MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Alarmmanagement is geen one-time effort Continu evalueren, verbeteren en trainen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Alarmmanagement is geen one-time effort

Continu evalueren, verbeteren en trainen

Alarmmanagement zorgt ervoor dat de juiste informatie over een alarm op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Alarmmanagement is een must en vereist dat op de werkvloer aanwezige kennis in het systeem wordt geïntegreerd. Daarna blijft het een kwestie van evalueren, verbeteren en trainen.
momenten uit of er worden verkeerde beslissingen genomen. Alarmmanagement maakt dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt, zodat de juiste actie kan worden ondernomen, en voorkomt het negeren van belangrijke alarmmeldingen.
Alarmmanagement is geen one-time effort Alarmmanagement zorgt ervoor dat de juiste informatie over een alarm op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Alarmmanagement is een must en vereist dat op de werkvloer aanwezige kennis in het systeem wordt geïntegreerd. Daarna blijft het een kwestie van evalueren, verbeteren en trainen. 10 Maintenance Benelux | nr. 5 | oktober 2018 Maintenance Benelux | nr. 5 | oktober 2018 11 WAARSCHUWINGSSYSTEMEN | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Foodnote momenten uit of er worden verkeerde beslissingen genomen. Alarmmanagement maakt dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt, zodat de juiste actie kan worden ondernomen, en voorkomt het negeren van belangrijke alarmmeldingen. RESPONS De prioriteiten en de responstijd (reasonable response time) kunnen daarbij per plant en zelfs per installatie verschillen. Het is van belang dat het aantal meldingen binnen de perken blijft, maar ís het een keer zover, dan dient er voldoende informatie beschikbaar te zijn over de aard van de situatie en de tijd die rest om in te grijpen; de risico’s die aan de situatie verbonden zijn; de mogelijke oorzaak van het probleem; en de acties die ondernomen moeten worden om terug te keren tot de normale of veilige situatie (Operation Response Procedure). ALARMFILOSOFIE Aan de basis van een goed werkend alarmmanagementsysteem staat een alarmfilosofie, een document waarin wordt vastgelegd wat de doelstellingen zijn voor een adequaat alarmbeheer. Feitelijk staat of valt de kwaliteit van het alarmmanagement met de kwaliteit van dit document. De ISA 18.2 standaard beschrijft de alarmfilosofie als een document dat de basisdefinities, principes en processen vastlegt over ontwerp, implementatie, gebruik en onderhoud van een alarmsysteem. Het beschrijft ook hoe het systeem bewaakt en geëvalueerd moet worden, hoe eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, en hoe het hele alarmbeheer geverifieerd moet worden middels een audit. Het ontwikkelen van een alarmfilosofie is meestal vrij ingewikkeld en tijdrovend, omdat het multidisciplinaire input vergt van een ervaren operator, procestechnoloog, software engineer en een alarmmanagementconsultant. NORM De ANSI / ISA-18.2-2016 is een norm die de algemene principes en processen specificeert voor het lifecycle-management van alarmsystemen op basis van een programmeerbare elektronische controller en HMI-technologie. De norm werd ingevoerd in 2009 en geüpdatet in 2016. Een van de belangrijkste wijzigingen zijn strengere eisen voor besturingssystemen om de functies te ondersteunen voor goede alarmbeheerpraktijken, nieuwe vereisten voor pakketsystemen, zoals compressoren en heat trace-systemen, en verduidelijkingen in de gehanteerde terminologie. Ook heeft de ISA18-commissie drie rapporten gepubliceerd die als leidraad dienen voor het gebruik van de norm: alarmfilosofie, alarmbeheer voor het gebruik van verpakte systemen, en identificatie en rationalisatie van alarmen. ALARMBEHEER Alarmbeheer kan starten met het uitvoeren van een audit, de evaluatie van het huidige alarmsysteem of met het opstellen van een alarmfilosofie. De vervolgstappen zijn benchmarking van alarmprestaties, terugdringen van alarmbelasting, alarmdocumentatie en -rationalisatie, controle en handhaving van alarmsystemen, real-time alarmbeheer, en beheer en onderhoud van de alarmsystemen. Bij het benchmarken wordt het alarmsysteem geanalyseerd op sterke en zwakke punten. het doel is om praktische oplossingen in kaart te brengen om zwakke punten te verbeteren. Omdat doorgaans ongeveer de helft van de totale alarmbelasting afkomstig is van een relatief klein aantal alarmen, wordt getracht die belasting te verminderen. De methoden om de alarmen goed af te stellen zijn gedocumenteerd en kunnen met minimale inspanning en maximale prestatieverbetering worden toegepast. Alarmmanagement in vogelvlucht • taken en verantwoordelijkheden voor het management van het alarmsysteem; • definiëring van de alarm(her)beoordelingsprocedures; • prioritering en respons- en hersteltijden; • prestatiedoelen (gemiddelde aantallen alarmen, aantal alarmen na een incident, enzovoort) • routinemetingen inzake alarmprestaties tijdens normale inbedrijfstelling en in abnormale situaties (aantal alarmen, duur, operator responstijden, repeterende alarmen, langdurige alarmen en systeem bedienbaarheid); • eisen inzake vastlegging en opslag van alarmbestanden; • onderhouds- en testprocedures; • acceptabele werkbelasting van de operator(s); • documentatie over de aanwezige alarmen en de door de operator te nemen maatregelen op elk specifiek alarm; • documentatie over het alarmsysteem die vallen onder het onderhoudsprotocol; • modificatieprocedure voor het introduceren of wijzigen van een alarm; • alarmkwalificatie, zodat de operator weet welke alarmen de hoogste prioriteit hebben; • training van de operator om op ieder alarm adequaat te reageren. In een geautomatiseerde industriële omgeving genereert een groot aantal systemen, apparaten en instrumenten een veelheid van alarmen. Veelal is daarbij sprake van een situatie die menselijk ingrijpen noodzakelijk maakt, maar soms ook gaat het om ‘knipperlichtalarmen’: kleine schommelingen van systeemwaarden die steeds weer overbodige alarmen veroorzaken. Procesoperators worden geacht in dergelijke situaties adequaat te reageren, maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hun alertheid bij een veelvoud aan alarmmeldingen uiteindelijk vermindert. Beslissingen blijven daardoor op cruciale Alarmmanagement zorgt ervoor dat de juiste informatie over een alarm op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia 12 Maintenance Benelux | nr. 5 | oktober 2018 WAARSCHUWINGSSYSTEMEN DOCUMENTATIE De volgende stap is een grondige revisie van het alarmsysteem en de documentatie om ervoor te zorgen dat elk alarm voldoet aan de alarmfilosofie en de principes van goed alarmbeheer. In industriële toepassingen worden vaak Distributed Control System (DCS)-alarmsystemen gebruikt om een proces te volgen, te sturen en te controleren Deze systemen zijn eenvoudig aan te passen en zijn over het algemeen niet goed beveiligd. Er zijn methoden nodig om ervoor te zorgen dat het alarmsysteem niet uit de gerationaliseerde toestand verdwijnt. REAL-TIME ALARMBEHEER Om ervoor te zorgen dat het alarmsysteem de operator in alle operationele scenario’s ondersteunt, en niet belemmert of zelfs hindert, zijn meer geavanceerde alarmbeheertechnieken nodig. Dergelijke technieken omvatten alarmstellingen, op status gebaseerde alarmsignalen en technologieën voor alarmonderdrukking. Verder geldt dat een goed beheer van verandering en analyse op langere termijn en KPI-monitoring nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bereikte resultaten niet gaandeweg weer verloren gaan; het principe van ‘entropie’ is zeker van toepassing op een alarmsysteem. MUST Bij de implementatie van procesbesturingssystemen wordt nog vaak (te) weinig aandacht besteed aan de rechtvaardiging van en de gewenste reactie op alarmen. Dit moet anders. Alarmsystemen zijn een must. Daarbij is het goed te beseffen dat alarmsystemen doorlopende zorg vereisen. Het gaat niet om een eenmalige inspanning, maar om continu evalueren en bijstellen. Deze investering in tijd en moeite loont echter altijd. Denk maar aan het alternatief: veiligheidsrisico’s, stilstand, productieverlies en schade aan producten en/of installaties. Die rekensom is gauw gemaakt. ● Overzichtsbeeld van kritieke locaties om eventuele knelpunten te inventariseren. Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia    vincotte.nl Alles onder controle. Samen op weg naar veiligheid en efficiëntie In complexe sectoren is risicobeheer van cruciaal belang. Continu moet u de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van uw installaties zien te waarborgen. Hier biedt Vinçotte hulp. Met onze ervaring en sectorkennis zijn we experts in het anticiperen op en beheren van risico’s; van de ontwerpfase tot en met de operationele fase. Zo blijft de integriteit van uw assets op lange termijn gewaarborgd en voegen we samen waarde toe aan uw bedrijf. (advertentie)
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel