MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
Kennisbijdrage
05-12-2017  |  3122x
Deel dit bericht
Onbalans door uitlijningsproblemen

Vier hoofd-oorzaken van trillingen bij roterende machines

Trillingen bij roterende machines, zoals pompen, motoren, turbines en compressoren zijn bijna altijd een signaal dat de machine niet optimaal functioneert. Een machine die langdurig verhoogde trillingen ondergaat zal niet de verwachte levensduur halen en daarnaast kan het voor (levens)gevaarlijke situaties zorgen. Het is daarom belangrijk om de oorzaak van een trilling te achterhalen door middel van trillingsmetingen. In dit artikel beschrijven we in het kort de vier meest voorkomende oorzaken van trillingen bij roterende machines.

Oorzaken van trillingen
Trillingen aan een roterende machine kan één of meerdere oorzaken hebben en om de oorzaak/oorzaken van een trilling te vinden maken we gebruik van trillingssensoren. Op basis van vele jaren ervaring en vele trillingsanalyses komen wij tot deze vier meest voorkomende oorzaken van trillingen aan roterende machines:
- Schade aan lagers
- Beschadigde of versleten tandwielen
- Uitlijningsproblemen
- Onbalans

1. Schade aan lagers
In roterende machines komen we diverse soorten lagers tegen waarbij rollagers en glijlagers de twee hoofdtypen zijn.
Een rollager kan vier mogelijke schades hebben waar trillingen door ontstaan:
- Schade aan de buitenring
- Schade aan de binnenring
- Schade aan de kooi
- Schade aan het wentellichaam. Denk hierbij kogels, cilinders, tonnen, kegels en naalden.

Ieder onderdeel van een rollager heeft een eigen frequentie en door deze frequenties te berekenen is via de trillingsanalyse te achterhalen dat het om schade aan een rollager gaat. De mogelijke onderliggende oorzaken van lagerschade zullen we hier verder niet bespreken want die lopen erg uiteen.

In tegenstelling tot een rollager gebruikt een glijlager geen wentellichamen om de as te laten draaien maar een oliefilm. Trillingen kunnen voortkomen uit onjuistheden in de oliefilm: Wanneer er geen stabiele smeerfilm opgebouwd kan worden zal deze doorbroken worden wat kan resulteren in een oil-whip of oil-wirl. Daarnaast is dit type lager gevoelig voor externe invloeden omdat de positie van de as in het lager niet gefixeerd is zoals bij een rollager.

2. Beschadigde of versleten tandwielen
In tandwielkasten komt een trilling vaak voort uit een beschadigde of versleten tand van een tandwiel. Op het moment van tandingrijping kan niet dezelfde kracht worden overgebracht als die bij andere tandwielingrijpingen wordt overgebracht. Wanneer er sprake is van een afgesproken tand wordt er op dat verminderde kracht overgebracht. Hierdoor ontstaan trillingen bij tandwielkasten.

3. Uitlijningsproblemen
Wanneer twee of meer roterende machines gekoppeld zijn is het belangrijk dat deze goed van elkaar worden uitgelijnd.
Dit houdt in dat de hartlijnen van de as van beide machines precies in elkaars verlengde moeten liggen. Er zijn diverse typen uitlijningsfouten:
- Paralelle uitlijnafwijking, of parallelle uitlijnfout .
- Hoek uitlijnafwijking.
- Gecombineerde paralelle-hoek uitlijnafwijking.
- Torsietrilling, de as wringt heen en weer.
De oorzaken van deze uitlijningsfouten kunnen weer voortkomen uit een ongelijke fundatie, uitzetting door temperatuurfluctuaties, onnauwkeurige montage, et cetera.

4. Onbalans
Machine-onbalans komt voort uit een onderdeel waarbij het zwaartepunt zich niet exact in het midden bevind. Hierdoor ontstaan trillingen en versneld de slijtage van het materiaal. Wanneer een machine in onbalans is kan dit voor grote schade zorgen aan de machine zelf, de fundatie, leidingen, et cetera. Er zijn in principe drie vormen van onbalans:
Statische onbalans Er is sprake van een statische onbalans als de rotor naar beneden draait totdat het zwaarste punt recht naar beneden hangt. Deze vorm van onbalans is visueel waar te nemen wanneer de as niet draait.
Koppel-onbalans Een koppel-onbalans kan niet visueel waargenomen worden tijdens rust. Met een koppel-onbalans liggen namelijk twee gelijke gewichten 180° tegenover elkaar waardoor de rotor in balans is tijdens rust. Wanneer de rotor echter zal gaan roteren zullen deze gewichten (krachten) in tegenovergestelde richting gaan bewegen met als gevolg dat de uiteinden van de as in tegenovergestelde richting gaan trillen. Dit is terug te zien in trillingsanalyses met 180° uit fase trillingen.
Dynamische onbalans In de praktijk zullen onbalansen voortkomen uit een combinatie van de eerder genoemde onbalansen.
 

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde berichten

Nieuwe website van Istec International gelanceerd  Artikelen, case-studies en 3D-applicaties over condition monitoring, SIL, machinebewaking
Nieuwe website van Istec International gelanceerd
Artikelen, case-studies en 3D-applicaties over condition monitoring, SIL, machinebewaking Istec International heeft een nieuwe website! In deze nieuwsbrief leest u hoe onze website een bron van informatie is met betrekking tot onderwerpen als condition monitoring, procesinstrumentatie, machinebewaking en Functional Safety (SIL). Kennisblog Op het nieuwe kennisblog plaatsen onze experts wekelijks interessante artikelen over nieuwe ontwikkelingen en leerzame cases met betrekking tot condition monitoring (trillingsmetingen), procesinstrumentatie, machinebewaking en Functional Safety (SIL). Applicaties in 3D Om een overzichtelijk beeld te geven waar Istec u kan ondersteunen hebben wij in schematische tekeningen onze producten en diensten toegelicht. Ga met uw cursor over de rode bolletjes om te zien welke producten en diensten wij kunnen leveren op dat onderdeel. Snelle service Voor het nastreven van onze snelle service hebben we enkele functionaliteiten toegevoegd die helpen bij het snel vinden van de juiste informatie: • een
14-12-2017  |  1969x  |  Kort nieuws  | 
Wat is Functional Safety? SIL als hulpmiddel bij risicomanagement in procesinstallaties
Wat is Functional Safety?
SIL als hulpmiddel bij risicomanagement in procesinstallaties Functional Safety moet potentiële gevaarlijke situaties of gebeurtenissen identificeren, die kunnen leiden tot ongevallen met gevolgen op zowel mens, milieu en financiën. Zo kunnen preventieve of correctieve acties worden ondernomen om deze gevaarlijke situaties te voorkomen of de impact te verkleinen. Door middel van Functional Safety moet het risico teruggebracht worden tot een acceptabel niveau en moet de negatieve impact zo veel mogelijk beperkt worden. Belangrijk om rekening mee te houden is dat ‘’risicovrij’’ niet bestaat en dus ook geen streven kan zijn. Het risico wordt gemeten aan de hand van de waarschijnlijkheid waarin een bepaalde gebeurtenis zich voordoet en hoe ernstig de gevolgen hiervan zijn. Functional Safety wordt bereikt door een actief veiligheidssysteem te gebruiken. Dit veiligheidssysteem is bedoeld om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te behouden zodat menselijke, milieu-gerelateerde en financiële verliezen kunnen worden voorkomen. Het
19-12-2017  |  3020x  |  Kennisbijdrage  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel