MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Hannover Industrie Messe in de ban van Industrie 4.0 Innovaties getoond bij onze oosterburen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Hannover Industrie Messe in de ban van Industrie 4.0

Innovaties getoond bij onze oosterburen

Industrie 4.0 stond dit jaar als thema centraal op Hannover Messe 2015. Talloze organisaties lanceerden producten om de aansluiting naar Industrie 4.0 in de nabije toekomst te kunnen maken. Zo introduceerde SKF het EnCompass Field Performance-programma en vier verbeterde versies van bestaande productlijnen om lagers nog beter af te stemmen op de toepassingsbehoeften van klanten. B&R komt met programmeerbare veiligheidstechnologie voor low endapplicaties.

Om in te kunnen spelen op de vraag naar betere, reële lagerprestaties intro duceert SKF het nieuwe ‘EnCompass Field Performance’-programma. In dit programma is de jarenlange toepas singservaring en tribologische kennis van SKF gebundeld. De focus ligt in het programma op optimalisatie van het lagerontwerp en een meer gedetail leerde analyse van de factoren die de lagerlevensduur beïnvloeden om aan reële toepassingsbehoeften te voldoen. In het kader van het bovengenoemde programma heeft SKF zijn Explorer tonlagers, Energy Efficient kogellagers, Energy Efficient Y-lagers en -lagereenheden en Explorer staal/staal glijlagers geoptimali seerd en op de beurs getoond.

Gerelateerde expertise

De SKF E2 Y-lagers zijn nu te combineren met composiethuizen. InnovatIe Henriëtte van Norel De door Bega Special Tools in eigen beheer ontwikkelde lichtgewicht, draagbare Betex® 24 XLDi inductieverhitter. Hannover Industrie Messe in de ban van Industrie 4.0 Industrie 4.0 stond dit jaar als thema centraal op Hannover Messe 2015. Talloze organisaties lanceerden producten om de aansluiting naar Industrie 4.0 in de nabije toekomst te kunnen maken. Zo introduceerde SKF het EnCompass Field Performance-programma en vier verbeterde versies van bestaande productlijnen om lagers nog beter af te stemmen op de toepassingsbehoeften van klanten. B&R komt met programmeerbare veiligheidstechnologie voor low endapplicaties. Om in te kunnen spelen op de vraag naar betere, reële lagerprestaties intro duceert SKF het nieuwe ‘EnCompass Field Performance’-programma. In dit programma is de jarenlange toepas singservaring en tribologische kennis van SKF gebundeld. De focus ligt in het programma op optimalisatie van het lagerontwerp en een meer gedetail leerde analyse van de factoren die de lagerlevensduur beïnvloeden om aan reële toepassingsbehoeften te voldoen. In het kader van het bovengenoemde programma heeft SKF zijn Explorer tonla - Innovaties getoond bij onze oosterburen gers, Energy Efficient kogellagers, Energy Efficient Y-lagers en -lagereenheden en Explorer staal/staal glijlagers geoptimali seerd en op de beurs getoond. Doorgevoerde verbeteringen Een betere oppervlakteafwerking en door het lager een warmtebehandeling te laten ondergaan, verbetert de levens duur van de Explorer tonlagers. In vergelijking met de vorige generatie tonlagers is de levensduur nu twee keer langer volgens SKF, vooral wanneer sprake is van verontreinigde of slechte smeeromstan - digheden. De bedrijfstemperatuur ligt bij kleine, afgedichte tonlagers tot 20 °C aanzienlijk lager dankzij een nieuw ont werp dat resulteert in 50 procent minder afdichtingwrijving. Hierdoor kunnen de grenstoerentallen worden verdubbeld, stelt het bedrijf. Evenals bij de tonlagers is ook de levensduur van de Energy Ef ficient (E2) groefkogellagers verdubbeld, met een lager energieverbruik. Dankzij doorgevoerde ontwerpverbeteringen claimt SKF wrijvingsverliezen in het lager die met 30 procent verminderd zijn in vergelijking met SKF Explorer lagers van dezelfde grootte. De Energy Efficient (E2) Y-lagers en Y-lagereenheden worden gekenmerkt door een wrijvingsmoment dat tot 50 procent lager ligt dan bij een standaard Y-lager van dezelfde grootte. Naast de energiebesparingen met E2 Y-lagers biedt SKF nu ook volledig ge - monteerde E2 Y-lagereenheden die E2 Y-lagers combineren met SKF compo siethuizen. Deze lichte, kostenefficiënte en montageklare eenheden beperken de totale gebruikskosten en zijn geschikt voor toepassingen waar hoge toerental len, gemiddelde belastingen, betrouw- baarheid en minimaal onderhoud van cruciaal belang zijn. SKF Explorer staal/staal glijlagers maken eveneens deel uit van het EnCompass programma. Deze modellen zijn initieel gesmeerd en afgedicht om nasmering overbodig te maken in toepassingen met lage tot gemiddelde verontreinigings graad, zoals off-highway-toepassingen. Goed voor reductie van onderhouds kosten en hetvetverbruik. Verder hebben uitgebreide laboratorium- en praktijk testen geleid tot een 50 procent hoger dynamisch draaggetal. verrijdbare hydraulische trekkers Ook Bega Special Tools liet op de Hannover Messe 2015 een aantal nieuwe ontwikkelingen zien. Zo was er op de stand aandacht voor de uitbreiding van de Hxpm-serie verrijdbare hydraulische trekkers met een 150 tons model. Met dit nieuwe model kunnen nog zwaardere lagers, koppelingen en tandwielen relatief eenvoudig worden gedemonteerd. Doordat het nieuwe model beschikt over zelfcentrerende armen en een af standsbediening (voor bediening van de pomp op afstand) kan deze, in hoogte verstelbare, verrijdbare hydraulische trekker eenvoudig en veilig door één persoon worden bediend. De maximale slaglengte van het hierboven genoemde type bedraagt maximaal 325 mm en de spreiding varieert van 250 tot 1600 mm, afhankelijk van de applicatie. Blikvanger Een primeur op de stand bij Bega Tools was de volledig in eigen beheer ontwik kelde lichtgewicht, draagbare Betex® 24 XLDi inductieverhitter. Een zeven kilogram wegend apparaat dat speciaal is ontwik keld voor het verwarmen van roterende delen, zoals lagers, tandwielen en kop pelingen, om montage met krimppassing mogelijk te maken. Doordat bij deze nieuwe inductieverhitter gewerkt wordt met middelfrequent techniek, zijn de ontwikkelaars van Bega Special Tools erin geslaagd om een forse gewichtsbesparing te realiseren. Nieuw van Perma automatische smeer systemen is de Perma Star Control Generatie 2. Doordat de modellen uit deze nieuwe serie zijn uitgerust met een duomodus smeersysteem (tijdmodus en impulsmodus), zijn deze nu nog flexibeler inzetbaar. elektrohydraulische pompen Tot slot was de Betex EP-serie elektro- hydraulische pompen uitgebreid met drie modellen: de EP13, de EP320 en de EP420. De laatste twee genoemde ty pen zijn 400V-modellen met een capaciteit van 20 liter. Kenmerkend voor alle draagbare werkgereedschappen uit deze serie is dat ze beschikken over een laag motortoerental en derhalve geluid arm zijn. Elk model is voorzien van een draaghendel waarmee de pomp mak kelijk te verplaatsen is en dus te gebruiken voor het aansturen van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders op locatie of in onderhoudswerkplaat sen. De gewichten van deze pompen lopen uiteen van 26,5 tot 59 kilogram, afhankelijk van het model. Betaalbare veiligheidtechnologie B&R presenteerde op de beurs een nieuwe serie, veilige, digitale combina - tiemodules uit de X20 SafeIO-serie. Programmeerbare veiligheidstechnologie die nu ook lonend is om toe te passen bij low end-applicaties. Door de komst van deze nieuwe com binatiemodules is programmeerbare veiligheidstechnologie niet langer duur der dan de tot nu toe op de markt gangbare conventionele systemen met veiligheidsrelais. En ook op het gebied van veiligheid doen deze nieuwe mo - dules niet meer onder voor bekabelde veiligheidssystemen. Nu anno 2015 is ‘totale integratie’ hét thema in de indu strie ofwel ‘Industrie 4.0’. Eindgebruikers en machinebouwers denken massaal na over de vraag hoe ze hun machines een nog grotere mate van flexibiliteit 16 17 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl InnovatIe Voor tijdkritische veiligheidstoepassingen heeft B&R nu een SafeIO-module met reAction Technology. Innovaties getoond bij onze oosterburen en schaalbaarheid kunnen geven en hoe ze de ‘time to market’ verder kun nen verkorten? Voor B&R vormde dit de aanleiding om alle veiligheidsfuncties die ze principieel voorheen al boden, onder te brengen in een serie SafeIO-modules. Afhankelijk van de complexiteit van de installatie biedt deze techniek drie mo gelijkheden, namelijk ‘Single module’, ‘SafeLogic X’ en ‘SafeLogic’. De Single module heeft acht veilige ingangen en zes veilige uitgangen. De SafeLogic X daarentegen is uitbreidbaar met tien veilige I/O-modules, waarvan maximaal vier veilige servo-assen. Omgerekend zijn dit zo’n 200 veilige I/O’s. Bij SafeLogic is het aantal veilige I/O’s zelfs onbegrensd, evenals het aantal toegestane servoassen. voorheen Vroeger moesten gebruikers steeds als ze extra veiligheidsfuncties wilde hebben nieuwe, aparte modules kopen. Met de komst van de nieuwe SafeIO-software modules van B&R is dit niet meer nodig. Met één druk op de knop is voortaan elke gewenste veiligheidsfunctie (onge acht de gekozen module) eenvoudig te selecteren en te integreren met behulp van de programma-ontwikkeltool Au tomation Studio® van B&R. Snel en simpel. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat aanzienlijk minder 18 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 bekabeling nodig is. Moesten vroeger alle veiligheidsrelais én de PLC bekabeld worden, nu kan volstaan worden met uit sluitend het bekabelen van de PLC. Bovendien kan worden gewerkt met diverse gecertificeerde PLC open bouwstenen (E-stop, tweehandenbediening etc.). Dit tezamen levert een forse besparing op bekabelingkosten op. Met programmeerbare veiligheidstech nologie kan in de meeste gevallen worden volstaan met het uitschakelen van slechts dat deel van de installatie waar de onveilige situatie zich voordoet of door de hele installatie terug te regelen naar een veilige werksnelheid.” De noodzaak om de beveiliging te om zeilen, is dus niet meer aanwezig. Reeds in de engineeringfase kunnen diverse parameters worden meegenomen in de programmering, zodat per situatie na dien een veel nauwkeurigere afweging gemaakt kan worden of de situatie veilig of onveilig is. Lijnintegratie behoort ook tot de mogelijkheden. Diagnose op afstand Sinds de introductie van ‘integrated safety’ enkele jaren geleden, zijn de veiligheidssystemen van B&R inmiddels in duizenden machines wereldwijd toe gepast. Zelfs in applicaties die 24 uur per dag, 7 dagen per week onder zware om standigheden moeten presteren, zoals © Vezor Media bijvoorbeeld windmolens op zee. Zeker ook voor dit soort applicaties bieden programmeerbare veiligheidssystemen, als SafeIO-technologie, veel voordelen. Denk maar eens aan de mogelijkheden van diagnose op afstand. Met behulp van deze techniek worden volcontinu diverse parameters, als bedrijfstempera tuur, voedingsspanning en fluctuaties in de stroomtoevoer, uitgelezen. Zo kun nen in relatief korte tijd eventuele kabelbeschadigingen van de aangesloten sensoren of fout afgestelde deurcontac ten op afstand worden vastgesteld, met behulp van de hierboven beschreven web based veiligheidstechnologie van B&R. RoI De extra investering die nodig is bij be- staande systemen om de overstap te maken van conventionele veiligheids systemen naar programmeerbare veiligheidstechnologie is volgens Kaufleitner van B&R snel terug te verdienen. Zo stelt hij: “Doordat SafeIO-technologie schaal baar is, kan een machinefabrikant deze techniek moeiteloos toepassen op al zijn machines. Neem nou bijvoorbeeld een spuitgietmachine. Daarvoor zijn mini male beveiligingsmaatregelen nodig als een noodstop en een deurcontact. Eén Single-module volstaat in zo’n geval. Wil de machinefabrikant nadien toch meer veiligheidsfuncties activeren, dan is deze module eenvoudig uitbreid baar en dan kunnen alsnog, met één muisklik, de veiligheidsfuncties worden geactiveerd. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat alle mogelijke opties dan wel vooraf eenmalig geprogram - meerd en getest moeten worden. Bij de initiële programmering dient dus te worden aangegeven welke opties de softwaremodule moet bevatten. Of alle opties daadwerkelijk geactiveerd worden, of slechts een paar, dat kan de gebruiker per machine/installatie later zelf bepalen.” Voor zeer tijdkritische veiligheidstoepas singen biedt B&R een SafeIO-module met reACction Technology. Typerend voor deze module is de ‘black out’- mode. Dankzij deze modus blijft de vei ligheid te allen tijde gehandhaafd, zelfs als het netwerk of de CPU uitvalt. Met een reactietijd van 100 µs levert B&R de hoogste reactiesnelheid die in de markt van de programmeerbare veiligheids techniek momenteel beschikbaar is.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel