NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Corrosie: van theorie naar praktijk Voorkomen en bestrijden
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Corrosie: van theorie naar praktijk

Voorkomen en bestrijden

Corrosiebestrijding kost de maatschappij jaarlijks 28 miljard euro. Welbesteed gemeenschapsgeld? Niet wanneer je bedenkt dat dit megabedrag met circa 30% omlaag kan wanneer de huidige kennis rondom corrosie ook daadwerkelijk wordt toegepast. Bedrijven lopen niet graag te koop met hun corrosieproblematiek. Hoge herstelkosten, productverlies maar vooral ook reputatieschade zijn daar debet aan. Corrosie krijgt daardoor niet de aandacht die het verdient, terwijl er grote bedragen mee gemoeid zijn. Om de kosten van corrosie met 30% – of zo’n 8,4 miljard euro – terug te brengen, moet de kennis uit onderzoek naar de praktijk worden vertaald.
Voorkomen en bestrijden CORROSIE: VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK Corrosiebestrijding kost de maatschappij jaarlijks 28 miljard euro. Welbesteed gemeenschapsgeld? Niet wanneer je bedenkt dat dit megabedrag met circa 30% omlaag kan wanneer de huidige kennis rondom corrosie ook daadwerkelijk wordt toegepast. Bedrijven lopen niet graag te koop met hun corrosieproblematiek. Hoge herstelkosten, productverlies maar vooral ook reputatieschade zijn daar debet aan. Corrosie krijgt daardoor niet de aandacht die het verdient, terwijl er grote bedragen mee gemoeid zijn. Om de kosten van corrosie met 30% – of zo’n 8,4 miljard euro – terug te brengen, moet de kennis uit onderzoek naar de praktijk worden vertaald. Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 11 CORROSIE | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: TU Delft IMPEDANTIE MONITORING “De heilige graal waar de corrosiewetenschap naar zoekt, is het antwoord op de vraag: ‘hoe vertalen we de diverse lab- en industriële testmethoden naar de levensduur in de praktijk’. De omstandigheden zijn in de praktijk namelijk anders en bovenal onvoorspelbaar”, zegt Arjan Mol, hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU Delft. “Er zijn momenteel methoden in Prof.dr.ir. Arjan Mol, hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie, TU Delft. Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia ontwikkeling die met behulp van continue monitoring meten hoe een materiaal zich in de praktijk gedraagt. De vraag is nu: welk type corrosiesensoren kunnen we ontwikkelen om dat proces te monitoren.” Op de Vrije Universiteit Brussel is een manier ontdekt om corrosie van metalen op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier te meten, resulterend in het spin-off bedrijf Zensor. “Die techniek is gebaseerd op het principe van de elektrochemische impedantiemeting, waarbij metalen in een geleidende vloeistof worden blootgesteld aan een zeer kleine wisselspanning met verschillende frequenties. De stroomrespons van het (gecoate) metaal wordt vervolgens gemeten. 12 Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 CORROSIE Hieruit kan worden afgeleid of er sprake is van coatingdegradatie of van een corrosiereactie en zo ja, hoe snel die verloopt.” VALKUILEN Elektrochemische impedantiespectroscopie is een slimme sensortechniek die de stand van degradatie van bijvoorbeeld een coating of een metaal weergeeft, maar ook van corrosieprocessen die ontstaan door coatingdefecten. Mol: “Deze technologie heeft zich in de praktijk al bewezen, maar de interpretatie van de meetgegevens is daarbij aan alle belangrijke eisen aan coatings. Ze zijn effectief en efficiënt: ze verlaten de coating niet te snel en hebben dus een redelijke levensduur, maar ook weer niet te langzaam, want dan is de effectiviteit onvoldoende. Hun werkingsprincipe is wel enigszins vergelijkbaar met dat van een hormoonpleister, waarbij ook sprake is van een gedoseerde afgifte (smart release). Verder is coaten met chromaten onomkeerbaar (irreversibel): de inhibitor blijft ook onder invloed van de heersende omstandigheden langdurig op het te beschermen oppervlak aanwezig. ALTERNATIEVEN Nieuwe inhibitoren moeten ook aan al deze voorwaarden voldoen en bovendien compatibel zijn met de reeds aanwezige coating. Er zijn inmiddels diverse alternatieven voorhanden, waaronder aminen, fosfaten en benzotriazool. Deze verbindingen gaan een interactie aan met het metaal, resulterend in een dunne barrièrelaag. Daardoor zijn ze ook geschikt voor het gebruik in pijpleidingen voor olie, gas en waterige verbindingen. Maar Mol voorziet dat het omschakelen naar deze milieuvriendelijker coatings nog wel een tijdje gaat duren. Hij denkt dat met de nieuwe inhibitoren eerst de nodige ervaring moeten worden opgedaan. “Ik denk dat de procesindustrie er goed aan doet chromaatvrije coatingsystemen eerst uit te proberen op niet-kritische plaatsen. Voorlopig is het gebruik van chromaten nog geautoriseerd tot 2024 – onder strenge voorwaarden en voor slechts enkele toepassingsgebieden waaronder de luchtvaart – en dus zal de bereidheid om te switchen vrees ik niet overal even groot zijn.” MODELLEREN Bij corrosiesensoring is er sprake van continue monitoring, en kan op basis van de geregistreerde waarden een uitspraak worden gedaan over de staat van het metaal en daarmee over de kwaliteit en stabiliteit van de constructie. Dergelijke kennis is cruciaal voor het inrichten van beheer en onderhoud. Onderhoud vindt dan niet langer op gezette tijden plaats als een soort verplicht nummer. Er kan sprake zijn van maatwerk, omdat de meetresultaten al vroegtijdig aangeven dat de Tips voor de onderhoudspraktijk Tip 1: Besteed bij grootschalige constructies meer aandacht aan de kleine(re) onderdelen en de ontwerp- en aansluitingsdetails: die zijn vaak juist erg corrosiegevoelig. Tip 2: Denk goed na over de combinaties van materialen. Zo geven combinaties van edele en onedele metalen regelmatig (grote) problemen door galvanische corrosie. Tip 3: Houd er bij het installatiebeheer/onderhoud rekening mee dat procesomstandigheden gaandeweg veranderen. Mogelijk werkt de installatie inmiddels onder condities waarvoor deze niet is ontworpen. Tip 4: Meet liever continu dan incidenteel volgens een vast schema. Problemen worden juist vaak tussen twee toetsmomenten manifest. Tip 5: Verleng inspectie-intervallen nooit, ook niet als na een aantal inspecties de testresultaten steeds positief blijken te zijn. ‘Corrosie is een struikrover die continu klaarligt om toe te slaan’ optredende veranderingen actie vergen. Dat maakt een op maat gesneden, flexibel onderhoudsplan per installatie mogelijk, wat de veiligheid bevordert en kosten spaart. Dit modelleren van corrosie zal gaandeweg steeds betrouwbaarder worden, vergelijkbaar met de weersvoorspelling: ooit nog niet betrouwbaar voor een halve dag, tegenwoordig redelijk betrouwbaar tot op een week. VINGERAFDRUK Het streven is uiteindelijk te komen tot zogeheten vingerafdrukken (corrosie fingerprints) als functie van het materiaal in een bepaalde omgeving: een maat voor de corrosiebestendigheid van het metaal. Mol afsluitend: “Corrosiesensoring en corrosiefingerprinting liggen in elkaars verlengde. Je zou je kunnen voorstellen dat je op den duur met het product een dergelijke corrosiefingerprint meelevert, zodat je een indicatie hebt voor de wijze waarop het metaal zich onder bepaalde omstandigheden gedraagt en waarmee je de geschiktheid van metalen onderling kunt vergelijken. En die aanpak is echt nodig, want corrosie is een struikrover die continu klaarligt om toe te slaan.” ● Corrosie-onderzoek in Mols laboratorium aan de TU Delft: visuele inspectie en geavanceerde elektrochemische, analytische en microscopische analyse. Corrosie voorkomen Door rekening te houden met een aantal ontwerpregels kan veel corrosieleed worden voorkomen: • maak tanks en leidingsystemen qua constructie eenvoudig te legen en te reinigen; • maak de constructie toegankelijk voor onderhoud en inspectie, zodat dit efficiënt uitgevoerd kan worden; • maak onderdelen die gevoelig zijn voor corrosie – pompen, uitstroomstukken – eenvoudig verwisselbaar; • vermijd hoge mechanische spanningen, scherpe bochten en vernauwingen in het leidingsysteem; • vermijd zo veel mogelijk direct contact met agressieve stoffen. cruciaal, en die kent de nodige valkuilen. Iedere coating degradeert namelijk op een andere manier, dus die interpretatie vergt de nodige expertise.” Relatief nieuw is de elektrochemische ruismeting waarbij je letterlijk luistert naar het corrosieproces. “Corrosie is een spontaan proces dat gepaard gaat met energiefluctuaties. Die worden bij deze methode uitgedrukt in direct herleidbare elektrische potentialen en stromen, een ruis als het ware. Deze fluctuaties zijn een soort vingerafdruk voor het type en de ernst van de optredende corrosie; een soort ECG, maar dan voor metaal.” COATEN Met corrosie-inhibitie door het coaten van metalen is de laatste decennia veel ervaring opgedaan. Deze techniek – met name het gebruik van solvent-gebaseerde coatings, cadmiumcoatings, chromaatpigment en chroomconversielagen – is buitengewoon effectief, maar bepaald niet mensen milieuvriendelijk, getuige de strenge regelgeving rondom chroom-6. De chromaten voldoen Maintenance Benelux | nr. 4 | september 2019 13 Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren