NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
World of Technology & Science 2014: 30 september – 3 oktober 2014 Veiligheid en robotica volop in de belangstelling op beurs
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

World of Technology & Science 2014: 30 september – 3 oktober 2014

Veiligheid en robotica volop in de belangstelling op beurs

Bijna is het zover. Dan opent de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs haar poorten voor Wots 2014. Zo’n 450 exposanten hebben inmiddels ingeschreven en alle voorbereidingen zijn in volle gang. Onderwerpen die tijdens deze vakbeurs de revue zullen passeren, zijn veiligheid, robotica, ‘smart industry’, systeemintegratie en modulaire systeemoplossingen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het belooft een interessante week te worden met veel noviteiten. Beslist de moeite waard om te bezoeken dus.

Gerelateerde expertise

Machineveiligheid
Machineveiligheid
Lockout-Tagout systemen; interlocksystemen, machineafscherming interlock systemen, veiligheidsschakelaar, machine afscherming, laserscanners Actuele en achtergrondinformatie over Machineveiligheid, en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Brand- en explosieveiligheid
Brand- en explosieveiligheid
Brand en explosiebeheersing, Brand- en explosiepreventie, Explosie-ontlasting, Breekplaten; Explosieluiken; Explosiepanelen; Explosiesloten; Explosieveilige draaisluizen; Snelsluitende kleppen met detectie; Vlammenonderdrukking Opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen, ; Actuele en achtergrondinformatie over Brand- en explosieveiligheid, en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Veiligheidsrichtlijnen
Veiligheidsrichtlijnen
ATEX, CE, EH, HACCP, P.E.D., UN / ADR / RID / IMDG, REACH Actuele en achtergrondinformatie over Veiligheidsrichtlijnen , en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.
Veiligheid
Veiligheid
veiligheidssystemen, componenten, veiligheidsplannen, redundantie Persoonlijke bescherming, PBM; Machineveiligheid, Lockout-Tagout systemen; interlocksystemen, machineafscherming interlock systemen, veiligheidsschakelaar, machine afscherming, laserscanners ; Brand- en explosieveiligheid, Brand en explosiebeheersing, Brand- en explosiepreventie, Explosie-ontlasting, Breekplaten; Explosieluiken; Explosiepanelen; Explosiesloten; Explosieveilige draaisluizen; Snelsluitende kleppen met detectie; Vlammenonderdrukking; Veiligheidsrichtlijnen , ATEX, CE, EH, HACCP, P.E.D., UN / ADR / RID / IMDG, REACH; veiligheidsgereedschappen, ; Risicoanalyse, ; Alarmmanagement, ; Alles op het gebied van veiligheid; van systemen en componenten tot redundantie, regelgeving op dit gebied en misstanden.
(advertentie) Beurzen Henriëtte van Norel World of Technology & Science 2014: 30 september – 3 oktober 2014 Veiligheid en robotica volop in de Bijna is het zover. Dan opent de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs haar poorten voor Wots 2014. Zo’n 450 exposanten hebben inmiddels ingeschreven en alle voorbereidingen zijn in volle gang. Onderwerpen die tijdens deze vakbeurs de revue zullen passeren, zijn veiligheid, robotica, ‘smart industry’, systeemintegratie en modulaire systeemoplossingen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het belooft een interessante week te worden met veel noviteiten. Beslist de moeite waard om te bezoeken dus. Veiligheid in laboratoria is een heel ac- tueel thema dit jaar op de Wots 2014. Diverse standhouders tonen oplossin- gen voor veilig werken. In X-pedition is te zien hoe veilig gewerkt kan worden in laboratoria via de nieuwe EU-CLP/ GHS-regelgeving. Denk daarbij aan persoonsbescherming, de juiste inrich- ting van het lab, cursussen, schone lucht en het waarborgen van (brand-) gevaarlijke stoffen door middel van simulaties en demo’s. Veiligheid is ook een thema op de stand bij Denios. Zo worden op deze stand de vier be- schermingsniveaus in luchttechniek gepresenteerd waarmee een opti- male bescherming wordt gecreëerd op de laboratoriumwerkplek voor een betere werkmethode-beoordeling, risico-inventarisatie en efficiëntiever- betering. Prioriteit bij het maken van de juiste keuze is het waarborgen van veiligheid door het reduceren van risico’s en het minimaliseren van be- lemmeringen. Symbolenkennis Op de stand van Telstar wordt met een vraag de kennis van de bezoeker op het gebied van de per juni 2015 verplichte symbolen bij mengsels getest. Tevens wordt het principe van laminaire luchtstroom, filtratie en biologische veiligheid kort uitgelegd zodat duidelijk is welk type werkbank de juiste bescherming biedt bij welk type werkzaamheden of product. Bij Salm en Kipp is te zien hoe etiketten gemaakt kunnen worden voor che- micaliën conform de Reach en de nieuwe EU- CLP/GHS regelgeving. En richten van een laboratorium heeft grote impact op veiligheid en reductie van bedrijfskosten. Aandacht verder op de beurs voor de nieuwe lijn ‘Push to Open’ onderbouwkasten en de ‘Disposal line’. Getoond wordt hoe chemisch afval in één handomdraai gecontroleerd en vei- lig kan worden opgeslagen. Want che- misch afval is net zo gevaarlijk als schone chemicaliën. Ook wordt gepresenteerd hoe op een eenvoudige manier, maar toch veilig, proeven met chemicaliën kunnen worden uitgevoerd. welk type werkkast nodig is om monsters, de mensen die daarmee werken en de werkomgeving te beschermen tegen chemische dampen, poeders en biologi- sche besmetting. Inrichting Bij Köttermann laboratoriuminrichting wordt getoond hoe de inrichting van een laboratorium compleet vernieuwd kan worden. Essentiële factoren hierbij zijn logistieke stromen en toepassing van wet- en regelgeving. Ook het ‘groen’ in- belangstelling op beurs Opleidingen Bij de stand van Avans+ wordt meer ver- teld over de inhoud en ervaringen van veiligheidcursussen. Als bij een laborato- rium aandacht besteed wordt aan veilig werken, betekent dit nog niet dat de medewerkers geen risico lopen. Een be- langrijke factor bij laboratoriumveiligheid is ook het gedrag van de mens in zijn werkomgeving. Bovengenoemde cur- sus Veiligheid in het Laboratorium is een hulpmiddel om het gedrag van mensen te beïnvloeden omdat er aandacht wordt besteed aan risico-inventarisering op het lab, omgaan met chemicaliën, apparatuur, zuurkasten, beschermings- middelen, etc. Industrie 4.0 Een andere uitdaging waarvoor bedrij- ven heden ten dage staan, is hoe kan ik inhaken op het programma Industrie 4.0 in Duitsland. Wat betekent dit voor mijn communicatie en automatisering. Visio- naire architecten willen meer sensoren in gebouwen toepassen om het gebouw meer ten dienste van de gebruiker te la- ten werken. Verder zijn de gewenste ef- ficiency en effectiviteit in de chemische industrie, productie en infrastructuur een continu aandachtspunt. Systeemintegra- tie is dus wenselijk. Daarom wordt tijdens de Wots 2014 op 2 oktober aanstaande een seminar georganiseerd over keten- benadering. Robots in het maakproces Om de efficiency van het gehele maakproces te verhogen, wordt er steeds meer geïnvesteerd in robots. Het Robotica Seminar op dinsdagmiddag 30 september a.s. laat met een tech- nische en wetenschappelijke insteek in een volledig programma de voordelen van robottoepassingen zien voor een effectieve en efficiënte productie. Hoe integreer je robotica in het proces? Wat is de roadmap die relevant is voor de industrie? Wat gebeurt er in de nabije toekomst, welke onderzoeken vinden plaats bij universiteiten en welke voordelen worden al geboden? Het seminarprogramma is opgebouwd met lezingen vanuit kennisinstellingen, leveranciers van automatiseringspro- ducten en eindgebruikers om de voor- delen in de praktijk te tonen. Vanuit de universiteit gaat het over de wijze waarop mensen en robots ‘zij aan zij’ werken. Wat betekent dit voor de werkomgeving? Verder staan de spre- kers stil bij sensortechnieken om sneller, efficiënter en veiliger te werken. Hoe werkt de integratie van controllers en robotica voor de machinebouw? Het seminar handelt verder over hoe de performance, de kwaliteit en de veel- zijdigheid van het proces verbeterd kunnen worden door de integratie van componenten zoals vision- en control- technologieën. Beursinformatie ‘World of Technology & Science’ Hal 7 tot en met 11 (links bij de ingang vanaf het station) Activiteiten Human Capital Forum; World Technology Forum Speakerscorner Deze compleet ingerichte lezingenruimte achter in de hal is af te huren voor dertig minuten, voor het geven van een presentatie of demons- tatie. Bezoekers kunnen ter plaatse of vooraf al beslissen om de presentatie bij te wonen door inzage op de webpagina van de Speakerscorner. Ruimte voor 35 personen. Datum dinsdag 30 september tot en met vrijdag 3 oktober 2014 Plaats Koninklijke Jaarbeurs Utrecht Openingstijden Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur Toegang gratis bij voorregistratie en € 19,00 bij de kassa Themapaviljoens en seminars Veldinstrumentatiepaviljoen (hal 11), Feda paviljoen (hal 10), Test & Meetpavil- joen (hal 9), Development Clubpaviljoen (hal 9) Het totale conferentieprogramma van World of Technology & Science bestaat uit ruim twintig seminars, verdeeld over de vier werelden. Deze seminars wor - den gehouden in de congreszalen van de Jaarbeurs, bij de entree van de beurs. Zo begint in zaal Mission 1 op 30 september om 8.30 uur het semin??ar Pro- cess Intensification. En op woensdagmiddag 1 oktober is in die zelfde ??zaal het seminar New Control Room. De bezoeker hoort over technische mogelijkheden, de ergonomie, de integratie en het gebruik van de control room in de toe- komst. Er is ook aandacht voor de juiste trainingen, het analyseren van data en de mening van de eindgebruiker. Voor diegenen die de new control room ook willen ervaren is er het Exciting Technology project New Control Room. Hierbij wordt de controlekamer van de toekomst als opvallende, inspirerende en fu- turistische technologie getoond met de inzet van allerlei bestaande tech??nolo- gieën. U wordt meegenomen in de toekomst, waarbij de inzet van augmented reality u kan helpen om de processen en/of de productie efficiënter te laten verlopen. U krijgt meer inzicht in het proces, ook het beheersen en besturen van de processen wordt inzichtelijker. Met behulp van 3D schermen en de inzet van nieuwe devices, bent u in de gelegenheid om een gehele productieplant te overzien, hier virtueel doorheen te lopen, waardes te controleren en de ope- rators direct te instrueren. Vooral de directe communicatie met de operationele vloer biedt tal van mogelijkheden. Een vanuit de gebruikers geïnspireerd idee. Op de stand bij Elsto Drives & Controls op Wots 2014 wordt meer verteld over sen- sorloosbedrijf voor industriële, robuuste mobiele besturingsoplossingen. Sensor- loos bedrijf is niet alleen een goedkoper alternatief voor besturingen met toeren- sensorfeedback, het heeft bovendien een aanmerkelijk langere levensduur. Te- vens zal hier aandacht worden besteed aan modulaire systeemoplossingen, zoals elektrisch differentieel, dynamisch positioneren, hoeksynchrone wielaandrij- vingen en stuurinrichtingen. ‘Smart Industry’ Bij het onderwerp ‘Smart Industry’ gaat het om welke competenties belangrijk zijn voor de medewerkers van de toe- komst. Hoe krijg je met name groeibriljan- ten tot wasdom en hoe moeten ze daar- voor worden opgeleid? En hoe anders zal de werkgeversrol ingevuld moeten worden om succesvol te kunnen zijn? Op 1 oktober, tijdens World of Technology & Science organiseren Feda, FME, FHI en VNU gezamenlijk voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven, overheid, onderwijs en werknemers- werkgevers- organisaties een seminar rondom deze thematiek. Tijdens het seminar kunnen de bezoekers horen hoe de verschil- lende organisaties hierop verschillende gebieden op kunnen en zouden moeten reageren. Enkele nu al bekende spre- kers: Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME, verzorgt een lezing over de veranderende werkgeversrol en CAO-vernieuwing. Uri Rosenthal, voorzit- ter van de Adviesraad voor het weten- schaps- en technologiebeleid (AWT), over groeibriljanten in Nederland. Peter van Lieshout, raadslid van de WRR, over de medewerkers van de toekomst en Dennis Kerkhoven, vicepresident bij Farm Inc, over Blue Innovation. ■Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014 Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren