MaintenanceBenelux.nl UK
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.

COMPANY PAGE

Login Latest update: 03-12-2018
Operational Excellence Transfer
TEL: +31 20 3313449
Flevoparkweg 58
NL-1095DJ   Amsterdam
Contact
+31 20 3313449
Mr. Pieter Jan Hische
Brands
RCM2, Aladon, MTA,
Show more
Brands
RCM2 -
Aladon -
MTA -
Products, services
Reliability, , ,
Show more
Products, services
Reliability -
-
-
Resources
Maintenance methodology - WCM
Maintenance methodology - TPM
Education - Education general

Articles

De oplossing ligt zelden op de tekentafel Maintenance in de 21e  eeuw
De oplossing ligt zelden op de tekentafel
Maintenance in de 21e eeuw Bij het optimaliseren van onderhoud wordt vaak gekozen voor herontwerp van machines en gebruiksafhankelijk onderhoud. Maar zijn dit de effectiefste wapens in de strijd tegen storingen?
In de vele jaren dat ik onderhoudsorganisaties heb bijgestaan bij het optimaliseren van hun onderhoudsplannen is mij een ding in het bijzonder opgevallen. Techneuten zijn dol op het herontwerpen van hun machines. De ervaring leert echter dat herontwerp meestal niet de effectiefste oplossing is in de strijd tegen storingen.
Maintenance Benelux 2018-5, p.6
Stop met het tellen van storingen Maintenance in de 21e  eeuw
Stop met het tellen van storingen
Maintenance in de 21e eeuw Het tellen van storingen is vaak tijdverspilling: onderhoudsbeslissingen moeten namelijk meestal worden genomen zonder voldoende historische faalpercentages. Het is beter deze onzekerheid te accepteren en de focus te verschuiven naar het bepalen van strategieën die helpen om hier met vertrouwen mee om te gaan. Het is een wijdverbreid misverstand dat effectieve onderhoudsstrategieën alleen te bepalen zijn met uitgebreide gegevens over storingen. Het leidt ertoe dat vrijwel elke monteur en operator ter wereld gevraagd wordt om storingen tot in detail te registreren, vaak ondersteund met uitgebreide – maar zelden complete – pick lists. Toch is dit meestal niet meer dan een verspilling van tijd en moeite. Beslissingen over het managen van storingen moeten namelijk vrijwel altijd genomen worden zonder voldoende historische faalpercentages.
Maintenance Benelux 2018-4, p.9
Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud Generiek onderhoud is zelden effectief.
Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud
Generiek onderhoud is zelden effectief. Generiek onderhoud is zelden effectief.Dat is een van de belangrijkste redenen dat traditionele onderhoudsplannen veel minder opleveren dan verwacht. Toepassing van de principes van Reliability-Centred Maintenance laat zien waarom dit zo is. Bedrijven met duizenden functionele systemen voelen zich vaak genoodzaakt volgens generieke onderhoudsplannen te werken. Uitspraken als ‘wij onderhouden pompen van type X volgens plan Y’ en ‘we hebben een Z-kalibratieregime voor al onze sensoren’ zijn gemeengoed. In de praktijk blijken deze generieke plannen echter minder goed te werken dan verwacht. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen, die door toepassing van de principes van RCM aan het licht komen. PRESTATIENORMEN Ook al is het systeem identiek, de ene locatie is de andere niet. De verwachtingen over de prestaties kunnen onderling sterk verschillen. Met RCM wor- 8 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2018 KENNIS | Pieter Jan Hische | Fotografie: Foodnote den de prestatienormen vastgelegd in de functies van het systeem. Als de prestatienormen afwijken, zijn de doelstellingen voor onderhoud ook anders en wijzigt dus ook het onderhoudsregime. Dit geldt met name voor vergelijkbare systemen die producten met uiteenlopende kwaliteitseisen produceren. Als bijvoorbeeld de afname van het pompsysteem in figuur 1 toeneemt tot 350 l/min, kan dat gevolgen hebben voor het moment dat de waaier-slijtringcombinatie vervangen moet worden.
Maintenance Benelux 2018-3, p.8
Tijd om het geloof in de badkuipkromme af te zweren De kans op de meeste storingen neemt niet toe als assets ouder worden
Tijd om het geloof in de badkuipkromme af te zweren
De kans op de meeste storingen neemt niet toe als assets ouder worden Vroeger werd aangenomen dat het regelmatig vervangen of reviseren van assets de beste manier was om de prestaties te optimaliseren. Die mindset is nog steeds niet helemaal verdwenen, ook al lijken onderhoudsprofessionals zich nu te realiseren dat storingen vaak random optreden. Voor de betrouwbaarheid van systemen en de (in)directe onderhoudskosten is het beter om te handelen naar het werkelijke faalgedrag van fysieke assets. De traditionele aanpak was gebaseerd op de veronderstelling dat er een direct verband is tussen de tijd, of het aantal belastingscycli dat een systeem in gebruik is, en de waarschijnlijkheid dat het zal falen (zie figuur 1). Men ging ervan uit dat de meeste componenten gedurende een bepaalde tijd (X) betrouwbaar waren en dan versleten waren. X zou dan bepaald kunnen worden uit de opgebouwde historie, of voorspeld met een model, zodat preventief gehandeld kon worden vlak voor het faalmoment. Deze voorspelbare relatie tussen leeftijd en falen klopt inderdaad voor een aantal storingsvormen, bijvoorbeeld waar een systeem direct in contact staat met het product, zoals bij pompwaaiers, schroeftransporteurs, voeringen, geleiders, etc. Dezelfde relatie bestaat ook bij corrosie, vermoeiing en chemische of fysische achteruitgang
Maintenance Benelux 2018-2, p.26
CBM-Interval niet gebaseerd op risico
CBM-Interval niet gebaseerd op risico
Als het gaat over hoe vaak Condition Based Maintenance moet worden uitgevoerd, is de redenatie vaak: ‘We vinden bijna nooit wat, dus we kunnen minder vaak controleren’, of ‘Het onderdeel is kritisch, dus laten we maar vaker controleren’. Beide redeneringen kloppen niet. Het interval van een CBM-taak is namelijk niet afhankelijk van hoe vaak een onderdeel faalt en ook niet van de gevolgen van het falen van dat onderdeel, maar van het PF-interval.
De frequentie waarmee een CBM-taak wordt uitgevoerd, is gebaseerd op het feit dat vrijwel alle storingen niet plotseling optreden, maar dat het vaak mogelijk is om vast te stellen dat de storing zich aan het ontwikkelen is. De figuur laat zien hoe dit eruit ziet. Dit wordt de PF-curve genoemd.
Maintenance Benelux 2018-1, p.8
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertisingControl panel login