Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Events

Plaats uw event
Conditie Gebaseerde Smering met Ultrasoon / Condition Based Lubrication with Ultrasound
De cursus bestaat uit een mix van theorie en praktijk: - Strategieën & Procedures van Mechanische Inspectie - Vergelijkingsmethoden - Trending methoden met dB, verschillende niveaus van falen - Geluidsopname - Conditie gebasseerd smeren met Ultrasoon - Tandwielkasten, Pompen, Cavitatie - Rapportage De cursus conditie gebaseerd smeren van UE Systems volgt de Richtlijnen van de ISO 18436-8. Deze bestaat uit 6-7 uur klassikale training met 1 uur praktijk en aansluitend een examen. Tijdens deze cursus komt het aspect smeren met ultrasound aan bod, waarin tot in detail wordt uitgelegd hoe een goed programma moet worden opgezet en wanneer en hoeveel een lager gesmeerd moet worden (instellingen, apparatuur, accessoires, technieken procedures en rapportage). Deze cursus is ontwikkeld door onze experts welke een zeer uitgebreide ervaring en technische expertise hebben op het gebied van conditie gebaseerde smering met behulp van Ultrasoon. Ultrasoon gebruiken voor lagerinspectie en smering heeft veel voordelen: - Voorkomen van onder- en oversmering - Vroegtijdige waarschuwing van lagerschade - Kosten besparend & gemakkelijk te bedienen instrumenten - Software om te assisteren bij uw werk proces en analyse 60 tot 80% van alle lagerschades zijn smering gerelateerd: Ultrasoon gebruiken voor lagerinspectie en smering bespaart u tijd, geld en verkleind de kans op downtime.
29-10-2020 | 1 Dags Training | 1 dag | UE Systems Europe, Almelo | Toegang: Betaald
CAT I Ultrasoon/ CAT I Ultrasound
Deze training stelt u in staat om na de implementatie van een hoogwaardig ultrasound programma uw predictief onderhoud zo optimaal mogelijk uit te voeren. De training duurt 4½ dag en bestaat uit vier dagen theorie/praktijk en een halve dag voor de samenvatting en het examen. De lunch wordt verzorgd en is net als het examen bij de prijs inbegrepen. UE Systems CAT I en CAT II cursussen zijn in overeenstemming met de ISO 18436-8 waarin de vereisten staan voor kwalificatie en beoordeling van personeel welke conditie bewaking en diagnose uitvoeren met Ultrasoon. Tijdens de training wordt het volgende behandeld: - Airborne/Structure Borne Ultrasoon Technologie; - Lek detectie, mechanische & elektrische inspecties; - Perslucht lekkage inspecties, conditie gebasseerd smeren, condenspot inspecties, lager diagnose; - Hoe verbeteren we de beschikbaarheid en de winstgevendheid van de assets; - Rapporteren met gespecialiseerde software; - Hoe verminderen en besparen we op energie verbruik.
02-11-2020 | Cursus | 5 dagen | UE Systems Europe, Almelo | Toegang: Betaald
Life Cycle Costing
Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers. Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek om de totale kosten van assets zo juist mogelijk in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de complete life cycle van een asset, van kopen tot en met afbreken. Het toepassen van LCC kan bijdragen aan het optimaliseren van onderhoud aan assets en het bepalen van het juiste moment van vervanging. Doel Resultaten voor deelnemers aan de training ”Life Cycle Costing”: - Herkennen van valkuilen op het gebied van onderhoud - Inzicht in de methodieken van LCC - Waarde van informatie voor optimaliseren van Beheer en Onderhoud - Inzicht in het waarom en wat mee te nemen in een LCC berekening - Kunnen toepassen van de methodiek en inzicht in de levenscyclus kosten Onderwerpen In deze training met uitgebreide praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: - Functie van informatiemanagement in alle fasen van Life Cycle Costing - Belang, nut en implementatie van LCC in projecten bij besluitvorming - LCC in projecten versus beheer en onderhoud - Omgaan met Lange Termijn Asset Planning (LTAP) - Informatie vastleggen, delen en beheren - Tools voor het verzamelen van informatie - Onderhoudsinformatiesystemen - Inzicht in kosten gedurende de totale levensfase van de asset Bestemd voor Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met Life Cycle Costing, in het bijzonder: (Maintenance) engineers, projectleiders, onderhoudsmanagers, inkopers, werkvoorbereiders andere en onderhoudsprofessionals. Ook geschikt voor niet maintenanceprofessionals in Asset Management.
03-11-2020 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
Verkenning Asset Management
In Company mogelijk Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers. Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat beslissingen en acties steeds “in line of sight” zijn met het corporate beleid en strategie zijn voorwaardelijkheden voor goed asset management. Hiervoor is het noodzakelijk om een passend en doelmatig asset management systeem op te zetten en te implementeren. Asset Management wordt dan ook meer en meer gezien als een competentie met een breed en integraal perspectief. De verdieping van de strategie in concepten en in plannen resulteert in opdrachtstellingen met bijbehorende budget voor de processen: asset-creatie/verwerving, asset-gebruik, asset-onderhoud asset-verbetering en asset-ontmanteling. De prestaties en condities van de assets en asset management moeten worden gemeten, geanalyseerd en continue verbeterd. Voor de realisatie van deze processen moet een heldere en gestructureerde organisatie worden ingericht en moet de nodige competenties bij de medewerkers aanwezig zijn. En tenslotte moet het gehele proces ondersteund worden met IT en infrastructurele middelen. Doel Na het volgen van deze cursus: - Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in PAS 55 en ISO 55000 - De cursist is zich bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn organisatie en kent de verschillende Asset Management domeinen en hun samenhang - Beschikt de deelnemer over “field proven” frameworks, modellen en best practices die concreet in de eigen situatie kunnen worden toegepast Opmerking: Deze cursus is geaccrediteerd door het Institute of Asset Management (IAM) en behandelt alle IAM modules (A1-A2 en B1 t.e.m. B6). De deelnemer zal na het succesvol afronden van de bijbehorende toets een certifcaat ontvangen met een uniek nummer uitgereikt door het Institute of Asset Management. Programma Dag 1 - Algemene Introductie en Introductie in Asset Management (AM) - PAS55 introductie en kennismaking met ISO 55000 - AM Model - AM Elementen, Richtlijnen, Risk Management, Beleid en Strategie en Concepten Dag 2 - Plan en Service Providing - Performance en Metingen - Analyses, Organisatie, Medewerkers en Middelen - Implementatie Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) verantwoordelijken die in aanraking komen met Asset Management zich willen laten certificeren en/of kort kennis willen maken met Asset Management.
10-11-2020 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
Industrieel Shutdown Management
Professionaliseer & optimaliseer uw onderhoudstops Een stop efficiënt aanpakken en minder kosten maken? De praktijkgerichte opleiding Industrieel Shutdown Management leert u hoe. De opleiding zit vol opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. Maak kennis met de belangrijkste concepten en vaardigheden en krijg volledig inzicht in shutdown management om van uw stop, groot of klein, een succes te maken. Highlights: - Inzicht in het gehele Shutdown & Turnaround proces om een waardevolle bijdrage te leveren - Grip op de kwaliteit en veiligheid bij uw onderhoudsstop - Valkuilen tijdig herkennen en inspelen op succesfactoren van uw onderhoudsstop Speciaal ontwikkeld voor o.a.: De opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen die zich willen bekwamen in het Turnaround vak en die op zoek zijn naar een brede opleiding in shutdown technieken en processen.
10-11-2020 | Training | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Voorraadbeheersing van Spare Parts
In Company mogelijk Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers. “Kapitaalgoederen hoeven niet stil te staan als gevolg van logistieke wachttijd” is het uitgangspunt van deze training. Maar hoe zorg je dat de voorraad(waarde) binnen acceptabele bandbreedtes blijft? Krijg inzicht in de perfecte balans tussen werkkapitaal, beschikbaarheid en operationele kosten. Voorraadbeheersing van spare parts is dus heel veel meer dan louter materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. De juiste voorraadbeheersing streeft naar het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. En het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde. Onze informatieve én praktische training geeft u inzichten en technieken om uw voorraadbeheer van spare parts naar een hoog niveau te brengen. Doel De training bevat methoden en technieken om te komen tot een optimale balans tussen de KPI’s grijpkans, voorraadwaarde en operationele kosten. We gaan in op de overeenkomsten en verschillen met voorraadbeheersing voor handels- en productievoorraden, vraagvoorspelling en het berekenen van veiligheidsvoorraden, bestelniveaus en ordergroottes, zowel voor consumables als repareerbare reservedelen. Onderwerpen Tijdens de training leert u; - De invloed van verschillende soorten onderhoud op de voorraad te kennen - De voorraadhoogtestrategie te bepalen - Optimale voorraadhoogtes en bestelgroottes te berekenen - De technieken rond repairables toe te passen - De efficiëntie en effectiviteit van het voorraadbeheer op basis van KPI’s op te volgen Bestemd voor Iedereen die zich bezighoudt met het vaststellen van de juiste bestelniveaus in de ERP of Maintenance Managementsystemen, Maintenanceprofessionals. Productiemedewerkers EN inkopers.
12-11-2020 | Cursus | 2 dagen | NVDO, Houten | Toegang: Betaald
Masterclass Betekenisvol Leiderschap en Verandering in Asset Management
In Company mogelijk Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname een deze masterclass is dus veilig voor de deelnemers, docent, medewerkers NVDO en andere bezoekers. Een organisatie is haar mensen en functioneert door hun interacties. Sociale interacties vormen de individuele gedachten, houdingen en gedragingen van mensen, evenals hun groepsculturen. Organisatie en team culturen zijn het resultaat van hoe managers en medewerkers samenwerken en handelen. De focus op mensen en sociale interacties is dus de sleutel tot het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en organisatorische doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency moeten verbeteren en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt, toepast en onderhoudt. Doel Deze masterclass geeft je inspiratie, begeleiding en reflectie voor betekenisvol leiderschap en verandering in Asset Management. Onderwerpen Identification het op basis van de ervaringsverhalen van de deelnemers identificeren van veranderkrachten en hun impact op mensen, hun organisatie en bedrijfsvoering in de context van asset management Course of Action het in dialoog uitzetten van een verandertraject voor de implementatie van Asset Management met een routekaart als organisch leer-en ervaringstraject Human Interaction het managen van de dynamiek en sociale interactie tussen (groepen van) mensen, die werken aan de implementatie van Asset Management, door innovatief gebruik te maken van: theater Tijdens deze masterclass brengen de deelnemers hun (maintenance)ervaringsverhalen in. Na de masterclass wordt digitale begeleiding in de vorm van e-learning geboden om te reflecteren op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Bestemd voor Deze masterclass is bestemd voor managers die opereren op strategisch en tactisch niveau: asset owners, asset managers, projectleiders, programmamanagers en onderhoudsmanagers. Ook voor professionals die naar dit niveau willen groeien, zijn welkom.
17-11-2020 | Masterclass | 1 dag | NVDO, Houten | Toegang: Betaald
IAM Diploma in Asset Management
Word IAM gediplomeerd Asset Manager naar internationale standaard Gestructureerd veranderingen doorvoeren in uw organisatie, proces en bedrijfsmiddelen? Met deze training leert u als ervaren asset manager hoe. U leert lange termijn investerings- en onderhoudsplannen af te stemmen op de corporate strategie. En u zet verschillende belangen van uw stakeholders op de juiste plaats. Om in deze training in aanmerking te komen moet u in het bezit zijn van het IAM Certificate in Asset Management. Met deze vervolgtraining behaalt u het Diploma in Asset Management naar internationale standaard. Highlights: - Stem lange termijn investerings- en onderhoudsplannen af op de corporate strategie van uw organisatie - Richt een besluitvormingsproces in dat recht doet aan de verschillende posities van stakeholders - Breng structuur binnen veranderingen in proces, organisatie en bedrijfsmiddelen Speciaal ontwikkeld voor o.a.: Professionals die al flink wat ervaring hebben opgedaan in Asset Management. Geschikt voor mensen die zich nog verder willen specialiseren in Asset Management of mensen in leidinggevende en management functies in dit gebied.
18-11-2020 | Training + examen | 4 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Lekdetectie met Ultrasoon/Leak Detection with Ultrasound
De 1 daagse cursus bestaat uit een mix van theorie en praktijk: - Introductie in Ultrasoon - Lektheorie - Inspectie Technieken, Procedures & Rapportage - Setup lek detectie (Praktijk) - Demonstratie van lekdetectie in de praktijk - Rapportage - Examen Ultrasound lekdetectie kent een breed toepassingsgebied voor het opsporen van lekkages: druk, vacuüm, perslucht, voor elk type gas. Ultrasound instrumenten detecteren turbulentie dat geproduceerd wordt wanneer gas beweegt van de hoge druk kant naar de lage druk kant van een lekkage. Door gebruik te maken van de karakteristieken van Ultrasound, is de lokalisering van lekkages snel en makkelijk. Een andere meer populaire applicatie voor ultrasound zijn de perslucht audits. Door gebruik te maken van onze UE Systems gepatenteerde software voor lek rapportages kunnen we de geschatte jaarlijkse kosten per lek identificeren en rapporteren. Daarnaast ook de gerelateerde reductie van CO2 uitstoot.
10-12-2020 | 1 Dags Training | 1 dag | UE Systems Europe, Almelo | Toegang: Betaald
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren