MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Oude milieucontainers voldoen niet meer aan PgS15-richtlijn  Europees gecertificeerde opslagvoorziening gevaarlijke stoffen voor Royal van Lent
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Oude milieucontainers voldoen niet meer aan PgS15-richtlijn

Europees gecertificeerde opslagvoorziening gevaarlijke stoffen voor Royal van Lent

In het kader van de milieuwetgeving is Royal van Lent Shipyard wettelijk verplicht om de duizenden liters primers, oplosmiddelen, verven en gietvloeren die ze jaarlijks gebruiken voor de afwerking van hun superjachten op een veilige manier op te slaan. Door de voortdurend aan verandering onderhevige PGS15-richtlijn bleken de verouderde milieucontainers die hiervoor gebruikt werden niet meer te voldoen, onder andere qua brandwerendheid. Denios kreeg opdracht om de opslagfaciliteit voor de gevaarlijke stoffen te upgraden naar de huidige stand der techniek.

In de wereld van de superjachten is Royal van Lent Shipyard inmiddels een begrip. Al meer dan 150 jaar zijn zij geves tigd op het karakteristieke Kaag-eiland. In 1949 ging Royal van Lent een strategisch partnership aan met Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en de Voogt Naval Architects in Haarlem. Onder de naam Feadship (First Export Association of Dutch Shipbuilders) opereren ze he den ten dage nog. Samen beschikken zij over drie van de modernste werven en een hightech ontwerp- en enginee ringbureau. Afhankelijk van de lengte en overige bouwmaten worden bij Royal van Lent Shipyards met een team van 275 medewerkers, gemiddeld zo’n twee superjachten per jaar gebouwd. Hiervoor wordt gewerkt met zeer hoogwaardige materialen en de allernieuwste machi nes. Het grootste jacht dat tot nu ooit het daglicht zag bij deze werf was 101 meter lang. Mussert, Arbo- en Milieucoördinator bij Royal van Lent Shipyard: “Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie staan bij ons centraal.”

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Veiligheid Henriëtte van Norel De aanwijzingen op de deuren van deze opslagvoorziening voor gevaarlijke stof fen laten niets aan de verbeelding over. Europees gecertificeerde opslagvoorziening gevaarlijke stoffen voor Royal van Lent Oude milieucontainers voldoen niet meer aan PgS15-richtlijn In het kader van de milieuwetgeving is Royal van Lent Shipyard wettelijk verplicht om de duizenden liters primers, oplosmiddelen, verven en gietvloeren die ze jaarlijks gebruiken voor de afwerking van hun superjachten op een veilige manier op te slaan. Door de voortdurend aan verandering onderhevige PGS15-richtlijn bleken de verouderde milieucontainers die hiervoor gebruikt werden niet meer te voldoen, onder andere qua brandwerendheid. Denios kreeg opdracht om de opslagfaciliteit voor de gevaarlijke stoffen te upgraden naar de huidige stand der techniek. In de wereld van de superjachten is Royal van Lent Shipyard inmiddels een begrip. Al meer dan 150 jaar zijn zij geves tigd op het karakteristieke Kaag-eiland. In 1949 ging Royal van Lent een strategisch partnership aan met Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en de Voogt Naval Architects in Haarlem. Onder de naam Feadship (First Export Association of Dutch Shipbuilders) opereren ze he den ten dage nog. Samen beschikken zij over drie van de modernste werven en een hightech ontwerp- en enginee ringbureau. Afhankelijk van de lengte en overige bouwmaten worden bij Royal van Lent Shipyards met een team van 275 medewerkers, gemiddeld zo’n twee superjachten per jaar gebouwd. Hiervoor wordt gewerkt met zeer hoogwaardige materialen en de allernieuwste machi nes. Het grootste jacht dat tot nu ooit het daglicht zag bij deze werf was 101 meter lang. Mussert, Arbo- en Milieucoördinator bij Royal van Lent Shipyard: “Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie staan bij ons centraal.” Brandgevaarlijk en giftig Voor de afwerking van de superjachten verwerkt Royal van Lent Shipyard jaarlijks duizenden liters primer, oplosmiddel, verf en gietvloersubstantie. Brandgevaarlijke en giftige stoffen die op een verant woorde en veilige wijze dienen te worden opgeslagen in het kader van de milieu wetgeving. Mussert vertelt: “Voorheen werden bij onze organisatie al deze vloei stoffen opgeslagen in zogeheten milieucontainers op het bedrijfsterrein. Omdat deze oude opslagvoorziening in geval van een calamiteit geen brandwerende ei genschappen had, zoals heden ten dage wel vereist is in de PGS 15-richtlijn, moesten deze containers minimaal 10 meter uit de gevel worden geplaatst. Kostbare ruimte die daardoor onbenut bleef. In het kader van de voortdurend aan verandering onderhevige PGS15-richtlijn gaven we Denios opdracht om onze opslagvoorzie ning voor gevaarlijke stoffen aan te pas- sen naar de huidige stand der techniek. André Ehlhardt, sales engineer bij Denios vult aan: “Omdat de op warmtestraling geteste deuren van de voormalige op slagvoorziening niet meer voldeden aan de laatste aanpassingen in de PGS15 richtlijn, 60 minuten brandwerend con form de EI1-norm, hebben we een volledig nieuwe opslagvoorziening geplaatst. Een die bovendien niet meer minimaal 10 meter van de gevel geplaatst hoeft te worden zodat er flexibelere mogelijkhe den voor opslag ontstaan op het terrein.” Atex-gecertificeerd Rekening houdend met de soorten vloeistoffen die opgeslagen moeten worden in bovengenoemde voorziening, plaatste Denios twee FBM814.30 OST BS opslag voorzieningen met een Atex-certificaat zone 1. De meegeleverde Atex-certifi - caten zijn geldig voor de totale inwen- dige unit van de opslagvoorzieningen. Ehlhardt: “De emballage wordt in deze gecompartimenteerde opslagvoorzie ningen opgeslagen op pallets. Beide opslagvoorzieningen zijn geschikt voor de opslag van maximaal 10 ton.” Mussert vult aan: “Volgens onze berekeningen is dit voldoende voor de komende jaren omdat er gemiddeld zo’n 15 ton aan gevaarlijke stoffen op ons terrein aanwe - zig is. We hebben dus nog ruimte voor toekomstige uitbreiding.” Ehlhardt tekent daarbij aan: “Bovendien is het uit veilig heidsoogpunt veel verstandiger om de voorraad gevaarlijke stoffen zo laag mo gelijk te houden op het terrein en met de betreffende leveranciers een en ander te organiseren op basis van afroep.” Brandwerendheid De eis ‘brandwerendheid’ staat bij opslagvoorzieningen als deze voorop. Daarom zijn alle opslagvoorzieningen van Denios gebaseerd op het principe van de dubbele staalconstructie. Met andere woorden, indien brand ontstaat in de opslagvoorziening dan faalt de binnen ste staalconstructie en wordt het geheel door de buitenste staalconstructie 120 minuten overeind gehouden. Ontstaat er daarentegen brand aan de buiten zijde van de opslagvoorziening, faalt de buitenconstructie het eerste en zorgt de binnenste staalconstructie voor brand werendheid van 120 minuten. Bij Royal van Lent heeft Denios twee opslagvoor - zieningen geplaatst met brandwerende schuifdeuren. Doordat de romp van deze opslagvoorzieningen 120 minuten brand werend is en de schuifdeuren volgens de EI1 60 minuten brandwerend, wordt niet alleen voldaan aan de nieuwste eisen uit de PGS15-richtlijn maar is het geheel ook volledig volgens Europese wet- en regelgeving door de onafhanke lijke notified body Efectis gecertificeerd als brandcompartiment. Op de vraag waarom bij bovengenoemde opstelling is gekozen voor schuifdeuren, vertelt Ehlhardt: “Dit heeft twee voordelen. Ten eerste zijn schuifdeuren ruimtebespa - rend en ten tweede zijn deze deuren bij sterke wind op het terrein niet gevaarlijk. Voorafgaand aan het plaatsen van deze opslagvoorzieningen hebben we eerst statische berekeningen uitgevoerd. Hier bij is gekeken naar zaken als wind- en sneeuwlasten. Op basis van die bereke ningen is vervolgens gekozen voor de geplaatste modellen. De bij Royal van Lent geplaatste opslagvoorzieningen zijn beide uitgerust met een lekbak voor tweemaal 1.100 liter, voor scheiding van de verschillende ADR-klassen voor giftige en ontvlambare vloeistoffen.” logistieke uitdaging De opslagvoorzieningen die bij Royal van Lent geplaatst zijn, zijn 9 meter lang en 3,95 meter hoog. Ehlhardt: “Hoewel dergelijke opslagvoorzieningen tot een maximale hoogte van 4.00 meter nor maliter probleemloos, zonder speciale ontheffing van RDW, over de weg kun nen worden vervoerd op een uitge- schoven dieplader, moet voorafgaand aan het transport altijd wel eerst een routeonderzoek worden uitgevoerd. Dit om logistiek gezien geen verrassingen te krijgen onderweg. Ook ditmaal had den we als Denios een routeonderzoek voor aflevering volgens protocol uitge voerd. Helaas gooide een nadien aangebrachte asfaltlaag roet in het eten en zorgde tijdens er het transport naar Kaag-eiland voor dat een hoogtepro - bleem ontstond bij het laatste viaduct op de A44. Met hulp van de politie heb ben we daarom een alternatieve route moeten uitstippelen om de eindbestem ming ‘Kaag-eiland’ met enkele uren vertraging toch te bereiken. Mussert: “Logistiek gezien een uitdaging maar desalniettemin eind goed, al goed.” ■ 20 21 Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015 © Vezor Media Een kijkje in de Europees gecertificeerde opslag voorziening bij Royal van Lent. Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel