MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Kosten reduceren met on site-machining Grote projecten vragen om mobiel gereedschap op maat
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Kosten reduceren met on site-machining

Grote projecten vragen om mobiel gereedschap op maat

Het reconditioneren of onderhouden van systemen is niet alleen tijdrovend maar het kan ook zeer kostbaar zijn vanwege de ligging of de locatie van het te onderhouden object. Het kostenefficiënt uitvoeren van onderhoud is daarom van cruciaal belang. Inspelend hierop verzorgt Voith Industrial Services on-site machining voor uiteenlopende applicaties in de windmolensector, de scheepvaart en de offshore. In dit artikel een gesprek hierover met Dirk Boeykens, Technisch Commercieel Directeur bij Voith Industrial Services.

Voith Industrial Services richt zich op machining on site, lekdetectie, torquen, tensionen en vonkerosie. Met een team van 50 ervaren vakmensen en een ma chinepark met talloze mobiele machines voor on site-machining mag Voith zich rekenen tot één van de grootste van Europa. Dirk Boeykens, TechnischCommercieel Directeur bij Voith Industrial Services: “Op basis van jaarcontracten voeren we voor veel verschillende mul tinationals als Basf, Esso, Total, Deme en Jan de Nul dag in, dag uit onderhoud uit op locatie. Voor veel van deze klussen bestaan de juiste gereedschappen vaak niet en maken wij ze op maat.”

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl OnderhOud Henriëtte van Norel Grote projecten vragen om mobiel gereedschap op maat Kosten reduceren met on site-machining Het reconditioneren of onderhouden van systemen is niet alleen tijdrovend maar het kan ook zeer kostbaar zijn vanwege de ligging of de locatie van het te onderhouden object. Het kostenefficiënt uitvoeren van onderhoud is daarom van cruciaal belang. Inspelend hierop verzorgt Voith Industrial Services on-site machining voor uiteenlopende applicaties in de windmolensector, de scheepvaart en de offshore. In dit artikel een gesprek hierover met Dirk Boeykens, Technisch Commercieel Directeur bij Voith Industrial Services. Voith Industrial Services richt zich op machining on site, lekdetectie, torquen, tensionen en vonkerosie. Met een team van 50 ervaren vakmensen en een ma chinepark met talloze mobiele machines voor on site-machining mag Voith zich rekenen tot één van de grootste van Europa. Dirk Boeykens, TechnischCommercieel Directeur bij Voith Industrial Services: “Op basis van jaarcontracten voeren we voor veel verschillende mul tinationals als Basf, Esso, Total, Deme en Jan de Nul dag in, dag uit onderhoud uit op locatie. Voor veel van deze klussen bestaan de juiste gereedschappen vaak niet en maken wij ze op maat.” Windmolensector Een goed voorbeeld van zo’n op maat gemaakt mobiel gereedschap dat Voith Industrial Services heeft ontwikkeld, is een zes tons mobiele draaibank. Deze dient voor het afvlakken van flenzen bij windmolens op de Thorntonbank in de Noordzee. Bij dit project staan de 94 ‘De werkplaats komt naar u toe’ meter hoge windmolen zuilen op flenzen met een diameter van 4.600 mm . Dit geheel toornt 17 meter boven het gemiddelde zeespiegelniveau uit. Bij dit project kreeg de con structeur te maken met het feit dat de flenzen van de windmolens vervormde als deze op de ‘monopile’ werden gelast, waardoor het samengestelde geheel buiten de toege stane vlakheidtoleranties viel. En dat was, zeker gezien de enorme hoogte van de windmolenzuilen niet wenselijk. Niet al leen ontstaat er dan speling aan de top maar het heeft ook nadelige gevolgen voor het soepel ronddraaien van de 63 meter lange wieken. De toegestane vlakheidafwijking mocht daarom maar 3 mm bedragen. Mobiele draaibank De mobiele draaibank bestaat uit een grondplaat met acht verstelbare beves tigingspoten die als het ware in de flens wordt geklemd. De draaibank met ver schuifbare balk wordt vervolgens op de grondplaat geplaatst met aan het einde van de balk een elektrisch aangedreven, draaibare freeskop. Zonder dat het ge heel nu gedemonteerd hoeft te worden, kunnen de flenzen met een diameter van 4.600 mm probleemloos in twee tot drie dagen gevlakt worden, met een toleran tie van 0,25 mm (ruim binnen de toegestane toleranties). In totaal zijn op deze wijze 77 monopiles onderhanden genomen. Niet alleen is dus fors bespaard op onder houdskosten omdat de werkzaamheden op zee zijn uitgevoerd maar ook aanzien lijk op transportkosten. Anders hadden alle monopiles terugvervoerd moeten worden naar het Belgische constructiebedrijf waar ze vandaan kwamen. Boeykens: “De hierboven gekozen oplossing is ook geschikt om te worden toegepast in de offshore. Daar komt het namelijk regelma - tig voor dat de flenzen van de monopiles beschadigd zijn door de enorme kracht waarmee de monopiles worden geplaatst op de zeebodem.” Op de vraag tot welke diameter deze mobiele draaibank kan worden ingezet, antwoordt hij: “Dit model kan tot acht meter. Grotere diameters zijn ook mogelijk maar moeten worden aangevraagd.” Ter plekke frezen Een ander gereedschap met name bedoeld voor de scheepvaartsector, is de mobiele freesbank. Boeykens: “Met de mobiele freesbank kunnen in relatief korte tijd alle mogelijke vlakken in de romp van een schip worden gefreesd. Deze frees bank met 16 meter lange geleiding (de freesbalk waarover de freeskop loopt) is te gebruiken voor het in één keer frezen van lengtes tot 16.000 mm. Tussentijdse wisse ling van de opstelling en uitlijning is dus voortaan niet meer nodig. Een dergelijke, mobiele oplossing is te realiseren voor alle verspanende bewerkingen, of met deze bestaande installatie of met een nieuw te bouwen mobiele freesbank. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat het bou wen van een compleet nieuwe installatie ongeveer twee tot drie maanden in be - slag neemt. Verder bouwen we als Voith Industrial Services uiteenlopende, klant specifieke mobiele installaties. Installaties voor het uitkotteren van gaten, het slijpen van looptrommels, boren, draad snijden, alsmede voor het mobiel afdraaien van assen van motoren en generatoren, het koud snijden van leidingen, het afpluggen van lekke leidingen van warmtewisselaars met behulp van een pop- en plugsysteem, het maken van aftakkingen op leidingen onder druk (zogeheten ‘hot taps’), het invriezen van leidingen en het lekdicht maken van flenzen.” om te torquen en te tensionen. Boeyens: “Ook verhuren we apparatuur voor deze activiteit. De trekkracht van onze ten sioners varieert van 285 tot 2.466 kN en de boutafmetingen kunnen uiteenlopen van M20 tot M110 (5/8 – 3,5”). De torque sleutels die wij op voorraad hebben voor verhuur, verkoop en eigen gebruik lopen uiteen van 290 tot 62.358 Nm. Indien bou ten of studbolts zijn afgebroken, kunnen we deze bouten met behulp van vonke rosie uitvonken. Zeker in vergelijking met de conventionele wijze van uitboren van afgebroken studbolts en bouten, gebeurt vonkerosie significant sneller. In de meeste gevallen is nog maar een kwart van de tijd nodig in vergelijking met uitboren. Een ander voordeel is dat bij vonkerosie de schroefdraad van de bout minder kans loopt beschadigd te worden.” Service aan huis Voor al die zaken die om welke reden dan ook niet op locatie kunnen worden uitgevoerd, beschikt het VCA, VVA1 en VVA2 gecertificeerde Voith Industrial Ser vices bovendien over een eigen goed geoutilleerde werkplaats in Antwerpen, met een oppervlakte van 3.300 m . In deze werkplaats kunnen alle mogelijke verspanende bewerkingen worden uitge voerd, zowel op conventionele wijze als met behulp van CNC-machines. Als de omstandigheden het niet toelaten dat de werkzaamheden in deze productie wor den uitgevoerd, dan komt het bedrijf naar de klant toe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. ■ nieuwste dienst Samen met AnMaTech heeft Voith Industrial Services sinds enige tijd de mogelijkheid
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel