MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
de toekomst van robotisering in  onderhoudstaken De hele keten betrekken bij innovatieplannen om business case te garanderen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

de toekomst van robotisering in onderhoudstaken

De hele keten betrekken bij innovatieplannen om business case te garanderen

Het Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<) beijvert zich hét centrum te zijn waar informatie over maintenance in de procesindustrie wordt verzameld en gedeeld met de hele keten. Het stimuleert constante samenwerking tussen bedrijven die actief zijn in onderhoud in de procesindustrie onderling en samenwerking van die bedrijven met kennisinstellingen. Het Ki< brengt de behoefte van bedrijven in de sector (asset owners) in kaart en werkt van hieruit aan innovatieve oplossingen met service providers waaronder veel MKB. Zo organiseerde het Ki< op 8 juli j.l. een bijeenkomst voor service providers en asset owners over robotica in maintenance.

Het Ki< brengt partijen fysiek samen om kennis, ervaring en best practices te delen en bevordert innovatie. Bedrijven kunnen op deze manier efficiënter en veiliger werken en een sterke(re) positie verwerven in de procesindustrie. Op die manier wil het Ki< de proces industrie in het algemeen en de regio Zuidwest-Nederland in het bijzonder versterken. De regionale ontwikkelings maatschappijen BOM en Rewin en de Belgische Onderhoudsorganisatie Bemas ondersteunden het Ki< bij de bijeenkomst op 8 juli 2015. Dat was een vervolg op een eerdere samenkomst over robo tica in maintenance. De bijeenkomst vond plaats in de context van een te definiëren Interreg-project voor de regio Zuid-Nederland en Vlaanderen over robotisering/automatisering van onder houdstaken. Na een aantal inleidende presentaties werd uiteindelijk in groepjes verder ge brainstormd over concrete, innovatieve projecten in robotisering/automatisering van onderhoudstaken.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Thematische innovatieagenda OnderhOud Christien Nuboer De hele keten betrekken bij innovatieplannen om business case te garanderen de toekomst van robotisering in onderhoudstaken Het Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<) beijvert zich hét centrum te zijn waar informatie over maintenance in de procesindustrie wordt verzameld en gedeeld met de hele keten. Het stimuleert constante samenwerking tussen bedrijven die actief zijn in onderhoud in de procesindustrie onderling en samenwerking van die bedrijven met kennisinstellingen. Het Ki< brengt de behoefte van bedrijven in de sector (asset owners) in kaart en werkt van hieruit aan innovatieve oplossingen met service providers waaronder veel MKB. Zo organiseerde het Ki< op 8 juli j.l. een bijeenkomst voor service providers en asset owners over robotica in maintenance. Het Ki< brengt partijen fysiek samen om kennis, ervaring en best practices te delen en bevordert innovatie. Bedrijven kunnen op deze manier efficiënter en veiliger werken en een sterke(re) positie verwerven in de procesindustrie. Op die manier wil het Ki< de proces industrie in het algemeen en de regio Zuidwest-Nederland in het bijzonder versterken. De regionale ontwikkelings maatschappijen BOM en Rewin en de Belgische Onderhoudsorganisatie Bemas ondersteunden het Ki< bij de bijeenkomst op 8 juli 2015. Dat was een vervolg op een eerdere samenkomst over robo tica in maintenance. De bijeenkomst vond plaats in de context van een te definiëren Interreg-project voor de regio Zuid-Nederland en Vlaanderen over robotisering/automatisering van onder houdstaken. Na een aantal inleidende presentaties werd uiteindelijk in groepjes verder ge brainstormd over concrete, innovatieve projecten in robotisering/automatisering van onderhoudstaken. Stand van zaken Henk van Dijk van de Innovatiefabriek beet het spits af met een update over het Ki< heeft negen thema’s geïdentificeerd die binnen de onderhoudsbranche in de belangstelling staan. Industrieel reinigen, werken op hoogte, digitalisering van het onderhoudsproces, corrosie, asset life management, inspectiemanagement, maintenance logistics, field maintenance en robotica. Voor elk van de thema’s wordt gekeken naar mogelijke verbeterin gen en gezocht naar innovatieve oplossingen. het Ki< ondersteunt het gehele proces van probleemdefinities, het zoeken naar oplossingen en ontwikkelen van concepten tot begeleiding van de innovatieprojecten. Sinds 2011 zijn daartoe al tal van brainstormsessies georganiseerd. negentig technische, creatieve, innovatieve en vooral gemotiveerde mensen, af komstig van meer dan 40 bedrijven, namen er aan deel. Ze zochten naar concrete oplossingen en naar een projectmatige aanpak voor onderhoudsvraagstukken. Tijdens de brainstormsessies kwamen talloze ideeën naar voren die na de work shops werden geanalyseerd, om zo een basis voor projecten te vormen. deze projecten werden vervolgens door projectteams opgepakt en verder ontwikkeld. hierbij wordt gezocht naar aanvullende kennis en expertise en naar vruchtbare combinaties en samenwerking met lopende (externe) initiatieven. Ook zijn onderwijsinstellingen en andere externe partijen betrokken. ‘het MKB is kennisdrager van innovatie en wij fungeren voor hen als schakel naar grote bedrijven. hierdoor ont staat een win-win situatie want grote bedrijven profiteren weer van innovatieve ideeën van MKB-bedrijven.’ Kijk voor de evenementen-kalender en andere info op: http://maintenancevaluepark.com/modules/simplywiki/index. php?page=KIC. Vanaf 1 oktober 2015 wordt Ki< een Coöperatie met de naam Ki<|MPi. Voor meer informatie over lidmaatschap van deze coöperatie kunt u contact opnemen via kic@maintenancevaluepark.com. het project ‘smart tooling’ en de mogelijke Interreg-subsidie daarvoor. Marien van den Hoek, Managing Director van TripleS3D, toonde vervolgens in een praktijk voorbeeld aan hoe met een drone een oven inwendig kan worden geïnspec - teerd. ‘Wat begon met 3D-laserscanning en photogrammic scanning ontwikkelt zich meer en meer naar werken met dro nes. Het staat of valt in de procesindustrie natuurlijk wel met Atex-gecertificeerde drones. Het is dan niet alleen veiliger maar ook sneller en nauwkeuriger. ” Smart tooling leent zich volgens velen vooral voor gevaarlijk werk, op moeilijk bereikbare plaatsen, in bedrijf staande installaties en voor hoogfrequent her - halend werk. Het manifesteert zich al in voor een niet-technisch onderwerp binnen bedrijven. ‘De optimale business case blijft dus nog even aftasten met bedrijven in het veld.’ Per asset Vervolgens werd gediscussieerd over de vraag waar de meeste kansen liggen voor smart tooling. Voor non-rotating lijkt dat vooral bij inspectie, cleaning en coa ting maar reparatie scoorde hier ook niet slecht. Voor rotating lag dat eigenlijk het zelfde, net als bij staal. Op het gebied van instrumentatie zouden inspectie en (de)montage het meeste baat hebben bij smart tooling en voor ci viel dachten de aanwezigen aan inspectie en monitoring. verschillende vormen zoals de eerder genoemde drones. Een ander innovatief voorbeeld is de slangrobot die data ver zamelt in (pijp)leidingen. Het Ki< stelt vast dat er al veel over ge praat en gedacht wordt maar dat het moeilijk is om draagvlak te verkrijgen 16 17 Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015 Het Ki< dankte de aanwezigen voor hun bijdrage en ziet genoeg aanknopingspun ten om bedrijven met elkaar in contact te brengen voor verdere actie. Het aan dachtspunt blijft dus het over het voetlicht brengen bij andere bedrijven en het ko men tot concrete business cases. ■ Bij Festo maken ze vliegende robots geïn spireerd op de natuur. Er verschenen al een dolfijn, een zeemeeuw en een libelle. robotica kans of bedreiging de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) bracht in maart dit jaar een rapport uit over de ontwikkelingen in robotica. Waar de grote media vooral de bedreiging zien voor de werkgelegenheid probeert BOM dat te nuance ren. ‘nederland levert met name op onderzoeksgebied al een flinke bijdrage aan de snel groeiende roboticamarkt. In het verlengde daarvan is er behoefte aan bedrijven die nieuwe toepassingen ontwikkelen en realiseren. Als hightech provincie is Brabant uitermate goed gepositio neerd om die kansen te grijpen. de daarvoor benodigde kennis en creativiteit is volop aanwezig.’ In de industrie werken robots al naast en samen met men sen. In de zorg gaat dat soms nog veel verder omdat vooral in ziekenhuizen preciezer kan worden gewerkt door roboti ca. Ook in de landbouw wordt robotica gebruikt; niet alleen voor planten en plukken of voor melken, maar ook voor capaciteitsverhoging in de akkerbouw. Volgens de BOM zal vooral de markt van de industriële robots exploderen (denk maar aan Smart Factory/Industry 4.0). www.bom.nl © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 3 - september 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel