UK
NL
 Leveranciers-login
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.
EVENT
11-09-2019 - 12-09-2019
Share this event
Type: Cursus
Duration: 2 days
Starts: 11-09-2019
Ends: 12-09-2019
Place: Houten

Entry: paid

Organisatie van Onderhoud

Cursus

Optimaal beheer en onderhoud van installaties zijn cruciaal voor veel bedrijven. In economisch mindere tijden is de aandacht natuurlijk gericht op minimale kosten. Maar daarmee mag geen hypotheek gelegd worden op het maximaal kunnen benutten van de assets als de vraag weer aantrekt. Bovendien vragen wet- en regelgeving om dusdanig onderhoud, dat installaties blijven voldoen aan opgelegde eisen. In betere omstandigheden vormt het vermijden van productieverliezen een extra aandachtspunt.

Bedrijfszekerheid van installaties en organisatorische betrouwbaarheid worden daarin geďntegreerd. Want een goed onderhoudsconcept betekent nog niet dat er geen onverwachte gebeurtenissen zullen optreden. In de cursus Organisatie van Onderhoud gaat het om het vinden van de juiste balans tussen anticiperen/voorkomen en het adequaat kunnen omgaan met incidenten die niet voorzien zijn. En vooral: over de eisen waaraan een betrouwbare onderhoudsorganisatie moet voldoen. Met als resultaat een organisatie die weinig overkomt en steeds beter presteert, ook in moeilijke omstandigheden. We leren dan ook Preventief te Denken.

Doel
Tijdens deze intensieve tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van en methoden/technieken voor het betrouwbaar organiseren van onderhoud. Gezamenlijk wordt een visie ontwikkeld en u kunt vervolgens in uw bedrijf op een systematische manier aan de slag met uw eigen organisatie en de tijdens de cursus geďdentificeerde verbetermogelijkheden.

Onderwerpen
* Visie op onderhoud en High Reliability Organisaties
* Overzicht van belangrijke concepten (bijvoorbeeld: RCM, TPM, 6Sigma, ISO 5500x, PAS 55) en hun toepasbaarheid
* Installatiestructuur als ruggengraat voor onderhoudsbeheersing
* Relatie tussen onderhoud en bedrijfsresultaten (ROI, RONA, EBIT, Cashflow)
* Samenwerking Onderhoud, Productie en Engineering
* Soorten Onderhoud en relatie met budget en registratie
* Hoe kunnen kritieke installaties en delen daarvan geďdentificeerd worden?
* Onderzoeken van storingen en oorzaken
* Systematieken om betrouwbaar onderhoud te faciliteren
* Opstellen van een onderhoudsplan
* De verschillende functies en functionarissen in Onderhoud
* Functietyperingen en functieomschrijvingen
* Onderhoud door Productie
* Ontwerpen van een betrouwbare Organisatiestructuur
* Kenmerken van een betrouwbare organisatie en de weg daar naar toe

Bestemd voor
De cursus Organisatie van Onderhoud is bestemd voor productie- en onderhoudsmanagers, asset managers, reliability engineers, maintenance engineers, medewerkers bedrijfsbureau, werk-voorbereiders en iedereen die zich verder wil bekwamen in betrouwbaar organiseren van onderhoud.
 

Event organizer

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising