MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Stagiair HAS helpt Grand Duet bij doorvoeren efficiencyverbeteringen op productielijnen Output na acht weken nagenoeg verdubbeld
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Stagiair HAS helpt Grand Duet bij doorvoeren efficiencyverbeteringen op productielijnen

Output na acht weken nagenoeg verdubbeld

Circa een miljoen diepgevroren deegproducten ziet wekelijks bij Grand Duet het daglicht. De belangrijkste afnemers zijn Bakker Bart en grote Nederlandse retailers als Jumbo, Plus, C1000 en Sligro. Voortdurend wordt in deze sector gezocht naar een optimale balans tussen de kostprijs van de producten enerzijds en een marktconforme verkoopprijs anderzijds. In het kader hiervan ging Corné Werker, tweedejaars student Voedingsmiddelentechnologie aan de HAS, onder leiding van Joost Kuijer, Manager Operations bij Grand Duet tijdens zijn stage aan de slag met het verbeteren van de output van één van de productielijnen.

Jarenlang behoorde Grand Duet samen met Bakkerij Bart tot Bart’s retail. Zo’n twee jaar geleden werd besloten dat beide bedrijven elk hun eigen weg zouden gaan. Heden ten dage is Grand Duet een zusteronderneming van de industriële bakkerijen Pré Pain en Smithuis. Smithuis is gespecialiseerd in de vervaar diging van dagverse broden en Pré Pain richt zich op het produceren van afbak brood en -broodjes. Het assortiment van Grand Duet bestaat uit zoete en hartige bladerdeegproducten, klein en groot brood, pizza’s en speciale producten als kaasstengels, gevulde koeken en kaas krullen. Joost Kuijer, Manager Operations: “60 procent van onze totale productie gaat naar de winkels van Bakker Bart. Circa 10 procent wordt geëxporteerd en de overige 30 procent is bestemd voor Nederlandse retailers.”

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Procesoptimalisatie op de koekjeslijn blijkt te zitten in het ‘in verband’ stansen van de producten in plaats ProcesoPtimalisatie Henriëtte van Norel Joost Kuijer (links), Manager Operations bij Grand Duet en Corné Werker, tweedejaars student Voedingsmiddelen­ technologie aan de HAS in Den Bosch, bij een productielijn. Stagiair HAS helpt Grand Duet bij doorvoeren efficiencyverbeteringen op productielijnen ‘ output na acht weken nagenoeg verdubbeld’ Circa een miljoen diepgevroren deegproducten ziet wekelijks bij Grand Duet het daglicht. De belangrijkste afnemers zijn Bakker Bart en grote Nederlandse retailers als Jumbo, Plus, C1000 en Sligro. Voortdurend wordt in deze sector gezocht naar een optimale balans tussen de kostprijs van de producten enerzijds en een marktconforme verkoopprijs anderzijds. In het kader hiervan ging Corné Werker, tweedejaars student Voedingsmiddelentechnologie aan de HAS, onder leiding van Joost Kuijer, Manager Operations bij Grand Duet tijdens zijn stage aan de slag met het verbeteren van de output van één van de productielijnen. Jarenlang behoorde Grand Duet samen met Bakkerij Bart tot Bart’s retail. Zo’n twee jaar geleden werd besloten dat beide bedrijven elk hun eigen weg zouden gaan. Heden ten dage is Grand Duet een zusteronderneming van de industriële bakkerijen Pré Pain en Smithuis. Smithuis is gespecialiseerd in de vervaar diging van dagverse broden en Pré Pain richt zich op het produceren van afbak brood en -broodjes. Het assortiment van Grand Duet bestaat uit zoete en hartige bladerdeegproducten, klein en groot brood, pizza’s en speciale producten als kaasstengels, gevulde koeken en kaas krullen. Joost Kuijer, Manager Operations: “60 procent van onze totale productie gaat naar de winkels van Bakker Bart. Circa 10 procent wordt geëxporteerd en de overige 30 procent is bestemd voor Nederlandse retailers.” Met in totaal 85 mensen wordt bij deze fabriek 24 uur per dag, zes dagen per week gewerkt om alle gevraagde deeg - waren op tijd te kunnen afleveren. Elk te vervaardigen product heeft een eigen receptuur. Een groot deel van deze re cepturen wordt bepaald door de R&D- afdeling van Grand Duet, al dan niet in nauwe samenspraak met de eindklant en in sommige gevallen worden de recepturen ook aangeleverd door de klanten zelf. Productieproces Om de miljoenen deegproducten dagelijks op afroep te kunnen vervaardigen, worden de benodigde grondstoffen (waaronder leidingwater, gist en meel) meerdere malen per week in bulk bij Grand Duet geleverd. Student Corné Werker vertelt: “Het grootste deel van de binnenkomende grondstoffen is riskplaza gecertificeerd. De leveranciers van de grondstoffen die niet gecertificeerd zijn, worden regelmatig door Grand Duet ge audit. Met andere woorden: steekproefsgewijs worden bij deze grondstoffen dan kwaliteitstesten uitgevoerd, teneinde de gewenste kwaliteit van het halffabrikaat te allen tijde te kunnen garanderen.” In de fabriek bij Grand Duet staan in totaal vijf productielijnen opgesteld. Op de eerste lijn worden uitsluitend kleine broodjes als ‘Kaiser brötchen’ gemaakt, lijn 2 en 3 zijn bedoeld voor korstdeegpro ducten en croissants, lijn 4 is voor groot brood en de pizza’s komen van lijn 5. Na het aanmaken van een ordernum mer wordt het recept geselecteerd en dat geheel wordt vervolgens gekop - peld aan de juiste grondstoffenlijst. Op basis van deze lijst kunnen vervolgens de basisgrondstoffen gedoseerd worden. Nadat de overige ingrediënten met de hand zijn toegevoegd, wordt het geheel gedurende 10 tot 15 minuten gemengd en gekneed in een mengmachine. Het deeg is nu klaar om gemodelleerd en afgewogen te worden. Korstdeegproducten en croissants Werker legt uit: “De wijze van modelleren is sterk afhankelijk van het product dat op de lijn wordt vervaardigd. Zo wordt op de lijnen met de korst deegproducten en croissants op de deeglaag een laag boter (vetstof) ge legd en dan wordt het geheel dichtgevouwen en uitgewalsd. Door dit proces een paar keer te herhalen, wordt de deeglaag op diverse plaatsen in de lijn in lagen gelegd (waaiervorm). Als de deegplak de juiste dikte bereikt heeft, dan kunnen er in de regel zo’n drie tot vier producten naast elkaar worden uitgestanst. Het retourdeeg dat overblijft wordt via een band weggehaald en wordt hergebruikt. Op de pizzalijn moet het product na het stansen eerst rijzen alvorens de halffabricaten batchgewijs in zo’n 15 tot 20 minuten worden afge bakken in een oven van 220°C.” stageopdracht Kuijer vult aan: “Eén van de opdrachten van Werker had betrekking op boven - genoemde lijn. Voor de productie van een nog niet eerder geproduceerd koekje, een Sablé, was namelijk een ge schatte prijs opgegeven aan één van onze klanten. Toen we met de daad werkelijke productie van de koekjes startte, bleek al ras dat er toch minder koekjes op de lijn gemaakt konden worden dan aanvankelijk gedacht.” Om iets op de productie van deze koekjes te kunnen verdienen, moest het proces worden geoptimaliseerd. Onder leiding van de stagebegeleiders Rodi Jansen van de afdeling Kwaliteit, en Niels Ram van de afdeling Commercie van Grand Duet, on derzocht Werker daarom de mogelijkheden om de output van de lijn te verhogen. Werker: “In eerste instantie bekeek ik wat het resultaat zou worden als de producten ‘in verband’ gestanst zouden worden, in plaats van in een rechte lijn zoals nu het geval is. Hoewel op deze wijze de output van de lijn significant omhoog kon, had deze oplossing ook een aantal nadelen. Het stansmes raakte namelijk in onbalans door de nieuwe positie, met als gevolg dat niet meer optimaal gestanst kon wor den en het mes te zwaar werd voor de operator. Een ander nadeel was dat een aantal van de producten dubbelklapte als deze door de installatie werden afge schoten.” Verdubbeling output Toen de hierboven beschreven oplossing niet ideaal bleek, ontstond het idee om de mogelijkheden te onderzoeken van een dubbele deegplak. Bij deze optie wor den twee plakken deeg op elkaar gelegd met daartussen een laagje bloem. Direct na het stansen worden de koekjes (twee op elkaar) ingevroren en pas na het invrie zen gescheiden. Het resultaat van de aan- pak: een verdubbelde output van de lijn van 4800 stuks naar circa 9000 stuks per uur ofwel een efficiencyverbetering van ruim 80 procent. De lijnsnelheid gaat iets naar beneden omdat de deegplak dik ker is en het invriezen kost ook meer tijd, er moet tenslotte twee keer zoveel deeg worden ingevroren. Kuijer: “Momenteel wordt onderzocht of onze klanten bereid zijn om de producten zelf te scheiden bij binnenkomst, in ruil voor kostprijsvoordeel. Als dat gerealiseerd kan worden, dan hoeven we als organisatie niet een extra inpakker aan te trekken namelijk. En dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de kosten.” Nog meer verbeteringen Op de vraag of Werker, nu het einde van de stage nadert, nog meer ideeën heeft om de efficiency van de productielijnen bij Grand Duet te verbeteren, antwoordt hij: “Ja, ik zie beslist meer mogelijkheden. Zo komen bij de inpakafdeling de korst deegproducten gedraaid uit de spiraalvriezer naar beneden, waardoor ze kris kras op de band komen te liggen. Dit is voor de inpakkers best lastig. Mijns inziens zou het inpakken sneller en makkelijker kunnen gaan, als de producten opgelijnd zouden worden voordat ze de inpak ker bereiken. Dit zou voor mij zeker een volgende uitdaging kunnen zijn. Maar ja, helaas zit ik binnenkort weer in de school banken. Mijn creatieve, commerciële stage bij een fantastische organisatie zit er alweer op.”
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel