NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Focus op verantwoordelijkheden en taken Asset en maintenance management twee functies binnen één bedrijf
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Focus op verantwoordelijkheden en taken

Asset en maintenance management twee functies binnen één bedrijf

Maintenance management en asset management zijn binnen BASF Antwerpen twee aparte functies, een operationele en een strategische. Maintenance manager Ann Van Look en asset manager Maxine Frimpong kunnen zich hierdoor beter focussen op hun jobinhoud.
De synergie tussen Ann Van Look en Maxine Frimpong zorgt voor continue verbeteringen in de bedrijfsvoering. “Eén plus één is drie. We streven naar operationele uitmuntendheid.” In juni wonnen ze als duo de twintigste Bemas Maintenance Award, de kers op de taart voor het chemiebedrijf. Tien jaar geleden voerde BASF Antwerpen een strategische reorganisatie door. Naast de maintenance managers voor de verschillende productie-eenheden deden de asset managers hun intrede in de bedrijfsorganisatie.

Gerelateerde expertise

Asset en maintenance management twee functies binnen één bedrijf FOCUS OP VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN Maintenance management en asset management zijn binnen BASF Antwerpen twee aparte functies, een operationele en een strategische. Maintenance manager Ann Van Look en asset manager Maxine Frimpong kunnen zich hierdoor beter focussen op hun jobinhoud. asset manager samen kunnen werken. Dankzij deze strategie evolueerde onze aanpak van reactief ‘brandjes blussen’ naar prescriptief onderhoud. Dat is efficiënter én veiliger.” OPTIMALE LEVENSDUUR “Asset managers zijn al vanaf het ontwerp bij een installatie of installatie-onderdeel betrokken bij de aankoop,” onderstreept Frimpong. “Vanuit een op de installatie afgestemde onderhoudsstrategie werken we aan een optimale levensduur en levensduurverlenging.” Het vermijden of beperken van de risico’s staat voorop. “We zorgen daarom ook voor gepaste monitoringprogramma’s op basis van risicoanalyse. Dankzij deze aanpak zijn we in staat nauwkeurig te voorspellen wanneer een onderdeel van de installatie gaat falen.” BASF brengt niet alleen de faalkans in beeld maar ook de mogelijke maintenancekosten en het productieverlies. Op basis hiervan stelt de asset manager preventieve onderhoudsplannen samen. “Ons streven is zo veel mogelijk onderhoud uit te voeren tijdens de periodieke shutdowns. Uiteraard is een optimaal wisselstukkenbeheer in combinatie met kostenplanning en budgetbeheer van groot belang.” Frimpong laat nog weten dat budgetten elk jaar opnieuw worden vastgesteld waarbij elke keer vanaf nul wordt begonnen. MARKTVRAAG De mate waarin de onderhoudstrategie bepaald wordt door de KPI’s Overall Equipment Effectiveness (OEE) of Total Costs of Ownership (TCO) hangt, volgens Frimpong en Van Look, af van het product en de economische marktsituatie. Wanneer de marktvraag en de marge op het product hoog is, overheerst het belang van de OEE van de productielijn. Bij producten met lage marge op een sterk concurrentiële markt is de TCO dan weer meer van belang, legt asset manager Maxine Frimpong uit. Maar ook hier speelt, volgens Ann Van Look, de marktvraag een rol. “Als een installatie draait op 80 procent van haar capaciteit, is het geen probleem deze enige tijd stil te leggen voor onderhoud. Na het onderhoud kan de capaciteit worden opgevoerd om de gevraagde volumes te halen.” Beiden merken nog op dat de strategie voor BASF door het mogelijk veranderende businessmodel, geen vast gegeven is. Kort op de bal spelen is belangrijk op een globale markt. 2 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2017 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2017 3 MAINTENANCE | INHOUD ONDERHOUD | Yves De Groote | Fotografie: BASF De synergie tussen Ann Van Look en Maxine Frimpong zorgt voor continue verbeteringen in de bedrijfsvoering. “Eén plus één is drie. We streven naar operationele uitmuntendheid.” In juni wonnen ze als duo de twintigste Bemas Maintenance Award, de kers op de taart voor het chemiebedrijf. Tien jaar geleden voerde BASF Antwerpen een strategische reorganisatie door. Naast de maintenance managers voor de verschillende productie-eenheden deden de asset managers hun intrede in de bedrijfsorganisatie. STRATEGISCH OF OPERATIONEEL “De asset managers, een strategische functie bij het chemiebedrijf, zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de installaties op lange termijn. Zij stellen hiervoor de passende onderhoudsstrategieën vast en beheren ook de budgetten,” zegt asset manager Maxine Frimpong. “De maintenance managers, een operationele functie, vullen de onderhoudsstrategieën in en zorgen er zo voor dat de installaties maximaal operationeel zijn. Zij moeten er vooral voor zorgen dat ze beschikken over de juiste technische onderhoudsmedewerkers op de juiste plaats en natuurlijk op tijd. Uiteraard moeten zij beschikken over de juiste kwalificaties en opleidingen. Verder is belangrijk dat ze ook nog eens hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.” Dit betekent nogal wat voor de maintenance medewerkers. “Als gevolg hiervan ontbreekt voor mij de tijd om voldoende stil te staan bij onderhoudsstrategieën,” zegt Ann Van Look, die zichzelf vooral als people manager ziet. “De dagelijkse werkzaamheden van mijn vaste team van twintig medewerkers, regelmatig aangevuld met medewerkers van onderaannemers, vereisen elke dag weer al mijn aandacht. Het is daarom goed dat we bij BASF in duo’s met een “Het is goed dat maintenance managers in tweetallen met een asset manager samen kunnen werken,” zeggen Maxine Frimpong en Ann Van Look (rechts). ›› COLUMN Detectief onderhoud Dit is de derde column in de serie ‘Maintenance Management in de 21e eeuw’ waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van maintenance management gedeeld wordt. ›› BEURS Metaalbewerking in al zijn facetten Van 20 tot en met 24 februari 2018 is Messe Düsseldorf het toneel van Metav. De 20ste editie van deze vakbeurs voor de productietechnologie. ›› ONDERHOUD Smart Services Er liggen veelbelovende kansen voor Smart Services als nieuw businessmodel. Cool Industries ziet Smart Services als kennis verkopen die een waarde heeft voor de klant. ›› ONDERHOUD LM3 conditie monitoring systeem Een gat in het onderhoudsnetwerk van een smeeroliesysteem heeft OilSupport opgelost met LM3 (remote) conditie monitoring. Ir. Pieter Jan Hische Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia 4 Maintenance Benelux | nr. 6 | december 2017 MAINTENANCE | ONDERHOUD CONTINUE VERBETERING De combinatie met het streven naar voortdurende verbeteringen in de procesvoering binnen BASF maken asset en onderhoudsmanagement ‘er niet lichter op’ zeggen beiden in koor. Ze zien alleen maar voordelen van hun samenwerking. Als eerste verschuift het zogenoemde ‘brandjes blussen’ naar de achtergrond. Het grootste deel van onderhoud is nu preventief of predictief. Onderhoud kan zo beter gepland worden waardoor volgens de maintenance manager de werkvoorbereiding is verbeterd. De inzet van mensen en middelen, de resources, is geoptimaliseerd doordat hier beter over wordt nagedacht. De complementariteit en synergie tussen asset en maintenance management komen hier om de hoek kijken, spreken Frimpong en Van Look uit jarenlange ervaring. VEILIGER ONDERHOUD “Het is evident dat veiligheid op de site voorop staat,” merkt Van Look op. De tandemaanpak resulteert volgens de maintenance manager evenwel tot veiliger onderhoud op de site. Een goed voorbereide job is altijd een veiligere job. Een betere planning van de onderhoudsactiviteiten is doorslaggevend. “De nodige veiligheidsmaatregelen voor de BASF-medewerkers maar ook voor de contractmedewerkers zijn nog beter te nemen.” Ook is er volgens Van Look meer tijd om na te gaan of voldoende technisch personeel beschikbaar is voor de onderhoudswerkzaamheden. “We kunnen altijd ondersteuning aanvragen van het centrale onderhoudsteam van BASF op de site.” COMMUNITY Voor het waarborgen van de complementariteit en uniformiteit op vlak van asset en maintenance management richtte BASF een zogenoemde community op. Zo’n vijf keer per jaar komen de dertig asset managers en twintig maintenance managers en hun assistenten bijeen. “We wisselen informatie en kennis over uiteenlopende onderwerpen uit. Bijvoorbeeld nieuwe technologieën, zoals turboturbines voor energieopwekking maar ook robotica of Industrie 4.0. We mogen zelf onderwerpen aandragen,” zegt Frimpong. “We verankeren niet alleen onze kennis maar leggen ook Best Practices vast. We leren van elkaar.” UITDAGINGEN De grootste uitdaging voor de komende jaren is het betonneren van de maximale beschikbaarheid van de installaties. Ook noemt het maintenance en asset management duo de introductie van nieuwe technologieën, zoals digitalisering van informatie, omgaan met big data en automatisering van processen. In een adem wijzen ze ook naar voldoende instroming van technisch opgeleid personeel voor de verschillende technische functies binnen BASF. “Te weinig jongeren, vooral meisjes kiezen voor technische beroepen en Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics, red.) onderwijs.” Voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers draait het om levenslang leren. “Voldoende opgeleid blijven houdt in technische ontwikkelingen op strategisch niveau blijven volgen en naar de werkvloer brengen,” aldus Van Look. ● Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © ProcesMedia ‘Te weinig jongeren, vooral meisjes, kiezen voor technische beroepen’ Een goed voorbereide job is altijd een veiligere job.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren