MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Concurrentiepositie verstevigen door kostenefficiŽntere productie met oudere installaties Slimmer samen werken en onderhouden
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Concurrentiepositie verstevigen door kostenefficiŽntere productie met oudere installaties

Slimmer samen werken en onderhouden

Onderhoud van installaties wordt vaak nog gezien als kostenpost. Kansen die onderhoud biedt om concurrentievoordeel te behalen, blijven hierdoor onbenut. Productie in opkomende landen met nieuwe installaties en op het eerste gezicht een kostenefficiŽntere productie, geniet steeds meer de voorkeur boven productie in onze omgeving. Toch is het ook in ons land mogelijk om de balans tussen productiecapaciteit en kosten te verbeteren. Maar dan moet onderhoud wel de aandacht krijgen die het verdient. Dit bewijs wordt geleverd bij Zeeland Refinery.

Gerelateerde expertise

Myke van den Heuvel Concurrentiepositie verstevigen door kosteneffici√ęntere productie met oudere installaties Slimmer samen werken en onderhouden Onderhoud van installaties wordt vaak nog gezien als kostenpost. Kansen die onderhoud biedt om concurrentie¬≠ voordeel te behalen, blijven hierdoor onbenut. Productie in opkomende landen met nieuwe installaties en op het eerste gezicht een kosteneffici√ęntere productie, geniet steeds meer de voorkeur boven productie in onze omgeving. Toch is het ook in ons land mogelijk om de balans tussen productiecapaciteit en kosten te verbeteren. Maar dan moet onderhoud wel de aandacht krijgen die het verdient. Dit bewijs wordt geleverd bij Zeeland Refinery. E√©n van de meest rendabele raffinade¬≠ rijen van de internationale Total groep is Zeeland Refinery in Vlissingen. Opmerke¬≠ lijk, kijkende naar de hoge energieprijzen en het Europese overschot aan raffinage¬≠ capaciteit. En nog opmerkelijker gezien de leeftijd van de Nederlandse raffinade¬≠ rij: deze is al sinds 1974 in gebruik en de later toegevoegde processing unit met Hydrocracker stamt uit 1986. Een relatief oude installatie dus. Maar wel eentje die Hierdoor weet Zeeland Refinery de con¬≠ currentie in het buitenland voor te blijven, ook al zijn de installaties relatief oud. Maar de belangrijkste reden voor het succes van de raffinaderij is de manier waarop de mensen met elkaar omgaan. Kernwaarden als vertrouwen, transparan¬≠ tie en teamspirit spelen bij Zeeland Refi¬≠ nery een heel belangrijke rol. Bij henzelf, maar ook in de samenwerking met aan¬≠ nemers waar uiteindelijk de kostenreduc¬≠ tie mee moet worden gerealiseerd.‚Äú Samen besparen De Zeeuwse raffinaderij kwam met een bijzonder voorstel waarin de kostenbe¬≠ sparing niet het probleem werd van Actemium maar werd benaderd als een gedeelde uitdaging. Van den Driest: ‚ÄúWe bekeken eerst samen de uitgangspunten en de targets vanuit het Delta¬≠project om precies de kaders in kaart te kunnen brengen. Vervolgens zijn twee Swot¬≠ana¬≠ lyses gemaakt: √©√©n voor de interne orga¬≠ nisatie van Zeeland Refinery en een voor de interne organisatie van Actemium. Die twee analyses stelden ons in staat om over en weer mogelijke verbeterpunten te benoemen. Toen we die vervolgens aan elkaar spiegelden, kwamen er een aantal KPI‚Äôs naar voren. Die hebben we Onderhoud plegen bij Zeeland Refinery. 3839 en de productiecapaciteit is hierdoor vaak onnodig laag. Slimme onderhouds¬≠ strategie√ęn maken het mogelijk de pro¬≠ ductiecapaciteit te verhogen, kosten te verlagen en de concurrentie op afstand te houden.‚ÄĚ Delta project Een kleine twee jaar geleden startte de Total groep een wereldwijd project voor kostenreductie, het Delta project. Alle raffinaderijen van de groep kregen op¬≠ dracht om binnen al hun afdelingen, dus ook bij onderhoud, 15 procent op de kos¬≠ ten te besparen. Bij de meeste industri√ęle bedrijven wordt dan direct de afdeling Inkoop ingeschakeld om zo‚Äôn reductie uit de markt te halen en bij aannemers en leveranciers lagere tarieven te bedingen. Zo niet bij Zeeland Refinery. Business unit manager bij Actemium Rinus van den Driest: ‚ÄúZeeland Refinery heeft hoge up¬≠ time van de installaties versus lage onder¬≠ houdskosten hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er voortdurend wordt ge√Įnvesteerd in verbeterprogramma‚Äôs. ring, operationeel beheer en tactisch beheer. De technici op de werkvloer leverden input voor uitvoeringsgerichte verbeteringen. De verbeterpunten voor operationeel beheer kwamen vanuit werkvoorbereiding, planning en super¬≠ visie. Voor het tactisch beheer organi¬≠ seerden we een audit, aan de hand waarvan we verbeteringen in proces¬≠ sen, maintenance management en een nieuwe onderhoudsstrategie konden benoemen.‚ÄĚ GAP-analyse Met behulp van een GAP¬≠analyse werd de maintenance¬≠organisatie van Zee¬≠ land Refinery tegen het licht gehouden. Poldervaart legt uit: ‚ÄúHet resultaat van de analyse verwerkten we in een rap¬≠ portage met verbeterpunten. Aanslui¬≠ tend koppelden we daar een indicatie aan van een Return On Investement (ROI). In een grafische weergave zag je meteen wanneer en hoe de gemaakte kosten voor de GAP¬≠analyse en het implementatietraject worden terugver¬≠ diend. Met de input en resultaten van deze acties dragen we als aannemer meteen een stuk eigen verantwoorde¬≠ lijkheid voor het operationeel beheer en nemen we een hogere positie in op de ‚Äėonderhoudsladder‚Äô.‚ÄĚ Delen ‚ÄúHet √©cht slimme aan deze samenwer¬≠ king is dat de opdrachtgever en de aannemer beiden eigenaar zijn van het proces‚ÄĚ, vervolgt Jeffrey Poldervaart. ‚ÄúWe delen als het ware de oplossing door gezamenlijke kennis en ervaring in te zetten op alle niveaus, tactisch, ope¬≠ rationeel en uitvoerend. In een open structuur streven we met elkaar een gezamenlijke verbeterdoelstelling na: kosteneffici√ęnt opereren.‚ÄĚ Rinus van den Driest besluit: ‚ÄúDoor deze manier van sa¬≠ menwerking doe je ook nergens afbreuk aan kwaliteit of de relatie vanwege ‚Äėgedwongen‚Äô contractuele besparin¬≠ gen. En er is sprake van volledige trans¬≠ parantie en van een gedeeld belang. Dus is er bij gerealiseerd resultaat ook een gedeelde ‚Äėprofit‚Äô. Gebruikmaken van kennis en expertise in elkaars or¬≠ ganisatie en die samensmelten tot een gemeenschappelijk doel, d√°t is wat mij betreft het model voor de toekomst √©n voor het behoud van de procesindustrie in West¬≠Europa.‚ÄĚ ‚Ė† de vergelijking met nieuwe installaties met glans doorstaat. Jeffrey Poldervaart, senior consultant bij Actemium: ‚ÄúVeel installaties in de Benelux zijn in de loop der jaren aangepast om de productie te verhogen of om aan de strengere milieueisen te voldoen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen totaaloverzicht bestaat over de onder¬≠ houdsprocessen. Zwakke plekken wor¬≠ den nogal eens over het hoofd gezien gezamenlijk besproken en vastgesteld. De leidende KPI is kostenbesparing, naast veiligheid en beschikbaarheid. Dit betekent een focus op urenreductie door effici√ęnt samenwerken en verant¬≠ woordelijkheid nemen voor de inzet en het gebruik van reservedelen. De deel¬≠ KPI‚Äôs die voor dit proces zijn vastgesteld, betreffen zaken als ‚Äėbacklog‚Äô, ‚Äėon time delivery‚Äô en de ratio preventief/cor¬≠ rectief onderhoud. Zeeland Refinery deed daarop het volgende voorstel: als jullie samen met ons in staat zijn om met inachtneming van de KPI‚Äôs de kosten¬≠ besparing te realiseren, dan zoeken we niet naar andere, goedkopere partijen.‚ÄĚ De praktijk De jarenlange kennis en ervaring op het gebied van onderhoud moest worden ingezet om de zwakke plekken van de installaties te detecteren en te verhel¬≠ pen. Dit begon met een diagnose van de staat van de installaties. Dit om een totaalbeeld te krijgen van alle onder¬≠ houdsinterventies. Poldervaart: ‚ÄúMet de gezamenlijke Swot¬≠verbeterpunten stelden we in het najaar van 2013 een actieplan op waarin beide organisaties ‚Äėactie¬≠eigenaren‚Äô benoemden. Het actieplan kent drie speerpunten: uitvoe¬≠ Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Beneluxwww.maintenancebenelux.nl¬© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 ¬≠ september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 ¬≠ september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel