MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Gezonde werknemers cruciaal voor  innovatief en concurrerend vermogen A+A 2015 van 27 – 30 oktober 2015, Düsseldorf
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Gezonde werknemers cruciaal voor innovatief en concurrerend vermogen

A+A 2015 van 27 – 30 oktober 2015, Düsseldorf

De organisatie van de vakbeurs A+A ziet een sterk toenemende belangstelling voor veiligheid en gezondheid bij bedrijven. Gezonde werknemers worden steeds belangrijker voor bedrijven als het gaat om innovatief en wedijverend bezig te zijn. Ook de gevolgen van de vergrijzing worden cruciaal voor het voortbestaan van bedrijven.

Deze trend komt aan bod tijdens de 30ste editie van A+A in Düsseldorf. De internationale vakbeurs met congres voor persoonlijke bescherming, veiligheid en gezondheid op het werk vindt ditmaal plaats van 27 tot en met 30 oktober. Het evenement telt dit jaar bijna 1800 expo santen en is uitgebreid naar ruim 65.000 vierkante meter. Preventie biedt economische kansen Een gericht preventiebeleid op het ge bied van veiligheid en gezondheid in de werksituatie geeft bedrijven aanzienlijke economische kansen die vooral met het oog op de vergrijzing in Europa beter zouden kunnen worden benut. Dit stelt Bruno Zwingmann, directeur van coope ratie Basi, Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. “De stijgende gemiddelde leeftijd van de werknemer heeft invloed op de industriele sector en op bedrijfsprocessen. Technologische ontwikkelingen in de industrie zoals de digitalisering zorgen voor een rationaliseringsslag zoals bijvoorbeeld robotisering. Een positieve combinatie van deze ontwikkelingen, samen met de vergrijzing, biedt grote kansen voor de in dustrie in Europa”, verwacht Zwingmann.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl A+A2015 in het kort Beurzen Ria Besseling A+A 2015 van 27 – 30 oktober 2015, Düsseldorf Gezonde werknemers cruciaal voor innovatief en concurrerend vermogen De organisatie van de vakbeurs A+A ziet een sterk toenemende belangstelling voor veiligheid en gezondheid bij bedrijven. Gezonde werknemers worden steeds belangrijker voor bedrijven als het gaat om innovatief en wedijverend bezig te zijn. Ook de gevolgen van de vergrijzing worden cruciaal voor het voortbestaan van bedrijven. Deze trend komt aan bod tijdens de 30ste editie van A+A in Düsseldorf. De internationale vakbeurs met congres voor persoonlijke bescherming, veiligheid en gezondheid op het werk vindt ditmaal plaats van 27 tot en met 30 oktober. Het evenement telt dit jaar bijna 1800 expo santen en is uitgebreid naar ruim 65.000 vierkante meter. Preventie biedt economische kansen Een gericht preventiebeleid op het ge bied van veiligheid en gezondheid in de werksituatie geeft bedrijven aanzienlijke economische kansen die vooral met het oog op de vergrijzing in Europa beter zouden kunnen worden benut. Dit stelt Bruno Zwingmann, directeur van coope ratie Basi, Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. “De stijgende gemiddelde leeftijd van de werknemer heeft invloed op de industriele sector en op bedrijfsprocessen. Technologische ontwikkelingen in de industrie zoals de digitalisering zorgen voor een rationaliseringsslag zoals bijvoorbeeld robotisering. Een positieve combinatie van deze ontwikkelingen, samen met de vergrijzing, biedt grote kansen voor de in dustrie in Europa”, verwacht Zwingmann. Wereldwijd probleem Onvoldoende veiligheid op het werk vormt wereldwijd een aanzienlijk pro bleem. Iedere vijftien seconden overlijdt er ergens in de wereld een werknemer aan de gevolgen van een ongeval op het werk of aan een beroepsaandoening en krijgen 160 werknemers een werkge relateerd ongeluk. Dit betekent vier procent verlies aan BNP. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs om tien procent verlies alleen al aan arbeidsongevallen. Veiligheid op de werkvloer A+A presenteert nieuws en trends op het gebied van persoonlijke bescherming zoals persoonlijke beschermingsartikelen, corporate fashion en image wear, veilige inrichtingen en apparatuur voor de werk vloer. Voor de veiligheid op de werkvloer zijn producten, apparatuur en dienstver lening voor de brand- en rampenbestrijding binnen bedrijven te zien. Het aanbod van A+A, dat bestaat uit een vakbeurs, een congresprogramma en live presentaties, belicht diverse as - pecten voor het bevorderen van de ons from Highs and Lows (hal 6). Corporate Health Een speciaal beursonderdeel van A+A is Corporate Health in hal 10. Hier wor den ergonomische producten, speciaal ingerichte werkplekken, oplossingen op het gebied van airco, licht en akoestiek, gezondheidsconcepten voor personeel en management gepresenteerd. De bezoeker kan zich hier tevens laten informeren over nieuwe trends en ont wikkelingen voor bedrijfsgezondheid, producten en diensten voor gezonde voeding, drugspreventie, stressbeperking door een goede werkorganisatie en over programma’s voor fittere medewerkers. Praktijkgerichte maatregelen voor be drijven variëren van een analyse van de fysieke en psychische belasting op de werkvloer, trajecten om medewerkers te motiveren voor een betere werk – vrijetijdbalans tot maatregelen die leidingge venden aanspreken op hun voorbeeldfunctie. Gezond werken Aandacht voor gezond werken, ergonomie en concepten voor preventie en therapie staat centraal bij Corporate Health. “De gezondheid van een onder neming hangt nauw samen met de gezondheid van de medewerkers. Moderne managers nemen steeds vaker maat regelen om de gezondheid binnen het bedrijf te bevorderen, zeker gezien de demografische ontwikkelingen”, stelt ook Birgit Horn, projectleider van A+A 2015 bij Messe Düsseldorf. Op Corporate Health Plaza vindt de be zoeker informatie, producten en diensten voor het gezondheidsmanagement van bedrijven. Hier presenteert Workplace Design tevens best practice oplossingen voor een ergonomische werkplekinrich ting, onder andere op het gebied van akoestiek, klimaatbeheersing, werkplek- en productergonomie. hal 7a op themadagen tijdens de beurs innovatieve concepten en diensten op het gebied van: veiligheid en gevaarlijke stoffen (27 oktober), bedrijfsbrandweer/ hulpdiensten (28 oktober) en persoonlijke beschermingsmiddelen (28 en 30 okto ber). Fire Protection and emergency management In hal 6 houden de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) en de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (Dlrg) dagelijks live demonstraties van reddin gen van personen in extreme situaties zo- als vanuit diepten en hoogten. De focus ligt op het verloop van de reddingsactie en op de veiligheid van de uitrusting van de reddingsmedewerkers. De demonstra ties laten zien welke maatregelen bedrijven kunnen nemen in het kader van ongevallen, rampen en reddingsacties. De Bundesverband Betrieblicher Brand schutz Werkfeuerwehrverband Deutschland (Wfvd) presenteert in het kader van bedrijfsveiligheid en brandpreventie zaken als de voorbereiding van: een cor recte bedrijfsalarmering met name voor tijdelijk personeel, het vrijkomen van ge vaarlijke stoffen, het gebruik van tegen chemicaliën beschermende kleding, bij brand in productie en kantoor en sterke rookontwikkeling. Specialisten van de brandweer staan ter beschikking voor het bentwoorden van vragen en geven praktische oefeningen. Fashion Show Het segment Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) is met ruim 900 exposanten het grootste segment van A+A. Beschermende kleding is steeds vaker een combinatie van mode en functio naliteit. Ook veiligheidsschoenen van de hoogste beschermingscategorie in hippe kleuren met weinig gewicht en een comfortabele pasvorm zijn niet te onder - scheiden van de populaire sneakers. In Corporate Fashion/ Image Wear zijn rond 60 producenten en ongeveer 180 totaal dienstverleners en toeleveranciers van materialen en stoffen voor textielproduc tie aanwezig. In Workwear presenteren de exposanten kleding van moderne weefsels en high 32 33 Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015 gezondheid op het werk. De beurs is onderverdeeld in de thema’s Safety & Health (hal 10) Innovation Park Safety & Security (hal 7a), Fire Protection and Emergency Management (hal 6), A +A Fashion Show (hal 11), Workplace Design (hal 10) en Safe Rescue Operati - Safety & Security Innovatiepark Safety & Security biedt presentaties over persoonlijke beschermingsmiddelen, brand- en rampenbescherming en gevaarlijke stoffen. Hier presenteren ondernemingen en organisaties in tech materialen met een lange levensduur, eenvoudig onderhoud, veel draagcomfort en een aangename (lichaams-) temperatuur. Een combinatie van op elkaar afgestem de uitrustingsonderdelen zorgt voor een optimale veiligheid van de medewerkers, van veiligheidshelmen voor uiteenlopen - de toepassingen en met alle mogelijke toebehoren, van gehoorbescherming en werklampen tot oogbescherming. De markt voor persoonlijke bescher mingsmiddelen is een miljardenmarkt met een wereldwijd volume van circa 17 miljard euro. Daarvan komt ruim 6 miljard euro voor rekening van Europa. Vooral beschermingskleding, veiligheidshand schoenen en veiligheidsschoenen doen het goed. Internationaal vakcongres Tijdens het internationale A+A-congres, dat de vorige editie ruim 5.500 deelne mers trok, komen veiligheid, gezondheid en ergonomie aan bod in presentaties over beroepsziektes, persoonlijke be schermingsartikelen, green jobs en pre- A+A2015, internationale vakbeurs met congres voor persoonlijke bescherming, veiligheid en gezondheid op het werk www.aplusa-online.com Datum: 27 – 30 oktober 2015 Locatie: Messe Dusseldorf www.messe-duesseldorf.de Openingstijden: dagelijks 9.00 – 18.00 uur Toegangsprijzen en catelogus: e-Ticket: in de Online-Shop via www.aplusa-online.com Dagkaart: € 22 Dagkaartscholieren/studenten: € 15 Aan de kassa: Dagkaart: € 31 Dagkaart scholieren/ studenten: € 15 Catalogus: € 20 Te bestellen bij: Sutter Fair Business GmbH; Bottroper Str. 20; 45141 Essen; Fax: +49 (0)201 8316-229; E-Mail: katalo gorder@sutter.de ventie, opleiding en kwalificering, maar ook toetsing en certificering. De conferentie van de International La bour Organization (ILO) brengt aan de orde hoe de werk- en sociale standaar den voor een menswaardige werksituatie wereldwijd voor iedere medewerker kunnen worden gewaarborgd. ■ © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel