NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Sterkere focus op persoonscertificering ATEX Stolk Transmission Services en Stichting Examenkamer
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Sterkere focus op persoonscertificering ATEX

Stolk Transmission Services en Stichting Examenkamer

Stolk Services voert regelmatig werkzaamheden uit in ATEX-omgevingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VCA is het bij ATEX niet verplicht dat medewerkers die in ATEX-omgevingen werken een persoonscertificaat IECEx 05 behalen. Stolk Services en Stichting Examenkamer vinden dit, gezien de risico’s, onbegrijpelijk.
Stolk Transmission Services besloot als ondernemer zelf de verantwoordelijkheid te nemen en stuurde zeven monteurs op cursus om het persoonscertificaat IECEx 05 te behalen. Helaas zijn ze maar een van de weinige bedrijven die daar de noodzaak van inzien. Omdat er niet gehandhaafd wordt, zijn er in de praktijk veel bedrijven die werken met ATEX-zoneringen die hun zaken niet op orde hebben en installaties niet tijdig te laten keuren. Hoog tijd om dit tij te keren, vindt ook de Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC.

Bedrijfsinformatie

Roderick Jansen Stolk Transmission Services en Stichting Examenkamer STERKERE FOCUS OP PERSOONSCERT IFICERING ATEX Annie Kempers, directeur/bestuurder Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC. (Foto: St. Examenkamer - Nationaal Kenniscentrum EVC) ‘Het is crimineel als iemand bewust ‘onbewust onbekwame’ mensen taken laat uitvoeren in een risicovolle omgeving’ Stolk Services voert regelmatig werkzaamheden uit in ATEX-omgevingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VCA is het bij ATEX niet verplicht dat medewerkers die in ATEX-omgevingen werken een persoonscertificaat IECEx 05 behalen. Stolk Services en Stichting Examenkamer vinden dit, gezien de risico’s, onbegrijpelijk. Stolk Transmission Services besloot als ondernemer zelf de verantwoordelijkheid te nemen en stuurde zeven monteurs op cursus om het persoonscertificaat IECEx 05 te behalen. Helaas zijn ze maar een van de weinige bedrijven die daar de noodzaak van inzien. Omdat er niet gehandhaafd wordt, zijn er in de praktijk veel bedrijven die werken met ATEX-zoneringen die hun zaken niet op orde hebben en installaties niet tijdig te laten keuren. Hoog tijd om dit tij te keren, vindt ook de Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC. CRIMINEEL “Het is crimineel als iemand bewust ‘onbewust onbekwame’ mensen taken laat uitvoeren in een risicovolle omgeving”, zegt Annie Kempers, directeur/bestuurder Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC. Alexander Stokvis, directeur bij de moedermaatschappij van het IECEx 03-gecertificeerde Stolk Transmission Services in Hoogerheide vult aan: “Daarom kregen we vorig jaar ook van een internationaal opererend chemiebedrijf de vraag of wij wel beschikten over gekwalificeerd personeel dat werkzaamheden kon uitvoeren in ATEX-zones. Een goede vraag die helaas in de dagelijkse praktijk maar zelden wordt gesteld. Natuurlijk hebben wij als gecertificeerde onderneming een ATEX-verantwoordelijke aangesteld die onze monteurs conform de daarvoor opgestelde procedure instructies geeft met betrekking tot controles, passingen etc., voordat ze de ATEX-werkzaamheden gaan uitvoeren op locatie of in onze werkplaats. En hoewel onze organisatie voldoet aan alle gestelde regels op het gebied van ATEX, werd ik door bovengenoemde vraag van onze klant wel getriggerd. Zijn onze monteurs eigenlijk wel echt ‘bekwaam’? Ik ben als ondernemer namelijk wel eindverantwoordelijk voor het handelen van onze mensen en, als het fout gaat, zelfs aansprakelijk. Ofwel werken mijn mensen ter plaatse wel optimaal veilig en kan 4 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2019 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2019 5 ik mijn opdrachtgevers garanderen dat het werk veilig wordt uitgevoerd.” BEKWAAM? Kempers is er duidelijk over: “Op basis van uitsluitend een instructie, zoals hierboven beschreven, zijn de betreffende medewerkers niet ‘bekwaam’. Ze kunnen mogelijk bekwaam zijn, maar er is niet aangetoond dat ze beschikken over de benodigde kennis, kunde en vaardigheden op dat moment. De stap naar het laten halen van een persoonscertificatie, zoals Stolk Transmission Services nu gedaan heeft, is derhalve aanbevelenswaardig”, aldus Kempers. Stokvis vult aan: “Ja, waarom moeten bedrijven wel VCA*-gecertificeerd zijn en dienen de personen die het werk gaan uitvoeren, te beschikken over een VCA-VOL of VCA-BASIS- certificaat en geldt eenzelfde systeem in risico- volle ATEX-gebieden niet? Dat is niet logisch.” PRIVAAT OPGEZET Dit heeft te maken met het feit dat VCA puur privaat is opgezet door een groot aantal petrochemische bedrijven, die de handen ineen hebben geslagen. Dit in tegenstelling tot het internationaal erkende IECEx. Het ATEX-systeem, zoals nu bekend, is gebaseerd op een Australisch systeem, dat puur commercieel is opgezet. Bij VCA heeft het bedrijfsleven zichzelf regels opgelegd en een handhavingssysteem opgezet. Regelmatig komen grootscheepse fraudes aan het licht en onderkent inmiddels de hele industrie het belang van gedegen VCA-certificeringen voor zowel het bedrijf als de betrokken medewerkers. Dit geldt helaas nog niet voor ATEX. Stokvis: “Desondanks hebben wij als Stolk Transmission Services in 2004 als een van de eerste bedrijven in Nederland het IECEx 03-certificaat verworven. Wij gingen er toen vanuit dat veel bedrijven dit goede voorbeeld zouden volgen. Maar helaas, anno 2019 blijkt dat maar 25 van de in totaal 16.000 ATEX-plichtige bedrijven in Nederland een IECEx 03-certificering hebben behaald. En het aantal behaalde persoonscertificaten (lees: IECEx 05) is nog magerder. Het schamele aantal van 2 is namelijk wel erg bedroevend. Kortom: het onderwerp ‘ATEX’ leeft gewoonweg niet in de industrie en dat terwijl het hier wel gaat om onze veiligheid die gegarandeerd moet worden in zeer risicovolle omgevingen.” GEBREK AAN HANDHAVING Het grootste probleem is het ontbreken van handhaving. Bedrijven die elektromotoren en/of tandwielkasten opgesteld hebben staan in ATEXzones, kunnen deze gewoonweg wegbrengen naar een willekeurige reparateur op de hoek. “Dit kan bij Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia ARBO EN VEILIGHEID ‘Pas als er een explosie plaatsvindt, wordt de BV Nederland wakker en wordt er een onderzoek ingesteld door de Arbeidsinspectie’ Alexander Stokvis, directeur bij de moedermaatschappij van het IECEx 03-gecertificeerde Stolk Transmission Services. (Foto: Marco Vellinga) wijze van spreken de slager zijn. Ze krijgen dan wel geen certificaat, maar er wordt toch niet gecontroleerd dus niemand hecht er waarde aan. Onbegrijpelijk”, zo meent Stokvis. “Pas als er een explosie plaatsvindt, zoals bij Chemie Pack indertijd, dan wordt de BV Nederland wakker en wordt er een onderzoek ingesteld door de Arbeidsinspectie. Uit vernietigende rapporten blijkt dan opeens wat er allemaal aan schort. Iets wat we met elkaar allang wisten, maar wat we niet wilden zien. Moet het echt tot een explosie komen voordat het tij wordt gekeerd, of kunnen we als serieuze Nederlandse bedrijven de handen ineenslaan, net als bij VCA, om te komen tot een gedegen systeem en nog belangrijker gedegen handhaving? We hebben met elkaar toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid?” ACTIE MINISTERIE “Eigenlijk is dit een kwestie die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid allang onder de loep had moeten worden genomen, maar dat heeft tot nu toe nooit thuisgegeven. En dat terwijl de Stichting ATEX zich hier een aantal jaren geleden wel degelijk hard voor gemaakt heeft om het bovenstaande in een wettelijk kader te krijgen”, zo legt Kempers uit. Stokvis: “Dat is toch niet 6 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2019 nodig, alle regels staan toch op papier?” “Klopt”, antwoordt Kempers, “maar omdat het geen wetgeving is, kan er niet tegen worden opgetreden. Het is namelijk een zelfregulerend systeem. Of er moet nagedacht worden over een private aanpak, zoals bij VCA. Zolang dat niet het geval is, kan een ATEX-inspecteur op bezoek komen en vaststellen dat het ATEX-systeem niet op orde is, maar zo’n bedrijf kan dan gewoon zeggen, ‘ja dat klopt’. Eigenlijk gaat het schip pas te water, als het zinkt. Hoe schrijnend ook, pas als er daadwerkelijk ergens een explosie plaatsvindt, zal er iets veranderen. De Arbeidsinspectie moet dan namelijk verplicht onderzoek uitvoeren. Noemenswaardig is dat in zo’n geval dan ook nog degene die de installatie heeft gebouwd uiteindelijk aansprakelijk is. Vanuit die gedachte van ketenaansprakelijkheid zou het dan ook een goede eerste stap zijn, als de bedrijven die installaties voor ATEX-zones bestellen, dit per definitie doen bij IECEx 03-gecertifi- ceerde ondernemingen.” BEWUSTZIJN CREËREN Om ATEX in de nabije toekomst wel op de kaart te krijgen, moet er bewustzijn gecreëerd worden en strenger gehandhaafd worden. Stokvis: “Bewustzijn creëren daar zijn wij als organisatie al jaren druk mee. Helaas met nog te weinig resultaat. We lijken wel een roepende in de woestijn. Recent gloorde er echter een lichtpunt aan de horizon. Sinds enige tijd voeren we gesprekken met de ATEX-verantwoordelijke van het eerdergenoemde chemiebedrijf en zijn we gevraagd een presentatie te geven voor de Europese veiligheidsvergadering. Dit zou een eerste stap op weg naar het onderkennen van het belang zijn.” Kempers vult aan: “Positief is dat de discussie nu in ieder geval op gang is. Een discussie die nu verder moet worden opengegooid naar andere grote partijen die ook elke dag met dit onderwerp te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan andere (petro-)chemische bedrijven, brancheverenigingen, de Arbeidsinspectie en de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Zo is het mijns inziens denkbaar dat ATEX door de SSVV wordt meegenomen als element onder de paraplu van VCA. ATEX kan dan net als de SIR een eigen positie innemen binnen de VCA. En als deze examens dan ook nog worden afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer – iets wat binnen het denken van de IECEx zeer goed mogelijk is – dan zijn we af van het systeem dat de slager zijn eigen vlees keurt. Waar is eigenlijk het wachten op, wie doet er mee? Het gaat om de veiligheid van onze eigen mensen.”
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren