Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Events

Plaats uw event
Middelbare Veiligheidskundige
Veiligheid op het werk is een actueel thema in iedere organisatie. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het voorkomen van ongevallen of letsel is een vak apart en verveelt nooit. De wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen en organisatiebehoeften zijn constant in beweging en de risico`s verschillen sterk per bedrijf en branche. Dit vraagt om voortdurende evaluatie en aanpassingen aan nieuwe eisen. Maar ook van uw kennis. Middelbare Veiligheidskundige Opleiding (postmbo-niveau) Veiligheid op het werk is een actueel thema in iedere organisatie. De opleiding MVK is een praktische allround veiligheidsopleiding waarmee u in alle sectoren aan de slag kunt als middelbaar veiligheidskundige. Copla onderscheidt zich met persoonlijke aandacht, kwaliteit en helpt u verder op weg binnen het vakgebied. Volg dan de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. Studieduur en groepsgrootte De Opleiding Middelbare Veiligheidskunde wordt volledig verzorgd in dagonderwijs en is verdeeld over 17 lesdagen (= 118 contacturen). Wij werken in een kleine hechte groep van 6 maximaal 16 deelnemers. Zo doen we recht aan het intensieve leerproces, geven ruimte aan interactie en persoonlijke begeleiding. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De voordelen van Copla: · Dagonderwijs met vaste dag in de week · Kleine groepen (max. 16 deelnemers) · Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de opleiding · 85% tevredenheid cursisten · Meer dan 30 jaar ervaring · Mogelijkheid betaling in termijnen
04-02-2021 | Opleiding | 17 dagen | Harderwijk | Toegang: Betaald
Voorraadbeheersing van Spare Parts
De juiste voorraadbeheersing streeft naar het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. En het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde. Deze informatieve én praktische training geeft u inzichten en technieken om uw voorraadbeheer van spare parts naar een hoog niveau te brengen. Doel De training bevat methoden en technieken om te komen tot een optimale balans tussen de KPI’s grijpkans, voorraadwaarde en operationele kosten. We gaan in op de overeenkomsten en verschillen met voorraadbeheersing voor handels- en productievoorraden, vraagvoorspelling en het berekenen van veiligheidsvoorraden, bestelniveaus en ordergroottes, zowel voor consumables als repareerbare reservedelen. Onderwerpen De invloed van verschillende soorten onderhoud op de voorraad te kennen De voorraadhoogtestrategie te bepalen Optimale voorraadhoogtes en bestelgroottes te berekenen De technieken rond repairables toe te passen De efficiëntie en effectiviteit op basis van KPI’s op te volgen
04-02-2021 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
Leergang Conditiemeting volgens NEN2767
Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken. Doel De Inspecteur Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming. De Adviseur Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies. Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring. De studiebelasting bedraagt tijdens de leergang ongeveer 2 tot 4 uur week buiten de reguliere lestijden om, voor het examen bedraagt dit 3 volledige dagen. (Dit is een richtlijn en afhankelijk van het niveau, tempo en achtergrond van deelnemer) Examen Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt. Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit: - Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten - Opstellen van rapportage - Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage Het examen voor adviseur bestaat uit - Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s - Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie. Inspecteur of Adviseur De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide. De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur
11-02-2021 | Cursus | 17 dagen | Nader te bepalen | Toegang: Betaald
OVK - Operationeel Veiligheidskundige
Copla geeft, i.s.m. Gelling, de opleiding OVK voor de Operationele Veiligheidskundige. Deze opleiding is ontwikkeld voor de functionaris die invulling geeft, en een schakel is, tussen de praktijk op de werkvloer en het geven van advies aan de directie of management. Voor wie De opleiding OVK is bedoeld voor leidinggevenden, VG-functionarissen en preventiemedewerkers. Ook is deze opleiding interessant voor leden van de Ondernemingsraad of VGM-commissie en voor productiemedewerkers die nu of in de toekomst meer willen met het thema veiligheid. Ook voor sectoren als overheid, zorg en onderwijs is deze veiligheidskundige opleiding geschikt. Erkenning De opleiding OVK is gedeponeerd en beschikt over een exclusieve OVK-regeling in samenspraak met Hobéon SKO. De opleiding is geaccrediteerd met 2 bedrijfsopdrachten en een schriftelijk examen. Duur opleiding De opleiding duurt 5 dagen en wordt volledig verzorgd in dagonderwijs. Onze aanpak We adviseren en begeleiden cursisten persoonlijk, zowel voor, tijdens, als na de opleiding. Zo houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het vakgebied met onze digitale nieuwsbrief en stellen onze bibliotheek beschikbaar. En u kunt via de website met praktijkvragen altijd terecht bij uw docent. Al onze opleidingen en trainingen worden gegeven door deskundige en in de praktijk actieve docenten. We zijn CEDEO-geregistreerd. Dit betekent dat tenminste 80% van onze klanten en cursisten tevreden is over het resultaat.
17-02-2021 | Opleiding | 5 dagen | Harderwijk | Toegang: Betaald
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (pbm) zijn belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Maar hoe kiest u de juiste pbm? Hoe moeten ze worden gebruikt en wanneer? Welke normeringen gelden er en hoe houdt u ze in goede conditie? Na het volgen van de Praktijkopleiding PBM weet u alles dat nodig is voor een verantwoord beleid en gebruik binnen uw organisatie of bij cliënten. Voor intern en extern advies of als onderdeel van de ri&e. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met AVAG. Voor wie De opleiding is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie te maken heeft met advies, verantwoord beleid, gebruik, inkoop en/of onderhoud van pbm, zoals: * Veiligheidskundigen * Arbeidshygiënisten * Arbocoördinatoren * Bedrijfsartsen * Arboverpleegkundigen * Inspectie SZW Studieduur en groepsgrootte De praktijkopleiding Persoonlijke Beschermingsmiddelen is verdeeld over 4 lesdagen (= 32 contacturen). Wij werken met kleine groepen van maximaal 16 deelnemers. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het examen vindt plaats binnen 6 weken na de laatste cursusdag.
09-03-2021 | Praktijkopleiding | 4 dagen | Harderwijk | Toegang: Betaald
Middelbare Veiligheidskundige
Veiligheid op het werk is een actueel thema in iedere organisatie. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het voorkomen van ongevallen of letsel is een vak apart en verveelt nooit. De wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen en organisatiebehoeften zijn constant in beweging en de risico`s verschillen sterk per bedrijf en branche. Dit vraagt om voortdurende evaluatie en aanpassingen aan nieuwe eisen. Maar ook van uw kennis. Middelbare Veiligheidskundige Opleiding (postmbo-niveau) Veiligheid op het werk is een actueel thema in iedere organisatie. De opleiding MVK is een praktische allround veiligheidsopleiding waarmee u in alle sectoren aan de slag kunt als middelbaar veiligheidskundige. Copla onderscheidt zich met persoonlijke aandacht, kwaliteit en helpt u verder op weg binnen het vakgebied. Volg dan de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. Studieduur en groepsgrootte De Opleiding Middelbare Veiligheidskunde wordt volledig verzorgd in dagonderwijs en is verdeeld over 17 lesdagen (= 118 contacturen). Wij werken in een kleine hechte groep van 6 maximaal 16 deelnemers. Zo doen we recht aan het intensieve leerproces, geven ruimte aan interactie en persoonlijke begeleiding. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De voordelen van Copla: · Dagonderwijs met vaste dag in de week · Kleine groepen (max. 16 deelnemers) · Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de opleiding · 85% tevredenheid cursisten · Meer dan 30 jaar ervaring · Mogelijkheid betaling in termijnen
14-04-2021 | Opleiding | 17 dagen | Harderwijk | Toegang: Betaald
Hogere Veiligheidskundige
Veiligheid op het werk is een actueel thema in iedere organisatie. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het voorkomen van ongevallen of letsel is een vak apart en verveelt nooit. De wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen en organisatiebehoeften zijn constant in beweging en de risico`s verschillen sterk per bedrijf en branche. Dit vraagt om voortdurende evaluatie en aanpassingen aan nieuwe eisen. Maar ook van uw kennis. Hogere Veiligheidskundige Opleiding (posthbo-niveau) In veel organisaties beperkt veiligheidszorg zich enkel en alleen tot het beheersen van risico`s. Maar steeds vaker is er behoefte aan een integrale benadering van risicobeheersing in alle bedrijfsprocessen. Beschikt u zelf of uw organisatie over voldoende deskundigheid om deze risico`s te herkennen en te analyseren? En de operationele en structurele beheersing ervan handen en voeten te geven? Volg dan de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Studieduur en groepsgrootte De opleiding HVK omvat 13 modules en 2 begeleidingsdagen. Het totaal aantal contactmomenten bedraagt 38 dagen (266 uren). De totale studiebelasting is circa 1100 uur. Dit laatste is afhankelijk van uw voorkennis en ervaring. De gehele opleiding kan in 1.5 jaar worden afgerond. De voordelen van Copla: · Dagonderwijs met vaste dag in de week · Kleine groepen (max. 14 deelnemers) · Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de opleiding · 85% tevredenheid cursisten · Meer dan 30 jaar ervaring · Mogelijkheid betaling in termijnen
03-05-2021 | Opleiding | 17 dagen | Harderwijk | Toegang: Betaald
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren