MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer Stimulans voor de acceptatie- en implementatiesnelheid van IoT en Industrie 4.0
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer

Stimulans voor de acceptatie- en implementatiesnelheid van IoT en Industrie 4.0

Hoewel het een aantal jaren heeft geduurd voordat cloud computing in de industrie werd geaccepteerd, winnen de voordelen het steeds duidelijker en vaker van mogelijke nadelen. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. De toekomstige generatie Y- en Z-managers hebben tijdens hun opleiding al in en over de cloud geleerd en daarin projectmatig samengewerkt. Daarom verwachten zij diezelfde mogelijkheden en flexibiliteit ook in de werksituatie. Omdat cloud computing tevens informatiebeheer vereenvoudigt, is het ook een geschikte infrastructuur en ‘enabler’ voor integratie met apparaten, machines en sensoren richting de industrie 4.0 trend.

De afgelopen decennia hebben bedrijven de efficiency van hun processen steeds verder verhoogd met slimmere automatiseringsoplossingen. Vanaf het bedenken van nieuwe producten en systemen, tot aan het onderhouden ervan tijdens de hele levenscyclus. De ko mende jaren staat het bedrijfsleven voor de uitdaging om onder toenemende concurrentiedruk verder te blijven opti maliseren. Dat kan zowel door meer functionaliteit toe te voegen aan bestaande automatiseringsoplossingen, als slimmer te gaan samenwerken en informatie te delen. Zowel binnen het eigen bedrijf als in de hele keten.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenanceprocessing.nl g IndustrIe 4.0 Peter Gloudemans Stimulans voor de acceptatie- en implementatiesnelheid van IoT en Industrie 4.0 Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer Hoewel het een aantal jaren heeft geduurd voordat cloud computing in de industrie werd geaccepteerd, winnen de voordelen het steeds duidelijker en vaker van mogelijke nadelen. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. De toekomstige generatie Y- en Z-managers hebben tijdens hun opleiding al in en over de cloud geleerd en daarin projectmatig samengewerkt. Daarom verwachten zij diezelfde mogelijkheden en flexibiliteit ook in de werksituatie. Omdat cloud computing tevens informatiebeheer vereenvoudigt, is het ook een geschikte infrastructuur en ‘enabler’ voor integratie met apparaten, machines en sensoren richting de industrie 4.0 trend. De afgelopen decennia hebben bedrijven de efficiency van hun processen steeds verder verhoogd met slimmere automatiseringsoplossingen. Vanaf het bedenken van nieuwe producten en systemen, tot aan het onderhouden ervan tijdens de hele levenscyclus. De ko mende jaren staat het bedrijfsleven voor de uitdaging om onder toenemende concurrentiedruk verder te blijven opti maliseren. Dat kan zowel door meer functionaliteit toe te voegen aan bestaande automatiseringsoplossingen, als slimmer te gaan samenwerken en informatie te delen. Zowel binnen het eigen bedrijf als in de hele keten. Door muren tussen afdelingen en samenwerkende partners te doorbreken en mensen eenvoudiger toegang te geven tot alle beschikbare informatie, zijn er de komende jaren nog grote efficiencyslagen te realiseren. Dat internet meegemaakt maar ook moeite om de snelheid van technologische ver - anderingen te volgen. Mensen van de Y- scholen en universiteiten gebruikt. In de MySolidWorks community zijn eenvoudig grote modellen of eDrawings te delen, via MySolidWorks Drive, geïntegreerd met Dropbox of Google Drive. Een toevoe ging sinds begin dit jaar is het MySolidWorks Manufacturing Network, om (industrieel) ontwerpers en engineers te verbinden met fabrikanten die beschikken over 3D-printers, CNC- en spuitgietmachines. Met als doel sneller een offerte te kunnen aanvragen en onderdelen te laten pro duceren. Zowel voor nieuwe producten en systemenals het onderhouden van bestaande machines en installaties. De combinatie van cloud computing en 3D-printing maakt het mogelijk om we reldwijde voorraden van reservedelen te verkleinen. Die kunnen al naar gelang de bewijzen zowel succesvolle starters als bovengemiddelde groeiers in elke markt. Een belangrijke sleutel of trend om die verdere efficiencyverbeteringen mogelijk te maken is cloud computing. Private, publieke of hybride clouds, zijn namelijk ideale omgevingen om iedereen op basis van functie of projectrol op elke ge wenste locatie en tijdstip met anderen te laten samenwerken. Maar ook toegang te geven tot de meest actuele informa tie. Na jaren terughoudendheid uit het oogpunt van beveiliging en andere re - denen, dringt cloud computing nu steeds verder door in alle bedrijfsprocessen. Leeromgeving versus werkomgeving Bij veel bedrijven maken managers uit de generatie X momenteel de dienst uit. Die hebben uiteraard de opkomst en ontwik keling van personal computers en het en vooral Z-generatie zijn opgegroeid met mobiele telefoons, tablets en informatie vinden ze dan ook via zoekmachines. Zij leren tijdens hun opleidingen om slim en efficiënt zowel multidisciplinair als locatie onafhankelijk samen te werken. Maar ook opener ideeën en informatie met elkaar te delen, in plaats van via het estafette model van serieel samenwerkende afdelingen. Omdat digitale leeromgevingen al jarenlang cloud-gebaseerd zijn, verwach ten jonge afgestudeerden uiteraard een vergelijkbare werkomgeving in het bedrijfs leven. Een industrieel voorbeeld daarvan is het ‘Academia’ 3DExoerience-platform van Dassault Systèmes. Dat is namelijk de onderwijsvariant van het innovatieplatform waarmee bedrijven in vrijwel elke markt sector producten bedenken, ontwikkelen, produceren en onderhouden. Vooral de ontwerp- en simulatiesoftware van deze leverancier wordt op veel Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruikt, waaronder door de succesvolle studen tenteams van de TU Delft. samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven Behalve binnen bedrijven en ketens, faciliteren gecentraliseerde cloudtoepassingen ook betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo ontwikkelen circa 80 ingenieurs in spé van het Formula Student Team van de TU Delft jaarlijks een nieuwe racewagen. Een uitdaging die zij onder tijdsdruk moeten re aliseren. Daarbij wordt dit team gesteund door sponsors zoals Dassault Systèmes (met Catia ontwerpsoftware en Simula simula - tiesoftware). Maar ook door bedrijven als ALE Delft, om hen te helpen gewicht te besparen. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren gaan de studenten die de DUT15 ontwikkelen nu slimmer on line samenwerken en er op letten dat alle teamleden de meest actuele informatie gebruiken. Daarmee is volgens team manager Stijn Pennings namelijk meer winst te behalen dan verdere technische perfectionering. Collega-studenten van het Nuon Solar-team gebruiken dezelfde ontwerp-, simulatie- en samenwerkings software om met hun sponsors prijswinnende zonnewagens te ontwikkelen. Een ander bekend project dat vanuit de zelfde universiteit is ontstaan en gebruikt maakt van Dassault Systèmes innova tiesoftware, is The Ocean Cleanup. Een idee en initiatief van Boyan Slat om de grote hoeveelheden ronddrijvend plastic uit alle oceanen te verwijderen. Mutracx automatiseert informatiemanagement MysolidWorks community en manufacturing network Uiteraard zijn er meerdere industriële leer- en samenwerkingsomgevingen in de cloud. Een ander voorbeeld is de MySo lidWorks community, waarvan wereldwijd zo’n 2,7 miljoen gebruikers lid zijn. Daarop worden voortdurend nieuwe content en interactieve leermodules gepubliceerd. Over het modelleren van geavanceerde onderdelen en assemblages, ontwerpen voor productie met plaatmaterialen en andere functies van het gelijknamige 3D-ontwerp- en simulatieprogramma. Die software wordt eveneens door zowel veel industriële bedrijven als technische hoge - Mutracx in Helmond is een representatief nederlands voorbeeld van een MKB-bedrijf dat door slim samenwerken en informatie delen sneller kan innoveren. Zij zijn in 2009 gestart als spin-off van Océ’s Inkjet Application Center, met de ontwikkeling van een industriële inkjetprinter voor het produceren van PCB’s (Printed Circuit Boards). In vergelijking met het gebruikelijke, tijdrovende productieproces om via belichting en etsen alle koperen lijnen op printplaten aan te brengen om elektronische componenten te verbinden, hebben zij een machine ontwikkeld die hetzelfde doet met geavanceerde inkjetkoppen. Alleen in veel kortere tijd en milieuvriendelijker, terwijl de printplaten bij fouten opnieuw te gebruiken zijn. de revolutie die dit bedrijf momenteel in de PCB-markt veroorzaakt, is te vergelijken met het zelf digitaal foto’s printen op de eigen inkjetprinter, in plaats van een rolletje negatieven te moeten laten ontwikkelen en afdrukken. Omdat Mutracx een zogeheten kop-staartbedrijf is, met alleen productontwikkeling, commercialisering en onderhoud in eigen huis, hadden zij behoefte aan een automatiseringsoplossing voor real-time informatiemanagement en ketensamen werking. dat is de enovia-software van dassault systèmes geworden, dat ook het samenwerken en informatie delen via hun 3dexperience-platform regelt. Voor Mutracx is het zowel belangrijk om alle informatie en documenten gestructureerd centraal te kunnen managen voor het aansturen van hun keten, als voor toekomstige updates en onderhoud aan de indu striële inkjetprinters. Daardoor kunnen ze eenvoudig op basis van ‘as-built’ configuraties updatepakketten samenstellen en service engineers bij klanten 24/7 toegang geven tot alle benodigde en beschikbare informatie. 32 33 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenanceprocessing.nl 34 Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer IndustrIe 4.0 IndustrIe 4.0 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 behoefte snel lokaal geprint en geleverd worden. Kansen voor het MKB Behalve eenvoudiger samenwerken en informatie delen, kan cloud computing kostenvoordelen opleveren. Vooral voor MKB-bedrijven die daarmee aanzienlijk kunnen besparen op hun operationele ICT-kosten. Enerzijds omdat ze minder in frastructuur en systeembeheer nodig hebben, en anderzijds omdat ze de software naar daadwerkelijk gebruik kunnen beta len. Veel MKB-ers hebben dat voordeel al ervaren met dagelijkse toepassingen als Office365 en Dropbox, of boekhouden en relatiebeheer. Door meer bedrijfsap plicaties via de cloud te gaan gebruiken, is behalve de mogelijke kostenbesparing, ook de toegang tot nieuwe functio - naliteit te versnellen. In het genoemde 3DExperience-platform krijgen zij toegang tot dezelfde functionaliteit waarmee mul tinationals als Airbus, Boeing, BMW, NXP, Procter & Gamble, Tesla, Vanderlande en bijna tweehonderd duizend andere bedrijven innovaties ontwikkelen. Dat versterkt zowel hun concurrentiepositie als de mogelijkheid om met grote internati onale klanten te partneren. Via de cloud is nieuwe functionaliteit laagdrempeliger in gebruik te nemen dan via het installe ren van updates. Een nog niet genoemd voordeel van cloud computing is de mo gelijkheid om snel te kunnen opschalen, als er tijdelijk meer capaciteit nodig is voor een nieuwe opdracht of onderhan den project. Maar het aantal gebruikte licenties is ook te reduceren als er tijdelijk minder werk is. Cloud first ontwikkeling Cloud computing verandert niet alleen de manier van softwaregebruik maar ook het ontwikkelproces ervan. Steeds meer grote softwareleveranciers ontwikkelen tegenwoordig nieuwe functionaliteit het eerst voor hun cloud platform en integre ren deze daarna pas in de periodiek uit te brengen updates. CEO Bernard Charlès heeft die ontwikkeling vanaf 2011 bij Das sault Systèmes in gang gezet, wat in 2012 voor iedereen zichtbaar werd in de vorm van het 3DExperience-platform. Het cloud first ontwikkelen vereist dat softwareleve ranciers in samenwerking met hun cloud partners meer aandacht besteden aan de verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging. Alle nieuwe functies komen namelijk direct voor grote aantallen gebruikers beschikbaar, in plaats van in fasen afhankelijk van de updateverkopen. Bij genoemde leveran cier is de beveiliging van informatie en intellectuele eigendommen al decen nialang van een ‘militair’ niveau, gezien de grote klanten waar zij aan leveren. De perceptie over beveiliging van cloudtoepassingen en informatie delen is overi gens in positieve zin aan het veranderen. Het is centraal inzichtelijker te organiseren en te beheren dan decentraal. Internet of things en Industrie 4.0 Het Internet of Things (IoT) en Industrie 4.0 zijn cloud-gerelateerde trends die in elkaars verlengde liggen. Namelijk het koppelen van allerlei apparatuur, machi nes en sensoren aan onze wereldwijde communicatie- en netwerkinfrastructuur. Met als doel die altijd en overal centraal te kunnen managen. Dat is eigenlijk meer een evolutie dan revolutie, zoals sommigen propageren. Zeker voor de toekomstige Y- en Z-generatie business dassault systèmes dassault systèmes is een softwareontwikkelaar die organisaties- en consumentenoplossingen en virtuele werelden levert voor het bedenken en creëren van duurzame innovaties. de oplossingen van het bedrijf transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd en onder steund. Verder stimuleert de samenwerkingssoftware van dassault systèmes ook sociale innovatie, omdat het de mogelijkheden van de virtuele wereld voor iedereen verder uitbreidt om de echte wereld te kunnen verbeteren. Het bedrijf voegt met zijn oplossingen inmiddels waarde toe aan meer dan 190.000 klanten in elke grootte en industrie, in ruim 140 landen. de nederlandse kanto ren zijn gevestigd in eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Maarssen. managers, die daar tijdens hun opleiding al vertrouwd mee raken. De essentie en uitdaging van IoT en Industrie 4.0 zit hem niet in het koppelen aan Internet maar in de mogelijke integratievoordelen en aanvullende bedrijfsinformatie. Dankzij real-time toegang, analyse en gebruik van alle extra geregistreerde data. We derom om bedrijfsprocessen zowel nog meer als sneller te kunnen optimaliseren. Anders gezegd, in kortere tijd innovaties altijd compleet “Het mooie van de samenwerking met Alup is dat ze niet over één nacht ijs gaan. Alup heeft ons complete persluchtsysteem minutieus geanalyseerd en twee weken lang met behulp van dataloggers het gebruik op diverse plekken gemeten, teneinde nominale waardes en pieken en dalen in beeld te kunnen brengen. Daaruit bleek dat we weliswaar een redelijk constant perslucht gebruik hadden, behalve (advertentie) ontwikkelen en tijdens de levenscyclus storingen van apparatuur en machines voorkomen, door ‘just-in-time’ preven tief onderhoud uit te voeren. Industriële cloud-omgevingen zoals het multidisci plinaire 3DExperience-innovatieplatform maken die integraties makkelijker te realiseren. Daarom is cloud computing een belangrijke ‘enabler’ voor de ac ceptatie- en implementatiesnelheid van beide trends. als er ploegen werd gewisseld. Dan was juist van plotselinge pieken sprake. Dat is verder geanalyseerd, waarop deze fluctuaties konden worden verminderd, wat een betere belasting van de persluchtinstallatie betekende.”
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel