MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
CBM als eerste stap naar RCM
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

CBM als eerste stap naar RCM

Betrouwbaarheidsgestuurd onderhoud (RCM) van het machinepark is de beste manier om installaties en productielijnen efficiënt te laten draaien en de eigenaar/gebruiker te ontzorgen. Hiervoor moeten alle onderdelen in de installatie zijn voorzien van sensoren en de meetgegevens worden geanalyseerd door onderhoudsspecialisten. Voor bestaande installaties is dit nog toekomstmuziek. Om zo veel mogelijk in de richting van RCM te komen en in ieder geval de voordelen van voorspellend en conditiegestuurd onderhoud te kunnen ervaren, is ‘retrofitting’ een goede optie.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia CBM | Elsto Services | Fotografie: Elsto Het meten van trillingen en lokale temperaturen is onderdeel van de inspecties die Elsto uitvoert om wijzigingen in de conditie van aandrijfcomponenten te bepalen. CBM ALS EERSTE STAP NAAR RCM Betrouwbaarheidsgestuurd onderhoud (RCM) van het machinepark is de beste manier om installaties en productielijnen efficiënt te laten draaien en de eigenaar/gebruiker te ontzorgen. Hiervoor moeten alle onderdelen in de installatie zijn voorzien van sensoren en de meetgegevens worden geanalyseerd door onderhoudsspecialisten. Voor bestaande installaties is dit nog toekomstmuziek. Om zo veel mogelijk in de richting van RCM te komen en in ieder geval de voordelen van voorspellend en conditiegestuurd onderhoud te kunnen ervaren, is ‘retrofitting’ een goede optie. Het plaatsen van sensoren en het uitlezen en analyseren van meetgegevens is het terrein van de MROspecialisten van Elsto Services. Het bedrijf is gespe cialiseerd in onderhoud van aandrijvingen, motoren en reductoren en is bezig een nieuw onderhoudscon cept, gericht op voorspellend en conditiegestuurd onderhoud, uit te rollen. MRO staat voor Mainte nance, Repair en Overhaul. Wezenlijk onderdeel van de MRO-activiteiten is het vaststellen van de conditie van de betreffende componenten om daarmee nood - zaak en aard van het onderhoud te bepalen. METEN Het meten van trillingen en lokale temperaturen is al langer onderdeel van de inspecties die Elsto uitvoert om wijzigingen in de conditie van aandrijfcomponenten te bepalen. Deze meetgegevens geven vaak een duidelijke indicatie voor slijtage, schade of verlies aan efficiëntie, waar vervolgens nader naar gekeken moet worden. Uiteraard zijn dit slechts momentopnamen en kan tussen de inspecties door, soms onmerkbaar voor de gebruiker, een verlies aan efficiëntie of het begin van een probleem ontstaan. Deze sensorgegevens kunnen echter ook gebruikt worden om continu referentiedata te vergelijken met een database om op basis daarvan gedifferentieerd onderhoud of zelfs preventieve Betalen voor betrouwbaarheid, efficiëntie en beschikbaarheid reparaties uit te voeren, zoals dit bij auto’s al de gewoonste zaak van de wereld is geworden. OPGESCHOVEN Zo ver als de automotive sector is de procesindustrie nog niet. Daar wordt doorgaans op een meer con ventionele manier inspectie en onderhoud verricht. Dit valt enerzijds te verklaren door het gebrek aan relevante sensorgegevens (vooral bij oudere instal laties en componenten) en anderzijds door het ontbreken van MRO-structuren die zijn ingesteld op het verwerken en analyseren van de enorme stroom gegevens die wordt gegenereerd door machines die wel zijn uitgerust met sensorsystemen. De industrie is inmiddels wel opgeschoven van voornamelijk re actief naar preventief onderhoud, maar de stap naar geprognotiseerd onderhoud (ook wel voorspellend of predictief genoemd) is nog niet breed gezet. ONDERHOUD 4.0 Via het initiatief Onderhoud. 4.0 zorgt Elsto voor de noodzakelijke MRO-structuur waarmee bedrijven ook bij hun bestaande productie-installaties en apparatuur de voordelen van CBM en PdM kunnen ervaren. Elsto maakt het mogelijk om machines van verschillende generaties onder één MRO- monitoringsysteem te brengen en de bedrijfszekerheid en het energieverbruik van machines en productielijnen te monitoren en te verbeteren. Vormen van onderhoud 10 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2018 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2018 11 In praktische termen betekent dit dat er sensoren op machines gemonteerd worden of sensoren geïntegreerd worden in componenten, waarmee zeer lokaal zaken als versnelling, snelheid, verplaatsing, vervuiling maar ook temperatuur, druk of belasting gemeten kunnen worden. Ook de toeleveringsindustrie ziet het belang van meetgegevens in en levert steeds vaker apparatuur die al direct met sensoren uitgerust is. Een voorbeeld hiervan zijn lagerfabrikanten die bijvoorbeeld lagers kunnen leveren met ingebouwde glasvezelsensoren. MONTAGE Hoewel de feitelijke montage en aansluiting vaak weinig ingrijpend zijn, is het op de juiste plek monteren en daarna goed configureren van de juiste sensoren van groot belang voor het uiteindelijke functioneren. Voor het Onderhoud 4.0 initiatief De tabel geeft een overzicht van de verschillende vormen van onderhoud. De ‘goedkoopste’ vorm van onderhoud staat onderaan: accepteren dat dingen op enig moment stuk gaan en repareren wat nodig is. Deze manier van onderhoud is acceptabel daar waar een machine incidenteel gebruikt wordt en niet kritisch is voor enig proces en geen gevaar oplevert bij falen. De ‘duurste’ vorm van onderhoud (RCM) staat bovenaan: actief proberen de betrouwbaarheid te vergroten op basis van risico- en faalanalyses. Dit is geschikt voor situaties waar de gevolgen van een storing of uitval grote economische of veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij dit systeem gaan substantiële kosten voor de baten uit, maar zijn wel in verhouding. ● ● ● ● ● Benaming Kernbegrip Betrouwbaarheidsgestuurd onderhoud (RCM) Geprognotiseerd onderhoud (PdM) Toestandsafhankelijk onderhoud (CBM) Preventief onderhoud (PM) Reactief onderhoud (RM) Verbeteren van betrouwbaarheid en veiligheid Onderhoud op basis van analyse en projecties Onderhoud op basis van metingen en analyse Onderhoud volgens schema Wachten tot het stuk gaat CBM Sensoren op machines of geïntegreerd in componenten meten zeer lokaal zaken als versnelling, snelheid, verplaatsing, vervuiling maar ook temperatuur, druk of belasting. werkt daarom Elsto samen met andere bedrijven zodat ze voor alle onderhoudsdisciplines experts met courante kennis kunnen inschakelen, of het nu gaat om aandrijven, elektra, elektronica, communicatietechniek, staalconstructies, oppervlaktebescherming of filtertechniek. METEN IS NOG NIET WETEN Het machinepark uitrusten met sensoren is de eerste stap. Want meetgegevens op zich zijn nog niet erg waardevol. Pas bij kundige analyse wordt duidelijk waar ze op wijzen en wat ermee gedaan kan worden. Leidend motto hierbij is ‘het verzamelen van gege vens is meten, maar analyseren is weten’. Door de meetgegevens real-time te vergelijken met bekende nominale/ideale waarden kan nauwkeurig worden voorspeld wanneer welk onderhoud nodig is. Bin - nen het Onderhoud 4.0 systeem kan bovendien ook bepaald worden door wie dit onderhoud het beste kan worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk de energieprestatieverhouding en daarmee ook de uiteindelijke TCO te beïnvloeden door bijvoorbeeld de machinesnelheid aan te passen op basis van analy - 12 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2018 ses, of roterende onderdelen preventief te verwisselen. Hierdoor neemt ook de betrouwbaarheid toe. MONITOREN Het monitoren gebeurt op afstand. Bij overschrijding van grenswaarden worden automatische waarschuwingen en indicaties gegenereerd, maar alle informatie wordt ook 24/7 geanalyseerd door ervaren onderhoudsspecialisten, die de eigenaar of operator vervolgens adviseren welke actie te ondernemen. Door de data-analyse wordt het onderhoud ook beter te voorspellen en wordt het zelfs mogelijk om het onderhoudstijdstip te sturen. Zo kan de eigenaar van een machine of installatie bijvoorbeeld worden geadviseerd deze iets langzamer te laten draaien en daarmee een aankomende reparatie vei- ‘Het verzamelen van gegevens is meten, maar analyseren is weten’ lig op te schuiven naar de eerstvolgende geplande stilstand. Ongeplande downtime – en daarmee kostbare productie-onderbrekingen – wordt op deze manier zo veel mogelijk voorkomen. KOSTEN Met het Onderhoud 4.0-concept neemt Elsto bewust afstand van het klassieke ‘uurtje factuurtje’. Klanten betalen voor de betrouwbaarheid, efficiën tie, emissiewaarden en beschikbaarheid van de installatie. Dit zorgt meteen ook voor een overzichtelijke kostenstructuur waarmee vooraf betrouwbare onderhoudsbudgetten kunnen worden opgesteld. POTENTIEEL Inmiddels zijn bij diverse bedrijven sensoren ge- monteerd op motor(reductoren). Binnenkomende meetgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Toch zal het nog wel enige tijd duren voordat het On derhoud 4.0 concept zijn volle potentieel kan ontwikkelen. Daarvoor zijn branchebrede afspraken tussen onderhoudsspecialisten nodig en moeten datahisto rie en analysetechnieken nog verder groeien. ●
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel