MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Sweep voor veilige onderhoudswerkzaamheden aan power plants Betere grip en controle op werkzaamheden
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Sweep voor veilige onderhoudswerkzaamheden aan power plants

Betere grip en controle op werkzaamheden

Monteurs van onderhoudsbedrijven en hun opdrachtgevers hebben met Sweep een portaal in handen waarmee alles rond werkvergunningen voor onderhoud aan windturbines afgehandeld kan worden. Hermen Mensink van Care4it en Ruben Lindenburg van Nuon vertellen over de voordelen van het systeem.

Gerelateerde expertise

Carla van der Meer Sweep voor veilige onder houdswerkzaamheden aan power plants Betere grip en controle op werkzaamheden Monteurs van onderhouds bedrijven en hun opdracht gevers hebben met Sweep een portaal in handen waarmee alles rond werkvergunningen voor onderhoud aan windturbines afgehandeld kan worden. Hermen Mensink van Care4it en Ruben Lindenburg van Nuon vertellen over de voordelen van het systeem. “De naam Sweep, Safe Working in Eco Energy Plants, bestaat sinds de Hannover Messe van april dit jaar”, vertelt Mensink. “Daarvoor heette het Turbinebeheer. Omdat we verder uitgebreid hebben met biomassa-installaties en solarplants vonden de we de naam ‘Turbinebeheer’ niet meer dekkend. Vandaar dat we de naam veranderd hebben in Sweep. De applicatie is geschikt voor alles wat met eco-energie te maken heeft maar is ook voor de ‘ouderwetse’ energiecentrales.” Alles in een systeem “Vanuit de onderhoudspartij komt er een onderhoudsaanvraag voor het verrichten van werkzaamheden aan bijvoorbeeld een windturbine”, legt Mensink uit. “Dan is het van belang om te weten wat de werkzaamheden inhouden, hoe gevaar- lijk het werk is en of de desbetreffende monteur of monteurs aan de eisen vol- doen. Hebben ze de benodigde certi- ficaten en eventueel klimvergunningen die nodig zijn voor de veiligheid van het werken aan turbines. In Sweep is ook de geldigheidsduur van de certificaten van monteurs en materialen als klimgordels vast te leggen. Ook dit verhoogt de veiligheid. Als iets niet klopt, dan gaat de aanvraag terug met de reden van afwijzing. Wanneer de aanvraag geac- cepteerd wordt, dan krijgt de betref- fende monteur hem toegestuurd.” Als de monteur ter plekke komt, moet hij zich melden bij de beheerder. Afhankelijk van de windkracht mag hij wel of niet aan het werk. Als hij aan het werk gaat, wordt het tijdstip van aanvang vastgelegd. Zo is altijd precies bekend welke monteur bij welke turbine op de plant aan het werk is. Op het moment dat hij klaar is met de werkzaamheden, meldt hij zich af. Alle aan- en afmeldingen worden gere- gistreerd, evenals de specificaties van Monitoring Het monitoringsysteem van Nuon zit bij Vattenfall in Denemarken. Daar worden de aan- en afmeldingen van de mon- teurs bijgehouden. De verantwoordelijke parkbeheerder heeft deze gegevens ook zodat hij ook weet wat de status van een turbine is. “Door de efficiënte manier van werken wordt met Sweep op kosten be- spaard”, vertelt Lindenburg. “Alles is digi- taal. Er hoeft weinig te worden gebeld of gemaild. Het onderhoudsbedrijf uploadt alle benodigde ‘papieren’ en met één muisklik is alles geregeld. Bovendien is het werk makkelijk door een collega over te nemen als hij op vakantie is.” “Voor de partijen die het onderhoud plegen voor verschillende bedrijven, is het handig om één kanaal te hebben om hun werk te doen”, laat Mensink weten. “Zo hebben ze één manier van aanvragen voor verschillende bedrij- ven. Zij kunnen dan makkelijk zien waar welke monteurs zitten en waar ze welke onderhoudswerkzaamheden verrichten of verricht hebben. Overal waar internet is, heeft de monteur toegang tot Sweep. Via een gebruikersnaam en een wacht- woord komt de onderhoudspartij bij zijn eigen gegevens. De onderhoudspartijen kunnen ook via de opdrachtgever bij het pakket van Sweep. Het aansluiten gaat heel snel. Het is een kwestie van 46 47 plant zijn vaak zo groot, dat het voor de hulpdiensten nog een heel gezoek kan zijn. Via het grafische kaartje dat meegeleverd wordt, kunnen ze snel hulp verlenen.” Het is voor energiebedrijven als Nuon heel belangrijk om te weten wie er waar en wanneer aan de turbines werkt. “De belangrijkste reden dat we werken met Sweep is de veiligheid”, aldus Linden- burg. “Care4it is een klein bedrijf dat snel kan schakelen. Dat vinden we belang- rijk. We hebben regelmatig wijzigingen. Die kunnen snel worden aangepast. We hebben zo altijd een goed inzicht wat er in een turbine gebeurt. Elke monteur heeft een eigen profiel waarin de op- leiding en de kwalificaties staan maar ook wanneer ze weer op cursus moeten. Onderhoudsbedrijven maken de profie- len en houden deze bij. Wij kunnen deze checken om te zien of het allemaal klopt via het systeem of via werkplekinspec- ties. Het onderhoudsbedrijf is verant- woordelijk voor de aanvraag van werk- vergunningen en het checken van de veiligheidsrisico’s. Wij checken het profiel van de monteur. We maken onderscheid tussen laagrisico en hoogrisico, waarbij de laatste ook handelt om risico’s als hijs- werkzaamheden of hoogspanning. Een voordeel van Sweep is dat we te allen tijde terug kunnen kijken in de historie. Als er ergens een storing was, dan we- ten we wie er gewerkt heeft met welke werkvergunning.” offshore-gedeelte bij Sweep ingebouwd hebben, dan hebben we een compleet pakket voor alle onderhoudswerkzaam- heden voor op het land en op zee.” Om de gebruiker met Sweep te leren werken, geeft Care4it cursussen op loca- tie waar precies wordt uitgelegd hoe het proces in elkaar zit. In het pakket zit een autorisatiestructuur. Bij hoogrisico werk of heel specifiek werk moeten de werkver- gunningen door minstens twee mensen worden goedgekeurd. De opdracht wordt pas geaccepteerd als iedereen toestemming heeft gegeven. De klant kan dit zelf instellen en rollen toebedelen aan bepaalde mensen. De goedkeuring door meerdere mensen is een waarbor- ging van de veiligheid. Care4it heeft voor de monteurs een app op een smartpho- ne. “Daar ziet hij de werkopdracht die hij moet uitvoeren”, vertelt Mensink. “Als hij toestemming heeft om de opdracht uit te voeren, ziet hij een groen scherm. An- ders is het een rood scherm. De toegang is eventueel vrij te geven als iemand al voor de deur van de windturbine staat.” Care4it maakt verschillende soorten soft- ware. “Op zee hebben mensen gps bij zich voor de veiligheid. Daar zien we ook mogelijkheden voor een verdere uitbrei- ding van Sweep”, aldus Mensink. “We hebben ideeën genoeg en we bekijken waar behoefte aan is.” Care4it is lid van de Nwea, Nederlandse Wind Energy Association en de Wwea, World Wind Energy Association. ■ het werk, de tijdsduur en de benodigde werkvergunningen. Via Sweep hebben zowel de onderhoudsbedrijven als de energiebedrijven een goed inzicht in de onderhoudsbeurten en bovendien is de historie altijd zichtbaar. Uniformiteit Eén van de bedrijven die werkt met Sweep is Nuon. Dit energiebedrijf heeft in Nederland 250 windturbines. “We heb- ben samen met Care4it en de industrie in Nederland Sweep ontwikkeld”, zegt Lindenburg, parkbeheerder windturbi- nepark Nuon. “Zo kunnen de monteurs van de onderhoudsbedrijven overal met hetzelfde systeem werken. Door de stan- daardisering konden bij de ontwikkeling de kosten worden gedeeld. De wind- wereld in Nederland is niet zo heel groot. Veel monteurs komen zowel bij ons als bij Essent, Eneco en Delta over de vloer. Het zou niet efficiënt zijn als de monteurs overal met een ander systeem moeten werken. Bovendien komt één systeem ook de veiligheid ten goede. Dat geeft meer duidelijkheid en voorkomt fouten.” Veiligheid “Veiligheid staat uiteraard bovenaan”, vindt Mensink. “Maar er kan onverhoopt altijd iets gebeuren. In het geval van een calamiteit kan de monteur het calami- teitenknopje activeren en meteen is alle informatie van de werkplek beschikbaar. Bijvoorbeeld of er een brancard aan- wezig is of andere hulpmiddelen maar ook wordt er een grafisch kaartje van de toegang van de locatie meegeleverd. Hulpdiensten kunnen zo snel te plekke zijn. Windturbines hebben over het alge- meen geen adres, dus die zijn niet via de navigatie van de hulpdiensten te vinden. Grote bedrijven hebben wel een adres maar de bedrijfsterreinen van een eco-een nieuwe administratie inrichten. Het systeem kan binnen een dag al draaien, afhankelijk van hoe snel de klant zijn gegevens aanlevert.” Uitbreiding “We zijn nog bezig met allerlei uitbrei- dingen van Sweep naar offshore, zoals windparken op zee”, laat Mensink weten. “Daar heb je met bootbewegingen, wind en golfhoogte te maken en met duikers. Het is uiteraard belangrijk om te weten welke mensen er meegaan met de boot, zodat ze traceerbaar zijn. Als we het Luchtfoto van een windmolenpark.Hermen Mensink van Care4it. Ruben Lindenburg van Nuon. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel