NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Gestage groei Maintenance Value Park Terneuzen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Gestage groei Maintenance Value Park Terneuzen

Onlangs werd in North Sea Port het nieuwe kantoor van Dow Benelux op het Maintenance Value Park Terneuzen opgeleverd. Het onderhoudspark groeit gestaag. Het ligt zelfs voor op schema, geeft directeur Geerten van Dijk aan. Grote maintenance-bedrijven en startups werken hier samen aan een veiliger en efficiëntere maintenance-sector. Het Maintenance Value Park Terneuzen huisvest onderhoudsdienstverleners aan de (petro)chemische industrie binnen de driehoek RotterdamAntwerpen-Zeebrugge.
Iedereen die daaraan inhoudelijk waarde kan toevoegen is hier welkom. Natuurlijk zijn dat contractors die werkzaam zijn op het industriepark van Dow Terneuzen, maar een aantal bedrijven bedient vanuit Terneuzen bijvoorbeeld ook de procesindustrie in Vlaanderen en in Moerdijk
GROEI ZIT ER LEKKER IN Onlangs werd in North Sea Port het nieuwe kantoor van Dow Benelux op het Maintenance Value Park Terneuzen opgeleverd. Het onderhoudspark groeit gestaag. Het ligt zelfs voor op schema, geeft directeur Geerten van Dijk aan. Grote maintenance-bedrijven en startups werken hier samen aan een veiliger en efficiëntere maintenance-sector. Het Maintenance Value Park Terneuzen huisvest onderhoudsdienstverleners aan de (petro)chemische industrie binnen de driehoek RotterdamAntwerpen-Zeebrugge. Iedereen die daaraan inhoudelijk waarde kan toevoegen is hier welkom. Natuurlijk zijn dat contractors die werkzaam zijn op het industriepark van Dow Terneuzen, maar een aantal bedrijven bedient vanuit Terneuzen bijvoorbeeld ook de procesindustrie in Vlaanderen en in Moerdijk. PERSONEEL OPLEIDEN De bedrijven zijn hier gevestigd om hun operationele taken uit te oefenen en werken daarnaast samen aan training en innovatie. Van Dijk licht toe: “Het valt tegenwoordig niet mee om gekwalificeerd personeel te vinden. Scholen bieden alleen basiskennis aan en wie start wordt daarna verder opgeleid binnen de bedrijven. Het park biedt onderhoudsbedrijven de mogelijkheid voor aanvul- lende scholing en training om de inzetbaarheid van hun mensen te verhogen.” Virtualisering van de trainingen – het werken met virtual en augmented reality – krijgt momenteel volop de aandacht. “Dit aspect gaan we de komende tijd verder uitwerken”, aldus Van Dijk. VOOR OP SCHEMA Het Maintenance Value Park kent een lange voorgeschiedenis. “Er is lang over gesproken. In 2015 was het zover dat APF International en Cordeel Nederland konden starten met de realisatie van het park. Sindsdien is het hard gegaan”, geeft Van Dijk aan. “Begin dit jaar werd al de laatste kavel van fase 1, ten westen van de Westerscheldetunnel, verkocht. Qua aantal voertuigbewegingen liggen we inmiddels ver voor op schema.” Dow is hier zelf vertegenwoordigd met een kantoor voor de Technical Services en Support Servi- Maintenance Value Park Terneuzen Value Park Terneuzen is een joint venture van Dow Benelux en North Sea Port (de fusiehaven van Vlissingen, Terneuzen en Gent). Het Value Park omvat drie specialisaties rond de locatie van Dow Benelux, die elk op hun eigen gebied zijn geconcentreerd. Ten noordwesten daarvan ligt het gebied Mosselbanken, bedoeld voor productiebedrijven. Naar het zuidwesten ligt het LogiPark, geoormerkt voor logistieke dienstverleners en ten oosten ligt het Maintenance Value Park. Plattegrond: Rho - adviseurs voor leefruimte voor logistieke dienstverleners. ces van Dow EMEA (Europe Middle East & Africa). Dat pand werd eind april geopend en in gebruik genomen. Trinseo – een belangrijke speler in (poly) styreen zit er, TMS, Spie, Maschem... “Ik kan wel stellen dat alle belangrijke contractors met een vestiging in de regio inmiddels op het Maintenance Value Park vertegenwoordigd zijn”, zegt Van Dijk. Tot nu toe zijn een kleine twintig bedrijven met zo’n 2.500 medewerkers op het Maintenance Value Park vertegenwoordigd. Het gaat zowel om grote spelers in een dedicated gebouw als om bedrijven en startups in enkele bedrijfsverzamelgebouwen. Fase 1 is inmiddels dus volledig afgerond. De grond voor verdere uitbereiding langs de Innovatieweg ten noord- en zuidoosten van de tunnel is in gebruik door Sassevaart. Dit is het consortium dat de Nieuwe Sluis in Terneuzen realiseert. Dat project is nog niet afgerond. “We moeten wachten tot ze klaar zijn voordat we verder kunnen”, zegt Van Dijk. KENNISUITWISSELING Innovatie is erg belangrijk om de veiligheid en de efficiëntie in het onderhoud te verhogen, vertelt Van Dijk. “Vroeger zat de maintenance-kennis vast binnen een bedrijf of binnen een site. Door bedrijven te clusteren komen samenwerking en kennisuitwisseling op gang. Meerdere maintenance-bedrijven én hun klanten profiteren van nieuw ontwikkelde kennis.” Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen het Kennis- en InnovatieCentrum Maintenance ProcesIndustrie (KIC-MPI) op het park. “Bedrijven brengen hier hun ideeën in”, zegt Van Dijk. “Het KIC bespreekt de ideeën met de leden. Vervolgens werken bedrijven samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en België om de gekozen ideeën te gaan realiseren, onder andere door die op de Dow-site testen.” VEILIGER WERKEN Voorbeelden van innovaties zijn er volgens Van Dijk al: “Zo worden tegenwoordig inspecties op hoogte met drones uitgevoerd. Dat maakt het opbouwen van stellingen overbodig. Een ander voorbeeld vormen robots die in afgesloten ruimten worden ingezet. Beide toepassingen komen vooral de veiligheid ten goede.” ●
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren