wordt het personeelstekort ineens een oplosbaar probleem. Maar dit vergt nog wel veel aandacht en tijd. Net zoals aging assets aandacht nodig hebben.” ● Wilt u Asset Management standaarden en pro - cessen optimaal inzetten binnen uw organisatie? Behaal het internationaal erkende ‘Certificate in Asset Management’ en toon wereldwijd uw expertise in Asset Management aan. De training IAM Certificate in Asset Management bereidt u in 6 dagen voor op het uitdagende IAM-examen. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met IES Asset Management en wordt gegeven door ervaren IAM aanbevolen trainers. Meer informatie en aanmelden: www.iir.nl/asset-management ‘Over tien jaar doet iedereen aan condition-based maintenance’ Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren