NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Remote monitoring van kathodische bescherming Corrosie herkennen, behandelen en voorkomen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Remote monitoring van kathodische bescherming

Corrosie herkennen, behandelen en voorkomen

Het basisprincipe van kathodische bescherming is onveranderd, de praktijktoepassingen niet. Interferentie en bodembacteriën maken continue monitoring van het te beschermen metaal noodzakelijk. Modellering en 3D visualisaties maken het straks mogelijk om corrosie real-time te volgen. Metalen buisleidingen worden altijd gemaakt met een coating van polyetheen (PE) of Polypropyleen .
Corrosie herkennen, behandelen en voorkomen REMOTE MONITORING VAN KATHODISCHE BESCHERMING Het basisprincipe van kathodische bescherming is onveranderd, de praktijktoepassingen niet. Interferentie en bodembacteriën maken continue monitoring van het te beschermen metaal noodzakelijk. Modellering en 3D visualisaties maken het straks mogelijk om corrosie real-time te volgen. Metalen buisleidingen worden altijd gemaakt met een coating van polyetheen (PE) of Polypropyleen (PP) om de leidingen te beschermen tegen be- schadiging en roest. Maar zodra er kleine scheur- tjes ontstaan in de coatings begint vroeg of laat het natuurlijke elektrochemische corrosieproces. Omdat het vervangen van leidingen en buizen een bijzonder kostbare zaak is – om nog maar niet te spreken van de kosten die een lek met zich meebrengt – zijn er verschillende manieren om metalen leidingen te beschermen. Een van die manieren is kathodische bescherming – een techniek die eigenlijk al eeuwenoud is en bijvoorbeeld wordt toegepast om oceaanschepen minder snel te laten wegroesten in het water. Heel in het kort komt het erop neer dat de elektrische spanning, het potentiaal, van het te beschermen metaal wordt verlaagd tot -850 mV, het punt waarop corrosie niet meer kan plaatsvinden. De principes van passieve en actieve kathodische bescherming worden uitgelegd in de kaders op pagina 31. INTERFERENTIE De basis van kathodische bescherming mag dan niet veranderd zijn in de laatste eeuwen, er zijn wel degelijk nieuwe factoren ontstaan die indirect invloed hebben op de toepassing van kathodische bescherming. Zo is er in de laatste eeuw ontdekt dat wisselstroom (AC), veroorzaakt door hoogspanningsmasten, en gelijkstroom (DC), veroorzaakt door het treinnetwerk, interferentie veroorzaken op metalen constructies. Marcel Juinen, specialist kathodische bescherming bij Merrem & la Porte, legt uit hoe dit werkt: “Interferentie is een ongewenste spanning op metaal, afkomstig van andere systemen, zoals bijvoorbeeld een hoogspanningsmast, of een treinstelsel. Ligt een metalen leidingennetwerk bij een spoorlijn in de buurt, dan bereikt een deel van de retourstroom die van trein in de rails loopt, via de grond ook de stalen leidingen. Maar omdat de stroom de metalen leiding ook weer wil verlaten, zoekt die de weg Marcel Juinen, specialist kathodische bescherming bij Merrem & la Porte. ’Straks werken we allemaal met 3D visuele dashboards die non-stop laten zien hoe de eigenschappen van het metaal zich ontwikkelen’ van de minste weerstand en wordt de spanning uiteindelijk ook weer teruggevoerd naar de bodem via een bepaald uittreedpunt. En precies op dat punt ontstaat dan corrosie.” BACTERIËN Er zijn ook factoren die invloed hebben op het corrosieproces die minder goed te bestrijden zijn. Zo is in de loop der jaren ontdekt dat er bacteriën (MIC) Al in de 19e eeuw werden schepen met koper bekleed waaraan blokken van weekijzer werden bevestigd, waardoor de koperen platen beschermd bleven tegen corrosie. Deze methode heet kathodische bescherming. Corrosie is een elektrochemiche reactie waarvoor drie elementen nodig zijn: staal, zuurstof en elektrolyt (geleiding). Iedere metaalsoort heeft zijn eigen spanning. Staal heeft bijvoorbeeld een spanning van gemiddeld -500 millivolt (mV). Andere metalen hebben een negatievere spanning (bijvoorbeeld magnesium ca. -1.500mV, zink ca. -1.080mV – en aluminium ca. -1.000mV). Hoe negatiever de spanning van een metaalsoort hoe onge- voeliger voor corrosie. in de grond zitten die de zuurgraad veranderen en een versterkende invloed kunnen hebben op corrosie. Toepassingen van kathodische bescherming zijn daarom alleen betrouwbaar en zinvol, als er periodieke controles worden uitgevoerd op de werking. Anders is de investering in kathodische bescherming eigenlijk zinloos. Want als er onontdekte factoren zijn die ervoor zorgen dat de bescherming niet werkt, zoals de bodembacte- Passieve kathodische bescherming Kathodische bescherming van staal tegen corrosie ontstaat op het moment dat een stalen object verbonden wordt met een andere metaalsoort met meer negatieve spanning. De elektrische spanning, het potentiaal, van beide metaalsoorten beweegt dan figuurlijk, maar ook letterlijk naar elkaar toe. Er gaat namelijk een stroompje lopen van het meest negatieve potentiaal (bijvoorbeeld zink) naar het minst negatieve potentiaal (bijvoorbeeld staal). Het staal wordt dan een ‘kathode’ en het andere staal met de negatievere spanning (zink) verandert in wat men noemt een ‘zelfopof- In deze bak water met demobuis is te zien hoe kathodebescherming werkt. De stroombron is wat opgevoerd om meer belletjes te veroorzaken. De buis is de kathode, het rond gebogen ijzerdraad in de hoek een MMO-anode van titaan met een oxidelaag. Doordat er een stroom naar de buis loopt, is er geen verlies van elektronen uit de buis (of het staal) naar de omgeving. De belletjes zijn een bijproduct. H bij de buis en O 2 2 aan de anode. riën die de zuurgraad beïnvloeden, corrodeert de leiding toch. PERIODIEKE CONTROLE Bij grote projecten, waar bedrijven te maken hebben met overheidsinstanties zoals Provinciale Waterstaat, Milieudiensten en Waterschappen, wordt periodieke corrosie-controle op assets dan ook vereist. Het gaat daarbij met name om ferende of galvanische anode’. Wat er dan gebeurt is dat de spanning, het potentiaal van het staal minder wordt en naar beneden trekt richting de -1.000 mV. En dat is het beoogde doel, want zodra een metaal eenmaal de spanning bereikt van -850 mV, houdt het corrosieproces op. ACTIEVE KATHODISCHE BESCHERMING Voor het beschermen van een ondergronds metalen opslagtank van 5 m of 500 meter metalen leiding, is passieve kathodische bescherming prima. Grotere metalen assets, zoals stuwdammen of buizenstelsels langer dan 5.000 meter, zijn beter te beschermen via actieve kathodische bescherming. Eigenlijk verschilt het principe van actieve kathodische bescherming niet zoveel van passieve: ook hier wordt de elektrische spanning, het potentiaal, van het te beschermen metaal verlaagd tot het punt dat corrosie niet meer kan plaatsvinden: -850 mV. En ook bij actieve kathodische bescherming gebeurt dat door een stuk metaal met een minder negatieve spanning (kathode) te verbinden met een stuk metaal dat een meer negatieve spanning heeft. Het verschil met de passieve methode is dat er bij actieve kathodische bescherming gebruik gemaakt wordt van een gelijkspanning, een apparaat waarmee je het potentiaal van de anode zelf kunt bepalen.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren