NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Events

Plaats uw event
Reliability & Maintenance Engineering
In Company mogelijk Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen en de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan deze leergang is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers CoThink en andere bezoekers. Wie creëert overzicht en wie knoopt de touwtjes aan elkaar? Wie maakt de verbinding tussen de specialisten en wie kijkt er goed naar de toegevoegde waarde van verbeteringen? Wie wil zijn vaardigheid en zelfvertrouwen verder ontwikkelen? Al 20 jaar verzorgt CoThink in samenwerking met de NVDO de leergang voor Reliability & Maintenance Engineering. De visie op de rol als verbeteraar in Asset- & Maintenance Management heeft zich in die tijd duidelijk bewezen en vormt nog steeds de basis voor deze leergang. Een verbeteraar die niet alleen handelt vanuit eigen inhoudelijke technische expertise, maar die in staat is een faciliterende rol te pakken. Door de verbinding te maken en vertrouwen te creëren tussen collega’s en andere experts weet hij de juiste kennis en ervaring boven water te krijgen. De basis voor robuust onderzoek en verbetering. Het hanteren van een gestructureerde aanpak is daarbij van groot belang. Daarom wordt de deelnemer vaardig in de beste methoden en leert hij hoe en wanneer deze methoden te gebruiken voor de vraagstukken in Asset- & Maintenance Management. Maar de deelnemer leert daarbij ook hoe collega’s te betrekken, om groepen te faciliteren en te motiveren. Uiteraard speelt inbedding van de RE of ME in de organisatie een belangrijke rol. Tijdens de leergang wordt daarnaast veel aandacht besteed aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de ‘harde’, maar ook de ‘hardnekkige’ kant krijgt veel aandacht. Deelnemers werken tijdens de leergang aan eigen projecten, zodat de training zich ruimschoots terugverdient. Hoewel de leergang R&ME een groot succes is binnen het opleidingsaanbod van de NVDO, staat ook de ontwikkeling van deze leergang niet stil. Met een deels vernieuwd programma blijft het een onmisbaar onderdeel in de persoonlijke ontwikkeling van iedere (toekomstige) reliability- of maintenance engineer. Doel Tijdens de leergang ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden: Vaardigheid in methoden voor het effectief en efficiënt oplossen en voorkomen van storingen en problemen, om de prestaties van assets te verbeteren, zoals methoden voor Root Cause Analyse (RCA), Reliability Centred Maintenance (RCM) en predictive maintenance Vaardigheid in methoden voor het verbeteren van onderhoudsprocessen, zoals methoden voor lean maintenance (Inter)persoonlijke vaardigheden om persoonlijke effectiviteit in de rol als R&ME te vergroten, zoals het onbevangen kunnen leiden van verbetergroepen De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methoden, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist. Na afloop van de leergang beschikt de organisatie over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar in Asset- & Maintenance Management. De opbouw van de leergang De leergang bestaat uit 8 inhoudelijke modulen die verspreid aan de orde komen. Module 1; Inleiding en oriëntatie op rol Reliability- en Maintenance Engineering (inclusief Asset Management game) Module 2; Vaardigheden voor het oplossen van problemen en root cause analyse (Event Mapping, ProbleemAnalyse, Human Factor Analyse) Module 3; Facilitatorvaardigheden en ontwikkeling persoonlijke effectiviteit (incl. Whole Brain Thinking) Module 4; Vaardigheden voor Lean Maintenance Module 5; Theorie en methoden onderhoudstechnologie voor Asset Management Module 6; Vaardigheden voor voorkomen problemen (RisicoAnalyse, FMEA/FMECA, RCM) Module 7; Data-analyse voor Root Cause Analyse en Predictive Maintenance Module 8; Effectieve implementatie van de R&ME functie Er wordt tijdens deze leergang gestreefd naar maximale transfer van getrainde vaardigheden naar de eigen werkplek: Direct leidinggevenden zijn bij de eerste als de laatste dag aanwezig, zodat zij ontdekken hoe zij de beste voorwaarden kunnen creëren voor een maximaal rendement Tijdens de leergang wordt onder begeleiding van de trainers gewerkt aan een eigen project waarbinnen de getrainde methoden en principes direct worden toegepast. Daardoor wordt niet alleen op eigen vraagstukken geoefend maar direct gewerkt aan verbetering van Asset- & Maintenance Management prestaties Deelnemers faciliteren (als onderdeel van de training) een vraagstuk bij de organisatie van een andere deelnemer, in aanwezigheid van een coach van CoThink, om een unieke ervaring op te doen en nog meer vertrouwen te krijgen in de toepassing van getrainde vaardigheden, zelfs in onbekende situaties Aan de leergang is een certificaat verbonden. Op basis van bewezen vaardigheid en inzet wordt deze uitgereikt met het predicaat brons, zilver of goud. Na certificering kunnen deelnemers toetreden tot de actieve groep van oud deelnemers (alumni R&ME). Bestemd voor De leergang Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de prestaties van de assets en de organisatie, medewerkers uit Productie, Procestechnologie en de Asset- & Maintenance organisatie. Werkzaam bij zowel asset owners als bij toeleveranciers van diensten (zoals advies- en ingenieursbureaus en aannemers). De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist. Praktijkcase Ton Huibers (Hoofd Technische Dienst, Vlisco, Maintenance Manager van het jaar 2013) “In 2009 volgde ik de leergang R&ME. Dat hielp mij bij het opbouwen van een netwerk. Mijn pragmatische aanpak werd aangevuld met benaderingen om betrouwbare informatie te krijgen. Dat helpt ons bij weloverwogen besluitvorming en leidt tot effectiever resultaat. Als manager heeft de RATIO-aanpak mij geholpen om een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid te realiseren. En wel binnen budget. Daarnaast ondersteunde de leergang mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik kreeg meer inzicht in het belang van eigenaarschap, de kracht van faciliteren en in hoe medewerkers te inspireren zijn. De aangeleerde methoden zijn daarom vooral een probaat communicatiemiddel. Ze hebben het werk voor mij eenvoudiger gemaakt. Binnen Vlisco wordt de RATIO-aanpak nu breed toegepast. Niet alleen binnen de Technische Dienst, maar ook bij Productie en Proces & Quality. Als bedrijf zijn we op weg naar een lerende organisatie” Olga Boot (Reliability Engineer, Gasunie) “De kracht van de leergang zit hem in toepasbaarheid, herhaling en oefening. Ik heb geleerd om relevante informatie over een vraagstuk boven water te krijgen; door het stellen van de juiste vragen. Daardoor ontstaat inzicht en overzicht: voor werkvloer en management. Dus schrijf ik geen dikke rapporten meer. De ultieme oefening is het faciliteren van een probleem in het bedrijf van een cursusgenoot. Zonder inhoudelijke kennis vertrouwde ik op mijn vaardigheid in de methoden. En dat werkte.”
03-09-2020 | Opleiding | 13 dagen | Putten | Toegang: Betaald
ISO 55000 in één dag
Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers. De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van kapitaalgoederen (’asset owners’) een instrument in handen om hun ’assets’ gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. De NVDO cursus “ISO 55000 in één dag.” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55.000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken. ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf. De norm bestaat uit drie delen: 1. ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology 2. ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements 3. ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001 Onderwerpen - Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management - De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen (bijvoorbeeld ISO 9001) - Basisvereisten van een Asset Management Systeem - Toepassen van de norm - Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen - Uitgelicht: Risicoanalyse, het belang van data management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP) Nota bene: Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm inbegrepen. Doel Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Bestemd voor Asset Owners, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.
08-09-2020 | Cursus | 1 dag | Houten | Toegang: Betaald
Corrosiemanagement
Corrosie herkennen, monitoren en voorkomen Met de juiste kennis in huis over corrosie, kunt u schade en lekkages voorkomen en beperken. Dit is medebepalend voor de duurzaamheid en levensduur van uw installatie. Tijdens de training maakt u kennis met de belangrijkste corrosievormen en krijgt u direct toepasbare oplossingen. Na de training weet u uw veiligheid te waarborgen en plant u uw onderhoud slimmer met een overwogen corrosiestrategie. Met veel user cases, opdrachten en een unieke demo: een uitstekende afwisseling tussen theorie en praktijk. Highlights: - Leer de juiste keuzes te maken in materiaal, ontwerp en strategie - Beheers risico’s door inzet van juiste inspectie- en monitoringtechnieken - Ontwerp een corrosiebeleid als integraal onderdeel van uw asset management plan Speciaal ontwikkeld voor o.a.: Materiaalkundigen, Onderhoudsmanagers en -engineers, hoofd maintenance, inspectie- en keuringsdeskundigen, asset managers, maintenance- en reliability managers
15-09-2020 | Training | 3 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Onderhouds- en Reliability Management
Scoor met uw onderhoudsaanpak Meer met minder doen, kosten besparen, maar wel veilige en betrouwbare assets: ongetwijfeld moet ook uw onderhoudsafdeling daar aan voldoen. Het kan met een juiste onderhouds en reliability aanpak. Volg de opleiding Onderhouds & Reliability Management en leer hoe u een succesvolle onderhoudsstrategie inzet binnen uw organisatie. Scherp uw kennis aan en speel in op de uitdagingen van de moderne onderhouds- afdeling. Volg de opleiding, behaal het CMRP-certificaat en toon uw wereldwijde expertise aan als Certified Maintenance and Reliability Professional. Verbeter de onderhoudsstrategie binnen uw organisatie en til uw onderhoudsafdeling naar een hoger niveau. Breng de veiligheid op orde én bespaar kosten. Highlights: - Maintenance en Reliability doelstellingen en performance indicatoren gericht op het succes van uw onderneming - Equipment analyse m.b.t. beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en kritikaliteit - Inzetten onderhoudsstrategie die de veiligheid waarborgt én kosten bespaart Speciaal ontwikkeld voor o.a.: - Onderhoudsmanager/ Maintenance Engineer - Reliability Engineer - Production/Operations Manager - Hoofd Technische Dienst - Asset Manager - Projectleider
21-09-2020 | Opleiding | 7 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
IAM Certificatie in Asset Management
Word (internationaal) gecertificeerd Asset Manager Behaal het internationaal erkende ‘Certificate in Asset Management’ en toon wereldwijd uw expertise in Asset Management aan. Met dit certificaat op zak voldoet u aan het internationale standaard van het gerenommeerde Institute for Asset Management (IAM). De training IAM Certificate in Asset Management bereidt u in 6 dagen voor op het uitdagende IAM-examen. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met IES Asset Management en wordt gegeven door ervaren IAM aanbevolen trainers. Dit biedt u de beste voorbereiding op het IAM-examen. Highlights: - Leer hoe u Asset Management standaarden en processen toepast in de praktijk - Krijg les van endorsed trainers met veel praktijkervaring - Word in 6 dagen klaargestoomd om het IAM-certificaat te behalen Speciaal ontwikkeld voor o.a.: Het IAM Certificaat focust op de fundamentele beginselen van Asset Management; het is relevant voor professionals die relatief bekend zijn met Asset Management en een eerste ervaring met het werken in een asset management rol hebben gehad. De training richt zich op professionals die verantwoordelijk zijn voor management van fysieke assets in de infrastructuur en procesindustrie.
05-10-2020 | Training incl. certificaat | 5 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Data Analytics voor Predictive Maintenance
Voorspel & monitor onderhoudsbehoeften met (big) data De training Data Analytics voor Predictive Maintenance helpt u om data als hulpmiddel te gebruiken bij uw assetmanagement en onderhoud. Met hulp van twee gerenommeerde (big) data experts maakt u kennis met de nieuwste monitoringstechnieken. Inclusief praktische business cases van collega’s. Zo krijgt u na afloop direct het beheer van uw assets naar een hoger niveau. De training is ontwikkeld voor onderhoudsprofessionals werkzaam op operationeel en technologisch niveau, verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en veiligheid van assets. Voorkennis in data analytics is niet vereist. Highlights: - Krijg inzicht in de definities & toepassingen van data analytics voor predictive maintenance - Haal meer uit uw onderhoudsbeheersysteem: leer welke data uw onderhoudsbehoeften voorspelt. - Realiseer een plan van aanpak waarmee u data analytics direct toepast in uw dagelijkse werkzaamheden Speciaal ontwikkeld voor o.a.: U bent of wordt in uw werkzaamheden betrokken bij: levenscyclusbepaling van assets, het in kaart brengen en monitoren van defecten, faalmechanismen & onderhoudsissues, het van te voren kunnen plannen of inschatten van onderhoudswerkzaamheden.
07-10-2020 | Training | 3 dagen | Amsterdam | Online | Toegang: Betaald
Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767
Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde/ Transportinstallaties, Elektrotechnische installa­ties of Monumenten. Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te berei-ken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. Doel De Inspecteur - Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- /Transportinstalla­ties, Elektrotechnische installaties of Monu­menten uitvoeren conform de NEN 2767-1 (versie december 2016) - Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en In­zicht in voldoen aan wet- en regelgeving - Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming De Adviseur - Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpre­teren - Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items - Kan specifieke wensen van gebruiker / ei­genaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring. Examen Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt. Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit: - Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten - Opstellen van rapportage - Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage Het examen voor adviseur bestaat uit - Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s - Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie. Inspecteur of Adviseur De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide. De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur
08-10-2020 | Opleiding | Een ochtend | Divers; centraal, midden Nederland | Toegang: Betaald
Industrieel Shutdown Management
Professionaliseer & optimaliseer uw onderhoudstops Een stop efficiënt aanpakken en minder kosten maken? De praktijkgerichte opleiding Industrieel Shutdown Management leert u hoe. De opleiding zit vol opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. Maak kennis met de belangrijkste concepten en vaardigheden en krijg volledig inzicht in shutdown management om van uw stop, groot of klein, een succes te maken. Highlights: - Inzicht in het gehele Shutdown & Turnaround proces om een waardevolle bijdrage te leveren - Grip op de kwaliteit en veiligheid bij uw onderhoudsstop - Valkuilen tijdig herkennen en inspelen op succesfactoren van uw onderhoudsstop Speciaal ontwikkeld voor o.a.: De opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen die zich willen bekwamen in het Turnaround vak en die op zoek zijn naar een brede opleiding in shutdown technieken en processen.
10-11-2020 | Training | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
IAM Diploma in Asset Management
Word IAM gediplomeerd Asset Manager naar internationale standaard Gestructureerd veranderingen doorvoeren in uw organisatie, proces en bedrijfsmiddelen? Met deze training leert u als ervaren asset manager hoe. U leert lange termijn investerings- en onderhoudsplannen af te stemmen op de corporate strategie. En u zet verschillende belangen van uw stakeholders op de juiste plaats. Om in deze training in aanmerking te komen moet u in het bezit zijn van het IAM Certificate in Asset Management. Met deze vervolgtraining behaalt u het Diploma in Asset Management naar internationale standaard. Highlights: - Stem lange termijn investerings- en onderhoudsplannen af op de corporate strategie van uw organisatie - Richt een besluitvormingsproces in dat recht doet aan de verschillende posities van stakeholders - Breng structuur binnen veranderingen in proces, organisatie en bedrijfsmiddelen Speciaal ontwikkeld voor o.a.: Professionals die al flink wat ervaring hebben opgedaan in Asset Management. Geschikt voor mensen die zich nog verder willen specialiseren in Asset Management of mensen in leidinggevende en management functies in dit gebied.
18-11-2020 | Training + examen | 4 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren