NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
EVENT
08-10-2020
Deel dit event
Soort: Opleiding
Duur: Een ochtend
Datum: 08-10-2020
Plaats: Divers; centraal, midden Nederland

Toegang: Betaald

Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767

Opleiding

Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde/ Transportinstallaties, Elektrotechnische installa­ties of Monumenten.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen.

Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te berei-ken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Doel

De Inspecteur

- Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- /Transportinstalla­ties, Elektrotechnische installaties of Monu­menten uitvoeren conform de NEN 2767-1 (versie december 2016)
- Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en In­zicht in voldoen aan wet- en regelgeving
- Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

De Adviseur

- Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpre­teren
- Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items
- Kan specifieke wensen van gebruiker / ei­genaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

Examen

Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.

Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:
- Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten
- Opstellen van rapportage
- Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit

- Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s
- Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie.

Inspecteur of Adviseur
De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.
De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur
De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur
De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur
 

Bedrijfsinformatie

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren