UK
NL
 Leveranciers-login
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.
EVENT
03-03-2020 - 04-03-2020
Share this event
Type: Cursus
Duration: 2 days
Starts: 03-03-2020
Ends: 04-03-2020
Place: Houten

Entry: paid

Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets

Cursus

Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu.

Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën.

Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement.

Doel

Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie.

Onderwerpen

- Kader van risicomanagement
- Gebruik van risicomatrixes
- Gebruik van risicogetallen
- Toepassen van kosteneffectiviteit
- Werken met scenario’s en tools
- Uitvoeren van risicoanalyses
- Interpreteren en communiceren van resultaten
- Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen.
 

Event organizer

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising