NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Professor Clement Hiel over Big Data en AI in onderhoud Creativiteit en samenwerking worden doorslaggevend
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Professor Clement Hiel over Big Data en AI in onderhoud

Creativiteit en samenwerking worden doorslaggevend

Clement Hiel heeft de geboorte van Big Data meegemaakt. Tegenwoordig maakt hij er voor zijn bedrijf CSSI gebruik van. Big Data en Kunstmatige Intelligentie veranderen alles. Verlaat je comfortzone en stap in die wereld, adviseert hij. Door de toevoeging van Kunstmatige Intelligentie aan Big Data neemt de innovatie exponentieel toe. “Zulke verandering is voor de mens moeilijk te bevatten”, zegt Hiel. “Het maakt toekomstvoorspellingen lastig. Om ingenieurs op toekomstig werk voor te bereiden, kun je hen het best uit hun comfortzone halen en de nadruk leggen op creativiteit en samenwerking.”
Professor Clement Hiel over Big Data en AI in onderhoud: ‘CREATIVITEIT EN SAMEN WERKING WORDEN DOORSLAGGEVEND’ Clement Hiel heeft de geboorte van Big Data meegemaakt. Tegenwoordig maakt hij er voor zijn bedrijf CSSI gebruik van. Big Data en Kunstmatige Intelligentie veranderen alles. Verlaat je comfortzone en stap in die wereld, adviseert hij. de statistiek van levensverzekeringen dat dik niet gezond was, zoals toen werd gedacht, maar juist een voorspeller van vroeger overlijden. De sleutel was een hoge Body Mass Index (BMI), een waarde uit de ‘sensoren’ gewicht en lengte volgens het algoritme: ‘gewicht gedeeld door lengtekwadraat’. De medische verklaring kwam pas later.” HOE MEER HOE BETER Zo werkt het met machines ook: sensoren en algoritmes voorspellen vroegtijdig falen. Hiel: “Hoe groter je ‘installed base’, hoe meer data, hoe betrouwbaarder de potentiële uitkomsten om de oorzaak te vinden.” Kunstmatige intelligentie voegt daar nog een dimensie aan toe: hoe meer data, hoe effectiever het zelflerende vermogen van de computer wordt: op weg naar een wereld waarin de computer intelligenter is dan de mens. 2 Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 3 MAINTENANCE | INHOUD INFORMATIETECHNOLOGIE | Leendert van der Ent Door de toevoeging van Kunstmatige Intelligentie aan Big Data neemt de innovatie exponentieel toe. “Zulke verandering is voor de mens moeilijk te bevatten”, zegt Hiel. “Het maakt toekomstvoorspellingen lastig. Om ingenieurs op toekomstig werk voor te bereiden, kun je hen het best uit hun comfortzone halen en de nadruk leggen op creativiteit en samenwerking.” DIGITALE DRAAD Voordat de toekomst aan de orde komt, is het goed om eerst even terug te gaan naar het verleden. “Waar komen materialen vandaan? Onder welke procesomstandigheden zijn daaruit onderdelen gemaakt? Tegenwoordig staat ook op veel supermarktverpakkingen de herkomst, maar het idee om dat allemaal minutieus vast te leggen komt uit de ruimtevaart”, zegt dr. ir. Clement Hiel. Hij is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert aan de University of California, Los Angeles (UCLA). “Herkomst, inkoop, engineering, productie, assemblage en onderhoud, alles werd bijgehouden. Dat leidde aanvankelijk tot meters aan gegevens en tekeningen op papier. Gelukkig kan dat nu in één file, een ‘digitale draad’ worden ondergebracht.” SPACE SHUTTLE Waarom dat nodig was kan Hiel, die in de jaren negentig betrokken was bij het ontwikkelen van de hoofdmotoren van NASA’s Space Shuttle, op basis van eigen ervaring uitleggen. “Voor motoren is de verhouding tussen gewicht en prestatie belangrijk. Stel, een automotor met 200 pk heeft een gewicht van 168 kilo. Deze ‘gewone’ automotor heeft een prestatie/gewichtsverhouding van 200/168=1,19. Bij de motor van een spaceshuttle liggen die verhoudingen anders: die heeft 6,5 miljoen pk en weegt 3.400 kilo. De prestatie/gewichtsverhouding ligt op 1934: 1600 keer zo hoog.” Bij zo’n extreme rotatiemachine is het voor ingenieurs en onderhoudsmonteurs essentieel om bij falen aan de hand van de gebruikte materialen en de procescondities tijdens de productie, te kunnen achterhalen wat het probleem veroorzaakt kan hebben en hoe het kan worden opgelost. “Maar dit zegt nog niets over de operatie. Welke omstandigheden zorgen voor falen tijdens gebruik? Daarom kreeg een straalmotor honderden sensoren die vele honderden datapunten per seconde opleveren om gebruikscondities te loggen: Big Data.” SENSOREN EN ALGORITMES Hiels bedrijf Composite Support & Solutions Incorporated (CSSI) in San Pedro, Californië werkt al jaren voor de United States Air Force (USAF). “Wij maken en beheren communicatie-antennes voor de Amerikaanse luchtmacht op basis van een Design, Build & Maintain-contract. Dat heeft als groot voordeel dat je de kennis van engineering en maintenance kunt koppelen. Vanwege de corrosie in kustgebieden maken we de torens van composiet. Dat is qua onderhoudbaarheid het gunstigst: niet de laagste stichtingskosten, wel de gunstigste Total Cost of Ownership. Alles, van draagstructuur, bliksemafleidersysteem, software en elektronisch ontwerp tot integratie van hardware zit in één digitale file: een ‘digital twin’ die tegelijk de ‘Single Source of Truth’ is.” Zowel engineers als onderhoudsmensen hebben altijd alle informatie bij de hand en kunnen veranderingen die ze doorvoeren, opnemen in het systeem. “Stel dat de klant een extra systeem van 500 kilo aan de constructie wil bevestigen, dan kunnen wij aan de hand van de file beoordelen of dat kan”, zegt Hiel. ALFABETISCH Voordat CSSI het overnam, werkte het onderhoudsteam alfabetisch: ze begonnen met de antennes in Alabama en reisden daarna af naar Alaska. Hiel: “Tegenwoordig beoordelen wij met algoritmen op basis van de meteorologische gegevens en het bewegingspatroon van sensoren in de antennetop waar in het netwerk onderhoud nodig is: condition-based maintenance.” BMI Het meten van conditie met Big Data kan verrassende uitkomsten opleveren. Hiel haalt het bekende voorbeeld van de BMI aan: “Na de Tweede Wereldoorlog ontdekte actuaris Louis Dublin in ‘Het draait om creativiteit, innovativiteit, samenwerking, voorstellingsvermogen en de bereidheid buiten je comfortzone te opereren’ ‘We moeten ons niet blindstaren op universitair geschoolde vakmensen’ NIEUWE BUSINESSMODELLEN “Dit heeft grote consequenties”, zegt Hiel. “Big Data en kunstmatige intelligentie geven zulke mogelijkheden, dat ze ruimte bieden aan nieuwe businessmodellen. Neem dat van Maintenance Partners. Hun aanbod: beste chemiereus, laat ons de maintenance van al uw roterende machines verzorgen. Wij plaatsen daar retrofit sensoren op en bewaken op basis van Big Data – ook van andere klanten – de ‘gezondheid’ van uw machines.” Daaruit weten ze – bijvoorbeeld – dat een bepaald onderdeel warm wordt voordat het faalt. Dat maakt tijdig ingrijpen mogelijk. De kennis maakt een vaste prijs voor maintenance mogelijk en vermindert de stilstand. EXPONENTIËLE GROEI “Andere kennis en andere vragen worden doorslaggevend”, zegt Hiel. “En over vijf jaar zijn we alweer veel verder. We zijn van lineaire naar exponentiële groei gegaan. Van twee transistoren in een draagbare radio in 1965 naar tien miljard in een smartphone. En nog altijd geldt de Wet Prof. dr. ir. Clement Hiel, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en doceert nu aan de University of California, Los Angeles (UCLA). (Foto: C. Hiel) INFORMATIETECHNOLOGIE ‘CREATIVITEIT EN SAMENWERKING WORDEN DOORSLAGGEVEND’ 2 Clement Hiel heeft de geboorte van Big Data meegemaakt. Tegenwoordig maakt hij er voor zijn bedrijf CSSI gebruik van. Big Data en Kunstmatige Intelligentie veranderen alles. Verlaat je comfortzone en stap in die wereld, adviseert hij. KORT NIEUWS 5 FOTOSPREAD ONDERHOUD TORQUEGEREEDSCHAPPEN UITBESTEED 6 Om de onderhoudskosten van zijn torquegereedschappen inzichtelijker te maken heeft kalibratiecentrum Euroloop eigen gereedschapsets gekocht en het onderhoud uitbesteed aan de leverancier. Het resultaat: heldere kosten en minder stilstand. LOGISTIEK LOGISTIEKE WINST MET BLOCKCHAIN 8 De eerste blockchains zijn veelbelovend, in elk geval om logistieke winst te boeken, de financieel-administratieve ballast te elimineren en goederen beter te volgen. En dat kan net zo goed bij maintenance, leert een case bij KLM. CORROSIE VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK 11 Corrosiebestrijding kost de maatschappij jaarlijks 28 miljard euro. Welbesteed gemeenschapsgeld? Niet wanneer je bedenkt dat dit megabedrag met circa 30% omlaag kan wanneer de huidige kennis rondom corrosie ook daadwerkelijk wordt toegepast. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia 4 Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 INFORMATIETECHNOLOGIE van Moore: elke achttien maanden verdubbelt de rekensnelheid. De stap van twee naar vier is goed te bevatten. Maar dan... De snelheid wordt in het begin overschat en daarna onderschat.” Om een beeld te schetsen van die snelheid: stel er valt één druppel en het aantal druppels verdubbelt daarna per seconde. Hoe lang duurt het voordat de Amsterdam Arena volloopt? Zesenveertig seconden. COMFORT ZONE “Dit beeld maakt duidelijk hoe catastrofaal stilzitten is”, zegt Hiel. “De transistor leek speelgoed, maar veranderde de wereld. In 1967 vierde Keuffel & Esser zijn honderdjarig bestaan. Het bedrijf maakte rekenlinialen en faciliteerde daarmee de Amerikaanse industrialisatie. Hetzelfde jaar markeerde het omslagpunt tussen rekenliniaal en rekenmachine.” Keuffel & Esser moest in 1975 de productie van rekenlinialen stopzetten en werd opgeslokt. “Je moet je als bedrijf blijven afvragen wat nieuwe ontwikkelingen kunnen betekenen. Tegelijk moet je erkennen dat verandering te snel gaat om deze volledig te overzien”, vindt Hiel. Dit leidt hem naar een observatie over het onderwijsen HR-beleid: “We moeten ons niet te veel blindstaren op het opleiden van universitair geschoolde vakmensen. Het draait om creativiteit, innovativiteit, samenwerking, voorstellingsvermogen en de bereidheid buiten je comfortzone te opereren.” INSPIRATIE De Maintenance providers in Nederland en België zijn goed in hun vak, vindt Hiel. “Maar juist uit onze comfortzone stappen doen we in de Lage Landen niet graag. Toch móeten we dat doen om relevant en concurrerend te blijven: de stap naar iets nieuws zetten: de wereld van Big Data en kunstmatige intelligentie. Dan begint de magie.” Ter inspiratie haalt Hiel het verhaal aan van Kara Mosovsky, universitair hoofddocent in de microbiologie. Zij schrijft in Science van 7 juni 2019: “Ik was geïntrigeerd door big data projecten (…), maar ik beschouwde mezelf als digibeet. Bioinformatica was intimiderend (…), maar ik kon ermee aan de slag gaan of achterblijven.” En dus begon ze gewoon, samen met een talentvolle student. Overal volgden problemen, van het downloaden van het benodigde programma tot het begrijpen van de commando’s voor data-analyse. Wekenlang ging het moeizaam, van barrière naar barrière. Een jaar later staan de zaken er beter voor: “Ik had een ongelooflijk productief jaar. Ik ben trots op het succes in dit nieuwe gebied.” ● Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia ‘Alles, van draagstructuur, bliksemafleidersysteem, software en elektronisch ontwerp tot integratie van hardware zit in één digitale file: een ‘digital twin’ die tegelijk de ‘Single Source of Truth’ is.’ (Foto: Marco Vellinga)
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren