MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Regio Antwerpen pakt tekort onderhoudstechnici aan Leervermogen belangrijker dan instroomniveau
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Regio Antwerpen pakt tekort onderhoudstechnici aan

Leervermogen belangrijker dan instroomniveau

‘Drie goede monteurs uit tien kandidaten, we tekenen direct in voor de volgende ronde’, en ‘Precies wat ik zocht: diep de techniek in met de uitdaging effectief storingen opsporen en oplossen’. Aan het woord zijn werkgever Jan van Goethem (Ora Liften) en de zojuist gediplomeerde onderhoudstechnicus Sven Droeshoudt. In de regio Antwerpen hebben overheid, onderwijs en het technisch bedrijfsleven met een nieuwe beroepsopleiding ‘Onderhoudstechnicus’ hun grenzen geschrapt om gezamenlijk het tekort aan onderhoudstechnici aan te pakken. Succesfactor nummer één: scherpe selectie op talent en motivatie. Het leervermogen is belangrijker dan het instroomniveau.

Gerelateerde expertise

Ewald Lohmann Regio Antwerpen pakt tekort onderhoudstechnici aan Leervermogen belangrijker dan instroomniveau ‘Drie goede monteurs uit tien kandidaten, we tekenen direct in voor de volgende ronde’, en ‘Precies wat ik zocht: diep de techniek in met de uitdaging effectief storingen opsporen en oplossen’. Aan het woord zijn werkgever Jan van Goethem (Ora Liften) en de zojuist gediplomeerde onderhoudstechnicus Sven Droeshoudt. In de regio Antwerpen hebben overheid, onderwijs en het technisch bedrijfsleven met een nieuwe beroepsopleiding ‘Onderhoudstechnicus’ hun grenzen geschrapt om gezamenlijk het tekort aan onderhoudstechnici aan te pakken. Succesfactor nummer Ă©Ă©n: scherpe sele??ctie op talent en motivatie. Het leervermogen is belangrijker dan het instroomniveau. Onderhoudstechnicus is een prachtig vak. Fabrieken en installaties functio- neren betrouwbaar dankzij de vakbe- kwame monteur. Hij blijft storingen zoveel mogelijk voor en als ze zich voordoen, zet hij vakkennis, technische creativiteit en motivatie in om het probleem snel en goed boven water te krijgen. Kortom: de onderhoudstechnicus is de vakman die zijn werkgever of opdrachtgever ‘oplos- singen levert’ en ‘ontzorgt’, al lang voor- dat deze begrippen waren opgenomen in het clichĂ©-woordenboek. Maar hoe mooi het vak ook is, gemiddeld telt de industrieregio Antwerpen ruim zeshon- derd vacatures. “Motivatie”, benoemt directeur Jan van Goethem van Ora Liften in Wilrijk de kern van het probleem. “Het schrijnend tekort aan technici is het gevolg van te weinig goede instroom. Jongeren tussen zestien en achttien jaar zijn leerplichtig maar ze vinden de smart- phone en een auto belangrijker dan hun opleiding.” Maar er is hoop. Begin 2014 kon Ora slechts twee geschikte kerels uit 400 kandidaten destilleren terwijl het bedrijf er nu ineens drie uit tien te pakken heeft. Dat is het resultaat van de nieuwe IBO-opleiding ‘Onderhoudstechnicus’. Het is een gezamenlijk initiatief van het Antwerpse bedrijfsleven en een hele reeks overheids- en opleidingsinstellingen gebundeld in Talentenfabriek (Gemeen- te Antwerpen, Arbeidsbemiddeling en de industriesectoren Metaal en Chemie) en de technologiebranches (werkge- versfederatie Agoria en het netwerk van technologische opleidingsfondsen Ftma en Vibam en hun technisch opleidings- centrum Anttec te Berchem. Van werk- geverszijde participeren naast Ora Liften onder meer New Holland Tractor, Spie Belgium en CB Service. Knelpuntberoep Onderhoudstechnicus in Vlaanderen ge- niet de officiĂ«le status ‘Knelpuntberoep’. Jaarlijks stellen de gewesten hiervoor een lijst op die tevens aangeeft waarom vacatures moeilijk te vervullen zijn: een kwantitatief tekort, een kwalitatief tekort of onaantrekkelijke arbeidsomstandig- heden. Maintenance dankt zijn knelpunt- status aan primair een kwantitatief tekort en secundair gebrek aan kwaliteit van de instroom. Van slechte perspectieven is vanzelfsprekend geen sprake. Integen- deel. “Precies wat ik zocht, diep de tech- niek in om storingen effectief op te los- sen. Dat zijn de uitdagingen waarom het draait in de industrie”, zegt Sven Droes- houdt. Hij mocht eind mei 2014 zijn ge- tuigschriften in ontvangst nemen en wist meteen al een mooie baan bij Ora in de wacht te slepen. Voordeel van een offici- ele benoeming tot knelpuntberoep is een complex aan organisatorische en financi- ele mogelijkheden om mensen vanuit de arbeidsreserve naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waaronder het volgen van een vakopleiding met behoud van uit- kering. Nieuw is de opzet van een com- plete vakopleiding volgens een leerwerk- overeenkomst. Alle eerdergenoemde instellingen en instanties hebben daartoe hun onderlinge grenzen weggevaagd in het belang van de technicus in spĂ© en het bedrijfsleven. De nieuwe opleiding is een Individuele Beroepsopleiding IBO op basis van een leerwerkovereenkomst. Het opleidingsbedrijf betaalt een stage- vergoeding, de leerling-monteur geniet een vrijwel normaal inkomen. scherpe selectie Op 16 mei 2014 nam de eerste ploeg nieuwe onderhoudstechnici zijn getuig- schriften in ontvangst. Dat gebeurde tijdens een ontspannen, zonovergoten bijeenkomst in het atrium van opleidings- centrum Anttec in aanwezigheid van opleiders, overheden en werkgevers. Het is de bekroning na twaalf weken voorbe- reidende basisopleiding inclusief VCA- certificatie en zes maanden intensieve, praktijkgerichte technische opleiding met een doelmatige dosis theorie bij Anttec. Dit vakgerichte deel bestaat uit maat- werk, afgestemd met de deelnemende bedrijven die zich committeren aan ge- 1415 ding: motoren, sensoren, PLC-besturing, frequentieregelaars, in combinatie met de werktuigbouwkundige omgeving. Dat betekent dat ook aandacht uit- gaat naar hydrauliek, lagertechniek, relaisbesturingen, aandrijftechniek en uitlijning. Resultaat is de complete BA4/ BA5-competentie. Hetgeen betekent dat de onderhoudsmonteur zelfstandig de werkzaamheden kan beoordelen, interpreteren en zowel veilig als effectief kan uitvoeren. ‘Volleerd dus?’, vragen we Sven Droeshoudt. “Nee hoor”, antwoordt hij bescheiden. “Als elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoudstechni- cus ben je nooit volleerd. Het is een dy- namisch vak. Bedrijven, techniek en toe- passingen ontwikkelen zich voortdurend. Dus we moeten ons altijd bijscholen.” Motivatie centraal De geboren technicus bestaat wel maar kan niet zonder opleiding en motivatie. De Antwerpse opleiding formuleert de kandidatenselectie als een zoektocht naar witte raven: zin in techniek, liefst een beetje ervaring en heel veel motivatie is het recept voor de ideale vakman. Daaraan voldeed het team verregaand: men liet spontaan een voetbalwedstrijd op groot scherm in het plaatselijke cafĂ© schieten voor een Anttec-les elektrotech- niek. “Het instroomniveau is niet het belang- rijkste”, zegt Ftma-manager Kris van Eeckhout namens de meefinancierende opleidingsfondsen. “Belangrijker is de groei die we verwachten, het technisch leervermogen. Met goede motivatie en talent groeit daaruit de ideale onder- houdsmonteur. Op basis van het huidige succes is, op aanvraag van bedrijven, al een start gemaakt met een vergelijkbare opleiding voor werktuigbouwkundige onderhoudstechnici.” Hij verwacht dat de nieuwe opleiding jaarlijks dertig on- derhoudsmonteurs aflevert. “Ora liften tekent direct weer in”, zegt Jan van Goethem. “Onze technische wensen en criteria zijn geĂŻntegreerd in de opleiding. Aan het einde van de cyclus kunnen we onmiddellijk technici aanstellen die het bedrijf kennen en direct operationeel zijn.” ■ degen, dynamische en actuele inhoud. De toast op de diplomering vond plaats kort voor afronding van de drie maan- den durende praktijkstage, met een vast contract in het vooruitzicht. Deze eerste versie van de opleiding richtte zich op maintenancemonteurs in de elektro- sector, een werktuigbouwkundige variant staat in de steigers. succesfactor Opmerkelijke succesfactor is de scherpe selectie van kandidaten. In tal van sec- toren poogt men lastige vacatures op te vullen met verruimde selectiecriteria. De regio Antwerpen draait het honderd- tachtig graden om: niemand zit te wach- ten op verschuiving van een kwantitatief probleem naar een kwalitatief knelpunt. Er is daarom een scherpe selectie ge- maakt, mede in verband met de hoge kosten. Gedurende twee weken wordt de kandidaat uitputtend gescreend door het opleidingsinstituut en de arbeidsbe- middelende instantie Vdab. Een verge- lijkbare aanpak in verschillende sectoren in de regio Limburg leverde eerder al succes op. Van de tweehonderd ‘longlist’-kandi- daten voor de praktijkopleiding Onder- houdsmonteur zijn er tien uitgefilterd. Daarvan hebben er acht met glans de eindstreep gehaald. De overige twee zijn om een goede reden afgehaakt: gedu- rende de opleiding vonden zij reeds de baan en de werkgever van hun dromen, wellicht met de al eerder genoemde auto en smartphone. De kracht van de aanpak ligt volgens betrokkenen primair bij de scherpe selec- tie in combinatie met de brede krachten- bundeling en een centrale plaats voor de driehoek kandidaat-werkgever-vak- opleiding en de intensieve begeleiding. Natuurlijk, zo benadrukt Ora-directeur Van Goethem, maken goede arbeids- voorwaarden en hoge waardering voor de technicus eveneens het verschil. storingsanalyse De opleiding omvat een zelfstandige module ‘veiligheid’ en is verder rondom de kern elektrotechniek en elektronica in verschillende courante richtingen uit- gediept. Wat de onderhoudsmonteur in de praktijk tegenkomt, zit in de oplei- Ora-liftmonteur in de praktijk waar modern comfort de klassieke omgeving?? verbetert. De liftenbouwer heeft al drie onderhoudstechnici uit de nieuwe opleiding gerekruteerd en?? schrijft direct weer in voor de volgende ronde. Voor een succesvol perspectief als onderhoudstechnicus zijn groeipotentieel, motivatie en ‘zin in techniek’ belangrijker dan het instroomniveau. Industrieregio Antwerpen selecteert opleidingskandidaten streng op motivatie. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel