MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Comfort en bescherming moeten hand in hand gaan Ronald van Esch van Honeywell Safety Products over de belangrijke stappen voor een veiligere werkomg
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Comfort en bescherming moeten hand in hand gaan

Ronald van Esch van Honeywell Safety Products over de belangrijke stappen voor een veiligere werkomg

Elke keer tonen statistieken aan hoe gevaarlijk sommige bedrijfsactiviteiten zijn. Zo berekende Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie, dat er in 2012(1) in de Benelux alleen al in de bouwsector bijna 30.791 grote ongevallen, waarbij het slachtoffer meer dan drie dagen niet kon werken of, in extreme gevallen, overleed, plaatsvonden. Dat kostte de sector duizenden verloren werkdagen. Bij grote shutdowns en turnarounds gaat het vaak al niet anders. Waarom is dat risico zo groot en wat kan eraan worden gedaan om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Ronald van Esch, managing director van Honeywell Safety Products Benelux, ver telt hoe een stelselmatige aanpak van risicoanalyse aanzienlijke verbeteringen kunnen brengen in de veiligheid op sites. De verantwoordelijkheid voor veilig heid brengt meerdere uitdagingen met zich mee. Het is voor grote bedrijven al lastig genoeg om specifiek veiligheids personeel en -infrastructuur te hebben. Voor het midden- en kleinbedrijf ziet het plaatje er anders uit. Bij dergelijke bedrij ven nemen eigenaren en senior managers ook de veiligheidsrol op zich, naast hun andere verantwoordelijkheden. Dat betekent dat op de hoogte blijven van de meest recente veiligheidsinnovaties, -informatie en -training nog moeilijker kan zijn. Is het alleen het aantal overwegend kleine bedrijven of is het de combinatie van de tijdelijke locatieomgeving, de aard van het werk, de voortdurend lage inschatting van risico’s door werknemers, enz.? Op deze vraag bestaat geen een - duidig antwoord maar de manier om de veiligheid consequent te verbeteren, is om een stelselmatige aanpak te hebben voor de meest algemene risico’s. Door met een frisse blik naar deze risico’s te kijken en ze elk op hun beurt aan te pak ken, kunnen bedrijven van elke omvang helpen het aantal letsels en ongevallen onder hun werknemers te verlagen.

Gerelateerde expertise

Brand- en explosieveiligheid
Brand- en explosieveiligheid
Brand en explosiebeheersing, Brand- en explosiepreventie, Explosie-ontlasting, Breekplaten; Explosieluiken; Explosiepanelen; Explosiesloten; Explosieveilige draaisluizen; Snelsluitende kleppen met detectie; Vlammenonderdrukking Opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen, ; Actuele en achtergrondinformatie over Brand- en explosieveiligheid, en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Veiligheidsrichtlijnen
Veiligheidsrichtlijnen
ATEX, CE, EH, HACCP, P.E.D., UN / ADR / RID / IMDG, REACH Actuele en achtergrondinformatie over Veiligheidsrichtlijnen , en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Persoonlijke bescherming
Persoonlijke bescherming
PBM Actuele en achtergrondinformatie over Persoonlijke bescherming, en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Veiligheid
Veiligheid
veiligheidssystemen, componenten, veiligheidsplannen, redundantie Persoonlijke bescherming, PBM; Machineveiligheid, Lockout-Tagout systemen; interlocksystemen, machineafscherming interlock systemen, veiligheidsschakelaar, machine afscherming, laserscanners ; Brand- en explosieveiligheid, Brand en explosiebeheersing, Brand- en explosiepreventie, Explosie-ontlasting, Breekplaten; Explosieluiken; Explosiepanelen; Explosiesloten; Explosieveilige draaisluizen; Snelsluitende kleppen met detectie; Vlammenonderdrukking; Veiligheidsrichtlijnen , ATEX, CE, EH, HACCP, P.E.D., UN / ADR / RID / IMDG, REACH; veiligheidsgereedschappen, ; Risicoanalyse, ; Alles op het gebied van veiligheid; van systemen en componenten tot redundantie, regelgeving op dit gebied en misstanden.
Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Veiligheid Kate Siwek Ronald van Esch van Honeywell Safety Products over de belangrijke stappen voor een veiligere werkomgeving ‘Comfort en bescherming moeten hand in hand gaan’ Elke keer tonen statistieken aan hoe gevaarlijk sommige bedrijfsactiviteiten zijn. Zo berekende Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie, dat er in 2012(1) in de Benelux alleen al in de bouwsector bijna 30.791 grote ongevallen, waarbij het slachtoffer meer dan drie dagen niet kon werken of, in extreme gevallen, overleed, plaatsvonden. Dat kostte de sector duizenden verloren werkdagen. Bij grote shutdowns en turnarounds gaat het vaak al niet anders. Waarom is dat risico zo groot en wat kan eraan worden gedaan om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Ronald van Esch, managing director van Honeywell Safety Products Benelux, ver telt hoe een stelselmatige aanpak van risicoanalyse aanzienlijke verbeteringen kunnen brengen in de veiligheid op sites. De verantwoordelijkheid voor veilig heid brengt meerdere uitdagingen met zich mee. Het is voor grote bedrijven al lastig genoeg om specifiek veiligheids personeel en -infrastructuur te hebben. Voor het midden- en kleinbedrijf ziet het plaatje er anders uit. Bij dergelijke bedrij ven nemen eigenaren en senior managers ook de veiligheidsrol op zich, naast hun andere verantwoordelijkheden. Dat betekent dat op de hoogte blijven van de meest recente veiligheidsinnovaties, -informatie en -training nog moeilijker kan zijn. Is het alleen het aantal overwegend kleine bedrijven of is het de combinatie van de tijdelijke locatieomgeving, de aard van het werk, de voortdurend lage inschatting van risico’s door werknemers, enz.? Op deze vraag bestaat geen een - duidig antwoord maar de manier om de veiligheid consequent te verbeteren, is om een stelselmatige aanpak te hebben voor de meest algemene risico’s. Door met een frisse blik naar deze risico’s te kijken en ze elk op hun beurt aan te pak ken, kunnen bedrijven van elke omvang helpen het aantal letsels en ongevallen onder hun werknemers te verlagen. Risico 1: uitglijden, struikelen en vallen Vaak wordt er gewerkt op ruwe, gol- vende, modderige en gevaarlijke oppervlakken. De juiste veiligheidsschoenen en valbeveiligingsuitrusting zijn doorslagge vend voor het verminderen van het risico op dit soort letsel. Veiligheidsschoenen moeten een zool met verhoogde slipweerstand hebben, een zelfreinigend loopvlak en moeten uiterst flexibel en duurzaam zijn. Een gemakkelijke manier om te zien of veiligheidsschoenen op antislip zijn getest, is om de testwaarden van hun wrijvingscoëfficiënt (CoF) te controleren. Hoe hoger de coëfficiënt, des te beter is de slipweerstand. Die hoort idealiter hoger te liggen dan de minimale ver eisten die in EN ISO 20345/6/7 worden vermeld. Schoeisel dat de EN-antisliptest heeft doorstaan, is gemarkeerd met een speciale code, SRA (getest op met een verdunde zeepoplossing bevochtigde keramische tegels), SRB (getest op glad staal met glycerol) of SRC (getest onder beide omstandigheden). De bovenkant van het schoeisel moet zijn gemaakt van een ademend, waterbe stendig materiaal. En met talloze fysieke risico’s op de locatie, zoals vallende of uitstekende voorwerpen moet ervoor worden gezorgd dat schoeisel een veilig heidsneus heeft, een stalen middenzool en enkelbescherming. Comfort is van essentieel belang, zodat werknemers het schoeisel accepteren maar het helpt ook tegen vermoeide voeten die het slip- en struikelrisico kunnen vergroten. Op hoogte Werknemers die op hoogte werken, worden blootgesteld aan enkele van de hoogste risiconiveaus. Er moeten twee stappen in overweging worden geno men voordat tot het gebruik van een persoonlijk valbeveiligingssysteem (Pvbs) wordt overgegaan. De eerste is het ver mijden: zodra dit enigszins mogelijk is, moet het werk op hoogte worden ver meden. De tweede is preventie, waarbij collectieve valbeveiliging wordt gebruikt voor het beschermen van een groep te verminderen en daarna de gevolgen van een val te minimaliseren (valbevei liging). Selecteer een Pvbs dat is ontworpen en geproduceerd door een onderneming die de risico’s kent die werknemers lopen tijdens het werk op hoogte. Vergeet ook niet dat het Pvbs-systeem drie fysieke on derdelen omvat: ankerpunt (permanent of tijdelijk), lichaamsbedekking (harnas, positioneringsgordels) en verbindings voorziening (vanglijnen, lijnklemmen), plus een reddingsschema en training voor alle werknemers die deze uitrusting gebruiken. Voor het kopen van een valbeveiligings - uitrusting is het van belang om de gebruiker, de omgeving en de specifieke toepassing in gedachten te houden. De levensduur van een valbeveiligingsuitrus ting kan zeer verschillen, afhankelijk van factoren als de gebruiksfrequentie en omstandigheden. Daardoor is het van essentieel belang om een inspectie vóór gebruik uit te voeren, telkens als de uitrus ting wordt ingezet. Risico 2: oog-, gezichts- en hoofdletsel Letsel, veroorzaakt door ‘geraakt worden’, heeft betrekking op alle lichaamsdelen, maar vanuit letseloogpunt hebben de meest ernstige gevallen betrekking op de ogen, het gezicht en het hoofd. Bij risico’s voor de ogen is het uiterst belangrijk om oogbescherming te bie - den die voldoet aan EN166 en andere oogbeschermingsnormen die veilig heidsbrillen, brillen en vizieren omvatten. Veiligheidsbrillen met verlengde frames rondom verbeteren de bescherming en het perifere zicht. Comfort is een belangrijke factor voor werknemers om PBM te dragen. Het is dus de moeite waard om op zoek te gaan naar aanvullende eigenschappen voor de drager, zoals flexibele breed - tematen, een verstelbare neusbrug en terugverende brillenpoten. Daardoor kan de drager de pasvorm en de lenshoek naar wens aanpassen. Anticondenslen zen helpen het zicht te behouden wanneer er sprake is van zware inspanning, warmte en vochtigheid. Voor werkzaamheden met een hoog 34 35 Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015 mensen. Het laatste aandachtspunt is de vermindering, waarbij een Pvbs wordt ingezet als laatste middel om de gevol gen van een val te minimaliseren, wanneer de eerste twee stappen niet kunnen worden gevolgd. Het doel van Pvbs is om de mogelijkheid tot vallen (beperking) risico op rondvliegende deeltjes of hete vloeistofdruppels hebben werknemers bescherming nodig in de vorm van vol gelaatsmaskers. Zwaar mechanisch werk vereist polycarbonaat maskers, chemisch contact vereist acetaat maskers, voor elektrisch werk zijn polycarbonaat mas kers nodig en voor laswerkzaamheden polycarbonaat maskers met een infra roodlens (IR/UV) van niveau 3.0 of 5.0. Wanneer het op hoofdbescherming aan komt, moet een helm voldoen aan de EN 397:2012-norm voor industriehelmen die stoot- en penetratietests hebben door staan. Opnieuw is de acceptatie van de gebrui - ker cruciaal, dus is een strakke en comfortabele pasvorm van essentieel belang. Ophanging van goede kwaliteit (het steunframe) binnenin de helm is daarom belangrijk. Hoe meer ophangingspunten in de helm, des te groter is het comfort en des te meer energie van een stoot door de helm wordt verspreid. Risico 3: inademing van gevaarlijke stoffen Het is niet alleen fysiek letsel dat een probleem vormt. Asbest en silica blijven de grootste gevaren bij inademen en als oorzaak van een slechte gezond heid. Omdat deze stoffen vaak worden ingeademd als stof tijdens sloop- en re novatiewerkzaamheden, is ademhalingsbescherming van vitaal belang bij boren, schilderen en beton zagen of het werken met beton en asbest. Een manier om inademingrisico’s te verminderen, kan het wijzigen van werk methoden zijn, zoals het toevoegen van water bij het zagen van beton om stof te verminderen. Vanuit het oogpunt van PBM, waar stof een veiligheidsprobleem blijft, zijn wegwerp- en herbruikbare ge laatsmaskers, halfgelaats- of volgelaatsademhalingsapparatuur en geventileerde kappen verkrijgbaar om inademing van stof te voorkomen. Risico 4: handletsel Handen worden niet alleen geconfronteerd met fysieke risico’s maar hebben ook te kampen met ruwe omgevings omstandigheden. Handschoenen van de verkeerde maat, die oncomfortabel zijn of ongeschikt zijn voor de taak, zal de drager al gauw aan de kant leggen. Dus zijn comfort en een juiste pasvorm belangrijk. Controleer voor algemene hanteringstaken de EN388-classificatie van de hand schoenen die de slijtage-, snij-, scheur- en perforatieweerstand (in die volgorde) als beoordelingsclassificatie aangeeft. Hoe hoger het cijfer, des te beter is de bescherming. Als de handen waarschijnlijk nat worden, verzeker u er dan van dat de handschoe nen een geschikte coating hebben, zoals nitril, die bescherming biedt en waarborgt dat de handschoenen duurzamer en flexi - beler zijn en een goede grip hebben in natte en olieachtige omstandigheden. Risico 5: gehoorschade Iedere plaats brengt aan geluid verwante risico’s met zich mee. Doeltreffende ge hoorbescherming verlaagt het geluid tot een veilig niveau zonder het volledig buiten te sluiten. Dat laatste zou weer het risico vergroten op het afzonderen van werknemers van de geluiden die ze zouden moeten horen, met daardoor een vergrote kans dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (Pbm) worden afgedaan. Naar behoren toegepaste gehoorbe scherming verlaagt geluidniveaus tot toegelaten limieten en biedt gebruikers de mogelijkheid om de geluiden op te vangen die ze moeten horen. Het ge - deeltelijk of volledig verkeerd inbrengen van oordoppen kan de bescherming tot vrijwel nul verminderen, dus is training en controle op het gebruik belangrijk. Door de belangrijkste problemen aan te pakken en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te kiezen, kun nen de risico’s op letsel en een slechte gezondheid in onze sector worden ver minderd. ■ Bronnen: (1) Eurostat - Accidents at work by economic activity and type of injury [hsw_n2_07] Laatste update: 8-10-2014 (2)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained/index.php/Construc tion_statistics_-_NACE_Rev._2 © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel