MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Jaarbeurs Utrecht 30 september tot en met 3 oktober 2014 Nichemarkten geduid met Industrial Processing en European Industrial Dairy Show
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Jaarbeurs Utrecht 30 september tot en met 3 oktober 2014

Nichemarkten geduid met Industrial Processing en European Industrial Dairy Show

Eind september, begin oktober vindt in Utrecht de tweejaarlijkse beurs voor de procesindustrie plaats, Industrial Processing. Net als bij de vorige editie wordt IP geflankeerd door de Makropak maar nieuw is de European Industrial Dairy Show. Daar kunnen bezoekers de componenten van diverse standhouders in de praktijk zien. De Nvdo neemt een groot deel van het lezingenprogramma voor zijn rekening.
Christien Nuboer Jaarbeurs Utrecht 30 september tot en met 3 oktober 2014 nichemarkten geduid met Industrial Processing en european Industrial Dairy Show Eind september, begin oktober vindt in Utrecht de tweejaarlijkse beurs voor de procesindustrie plaats, Industrial Processing. Net als bij de vorige editie wordt IP geflankeerd door de Makropak maar nieuw is de European Industrial Dairy Show. Daar kunnen bezoekers de componenten van diverse standhouders in de praktijk zien. De Nvdo neemt een groot deel van het lezingenprogramma voor zijn rekening. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de procesindustrie en wat gaat de toekomst brengen? Hoe zorgen we samen voor een sterkere concurrentiepositie? U ont- dekt het op Industrial Processing, van 30 september t/m 3 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Vier dagen lang tonen ruim 200 exposanten hun noviteiten en praten topsprekers over actuele thema’s. Van biobased technologieën en hygiëne- coatings tot efficiëntieverhoging en kos- tenbesparing. Industrial Processing 2014 verschilt duidelijk van die van 2012. Hal 3 en 4 krijgen dit jaar een aparte ingang bij de hoofdingang West aan de kant van de parkeergarage. En de bezoeker kan met een toegangsbewijs alle hallen doorlopen, dus ook die van de parallelle beurs World of Technology & Science (Wots). Op een dag, op een locatie alle industriële ontwikkelingen onder een dak. 4243 Lezingenprogramma Op Industrial Processing kunt u naast het bezoeken van de beursvloer dagelijks deelnemen aan lezingen, presentaties en interactieve sessies over actuele the- matieken binnen de procesindustrie. Het kennisprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met partners Ispt (Insti- tute for Sustainable Process Technology), Nvdo (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) en FedEC (Fe- deratie van Energieconsultants). Onder- werpen die aan bod komen zijn onder andere: Biobased technologieën; Inter- disciplinaire samenwerking; hygiënecoa- tings; energieoptimalisatie van industriële processen; materiaalkeuze in de zuivel, voeding- en genotsmiddelenindustrie; duurzame (zuivel)productie en restwarm- tetechnologieën. Omdat het te veel is om op te noemen vereniging voor onderhoudsprofessionals Nvdo elke beursdag twee lezingen. Een van de experts die een lezing hou- den, is auteur van dit blad Wim van der Have van MTD. Hij spreekt over trillings- analyse als middel om de conditie van machines en installaties te bewaken. Het meten en analyseren van trillingen levert veel relevante informatie over zowel de onderhoudstoestand van een machine en installatie alsook over het optimalise- ren ervan. Wim van der Have belicht de momenteel beschikbare technologie en laat zien hoe trillingen te meten en te analyseren. Een kwaliteitsaspect komt aan bod in de lezing door Mike Frankhuizen van In- ducoat. De nieuwste generatie hygiëne- coatings geeft een kans om kwaliteit te verbeteren, kosten én risico’s te verlagen. Mee stemmen voor Proces Innovatieprijs Traditiegetrouw wordt de eerste beursdag altijd de Proces Innovatie Prijs (PIP) uitgereikt. De jury heeft inmiddels haar keuze bepaald, van de 23 inzendingen zijn er vier genomineerd voor de Vakprijs. er zijn ook zeven ‘Innovators’ aange- wezen, die voldoen aan de criteria van de PIP maar net buiten de boot vallen en zeker noemenswaardig zijn. Maar er is ook nog een pu- blieksprijs te vergeven waaraan u kunt meebeslissen. Stemmen kan online via http://fd8.formdesk.com/ vnuexhibitionseurope/stemformu- lier-PiP-2014 Beursinformatie Openingstijden Dinsdag 30 september 10.00 – 17.30 uur Woensdag 1 oktober 10.00 – 17.30 uur Donderdag 2 oktober 10.00 – 17.30 uur Vrijdag 3 oktober 10.00 – 17.00 uur Locatie Jaarbeurs, hal 3 en 4, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht Toegang Toegang tot Industrial Processing 2014 is gratis na registra- tie via de site. Met de barcode op de bevestiging kunt u uw persoonlijke toegangsbadge op de beurs afhalen. Deze barcode is eveneens te scannen vanaf uw smartp- hone of tablet. Bereikbaarheid Er is een maar: omdat het hele beursterrein de komende jaren op de schop gaat en al is gegaan, wordt dringend aangeraden met het openbaar vervoer te komen! Het voorkomen van schade door salmo- nella, Listeria, E.Coli, Aspergillus, schim- mels en bacteriën is prioriteit nummer 1 in de voedingsmiddelen-, dranken- en far- maceutische industrie. Mike Frankhuizen schetst de mogelijkheden en onmogelijk- heden van de nieuwe generatie hygië- necoatings inclusief concrete voorbeel- den, die vandaag al toepasbaar zijn. Onderhoudswerkzaamheden in de pro- cesindustrie gebeuren niet altijd onder de meest gemakkelijke omstandigheden. Veilig werken staat voorop. Arie van Vliet van Gouda Vuurvast Services laat mo- gelijkheden zien om ook onder moeilijke omstandigheden veilig te werken, onder andere door buiten de standaard PBM’s ook nog eens aanvullende PBM’s te ge- bruiken. Denk aan Tyveks over de brand- werende overall, volgelaatsmaskers wel of niet met ademlucht, et cetera. Gezond verstand is echter eveneens onmisbaar, laat Arie van Vliet de deelne- mers zien. De andere thema’s die in het lezingen- programma aan de orde komen, zijn 3D- technieken vanuit onderhoudsoogpunt. Marien van de Hoek van RMT Solutions gaat in op de vraag hoe je 3D-technie- ken kunt inzetten in het onderhoud. ■ (van nat tot droog), raden wij u aan uw keuze vast voor te sorteren op www. industrialprocessing.nl/nl-NL/Bezoeker/ Activiteiten/Lezingenprogramma.aspx Dairy Show Nieuw is de European Industrial Dairy Show in hal 4. Geen klassieke beurs met stands maar open ruimtes waar de zuivel- industrie haar kennis aan de bezoekers wil overdragen met praktijkvoorbeelden. Geen producten en machines maar voor elke deelnemende leverancier een eigen theaterfaciliteit om aan de bezoe- ker te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van processing of verpakken. Thema’s Als kennispartner van de vakbeurs Indu- strial Processing organiseert de branche- Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel