NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 27-01-2020
Denios BV
TEL: +31 172 50 64 66
FAX: +31 172 50 61 89
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ   Alphen aan den Rijn
Contact
+31 172 50 33 93
Dhr. Colin Ouwerling
Sales Director Benelux
+32 3 312 00 87
Dhr. Ivo van Wanghe
Sales Manager België
+31 172 50 33 87
Dhr. Peter Boerefijn
Sales Manager Nederland
Website
www.denios.nl
Bedrijfsvideo
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure

Visie en missie:

Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij voor toekomstige generaties. Door een integrale samenwerking met onze opdrachtgevers, een brede maar unieke specialisatie en ervaren deskundige adviseurs kunnen wij voor iedere specifieke situatie de veiligste en meest duurzame oplossing bieden.
Ontmoet ons op
DENIOS informatie
Merken
 Asecos,  VARIO-Flow,  DENSORB,
Lees meer
Merken
 Asecos - Brandwerende veiligheidskasten en gasflessenkasten
 VARIO-Flow - Afzuigtechniek, werktafels, vrije werkplekken, zuurkasten
 DENSORB - Adsorbtiematerialen voor vloeistoffen
Producten, diensten
 Beheer van gasflessen - Gasflessenkasten, brandwerend, enkelwandig, gasflessenbergingen, brandwerend, niet-brandwerend, gasflessenpallets, -houders en -karren
 Brandwerende opslag - betreedbare BMC-container, niet-betreedbare FBM-container, 120 minuten brandwerend conform EN13501-2 (deuren EN 1634-1), Europees brandcompartiment
 Gevaarlijke-stoffenopslag - Basic-Store systemen, Systeem-Containers, Moduul-Containers, WHG, MC-VARIO, Combi-Containers, stalen vatendepots, kunststof vatendepots
 Opvangbakken & stellingen - Opvangbakken (staal, kunststof, RVS), vloerelementen, stellingen
 Veiligheidskasten - brandveiligheidsopslagkasten, chemicaliënkasten, plofkasten, vatenkasten, kastafzuiging
 Vatenhandling - vatenlifters, vatenhandling, IBC-handling, heftruckaccessoires
 Statische Elektriciteit - Aarding, ATEX, statische elektriciteit, aardingsklemmen, aardingssystemen, aardingsmateriaal
 Handling van stoffen - Veiligheidskannen, roerwerken, (vat)pompen, vaten, vataccessoires, opslag- en brandstoftanks, vatenlifters, heftruckaccessoires
 Luchttechniek, afzuiging - Afzuiginstallaties, luchttechniek, beschermingsniveau 1 t/m 4 (beschermingsfactor 15 t/m 100.000)
 Grondstoffen verwarmen - Inductie vatverwarming, elektrische vatverwarmers, verwarmingsmantels, warmtekamers
Expertises
Typen Onderhoud - Preventief onderhoud
Procesoptimalisatie - duurzaamheid
Procesoptimalisatie - kwaliteit
Procesoptimalisatie - energie-efficiency
Procesoptimalisatie - performanceverbetering
Lees meer
Expertises
Typen Onderhoud - Preventief onderhoud
Procesoptimalisatie - duurzaamheid
Procesoptimalisatie - kwaliteit
Procesoptimalisatie - energie-efficiency
Procesoptimalisatie - performanceverbetering
Regelgeving - ATEX
Veiligheid - Persoonlijke bescherming
Veiligheid - Brand- en explosieveiligheid
Veiligheid - Risicoanalyse
Dienstverlening, services

Kort nieuws

Artikelen

Regelmatige inspectie van oog- en nooddouches verplicht én noodzakelijk Installeren op basis van technisch en praktisch beheersplan
Regelmatige inspectie van oog- en nooddouches verplicht én noodzakelijk
Installeren op basis van technisch en praktisch beheersplan Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten de beschikking hebben over goed functionerende nood- en oogdouches om snel en langdurig te kunnen spoelen, aldus de Europese norm EN15154 uit 2006. Deze norm stelt eisen aan het sproeipatroon, de hoeveelheid water die de leiding afgeeft, de hoeveelheid water die uit de douche komt en de stabiliteit van de watertoevoer. Waterkwaliteit en -temperatuur zijn hierbij van essentieel belang. Hoewel dit eenvoudig klinkt, lijkt de praktijk weerbarstiger. Verder valt ook op het gebied van inspectie en onderhoud in ons land nog een en ander te verbeteren. In dit artikel aan het woord hierover Peter van Doesum, directeur van Denios BV. Bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn goed functionerende nood- en oogdou ches wettelijk verplicht. Bij Europese bedrijven zijn de voorzieningen er meestal wel maar functioneren ze ook optimaal en voldoen ze volledig aan de richtlij - nen? Peter van Doesum is hier duidelijk in. “Nee, er valt op dit gebied in Europa nog aardig wat te verbeteren. Neem nou bijvoorbeeld de oogdouches. In Amerika wordt voor oogdouches een minimum- en maximumwatertemperatuur voorge schreven, conform de Amerikaanse norm Ansi Z 358.1-2004, daarbij dient de water temperatuur te liggen tussen tenminste 15,5 en 35 °C. In Europa kennen we dit niet. Er worden bij ons aanbevelingen gedaan op dit gebied maar bedrijven zijn niet verplicht om zich daaraan te houden. Zo schrijft de EN15154 in een bijlage als advies dat de watertempera tuur boven de 15 °C moet zijn.
Maintenance Benelux 2015-1, p.30
Denios vernieuwt het REI-120 brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen Klaar voor nieuwe Europese eisen
Denios vernieuwt het REI-120 brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen
Klaar voor nieuwe Europese eisen Met de ontwikkeling van het REI 120 brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen, ‘The Cube’ geheten, werkt Denios aan een nieuwe dimensie in de fabricage en het gebruik van brandwerende opslagvoorzieningen. Belangrijke uitgangspunten bij dit ontwerp waren meer flexibiliteit in gebruik, een robuustere afwerking en het hoogste niveau in veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen. “We hebben een duidelijk accent gelegd op de vormgeving”, zo vertelt André Ehlhardt, Projectadviseur bij Denios. In dit artikel meer over de nieuwste aanpassingen.
Maintenance Benelux 2014-3, p.36
Brandwerende opslagcompartimenten voor gevaarlijke stoffen REI 120 brandcompartiment klaar voor Europa
Brandwerende opslagcompartimenten voor gevaarlijke stoffen
REI 120 brandcompartiment klaar voor Europa Vanaf het midden van de jaren negentig heeft Denios voor DuPont de Nemours (Nederland) B.V. in Dordrecht diverse projecten uitgevoerd. Eén daarvan betrof het realiseren van vijf brandwerende opslagcompartimenten conform de PGS-15 en een zesde conform de PGS-8. Het project kenmerkte zich door specifi ek maatwerk, aanvullende veiligheidseisen en een korte tijdslijn. In dit artikel aan het woord hierover Jos de Burck, projectleider bij Engineering Support & Services bij DuPont en André Ehlhardt, projectadviseur bij Denios.
Maintenance Benelux 2013-3, p.38

Kennisbijdragen

Veiligheidscontrole nood- en oogdouches Overwegingen voor het goed functioneren van nood- en oogdouches in de praktijk
Veiligheidscontrole nood- en oogdouches
Overwegingen voor het goed functioneren van nood- en oogdouches in de praktijk Bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn gebruiksklare nood- en oogdouches verplicht om bij noodgevallen direct en lang te kunnen spoelen. Ze zijn er vaak wel, maar voldoen ze wel aan de voorschriften en werken ze naar behoren? 15 minuten spoelen Zo lang je ogen spoelen met water van hooguit 15 °C houdt geen mens vol vanwege de kou. Bij letsel tengevolge van chemicaliën wordt het nog erger. De Amerikaanse norm ANSI Z 358.1-2004 schrijft een watertemperatuur van tenminste 15,5 °C en ten hoogste 35 °C voor. In Europa houdt men het slechts bij een aanbeveling, waardoor werknemers hier vaak te maken krijgen met een ijskoude nood- of oogdouche. Bedrijven houden zich aan de voorschriften, maar plezierig of veilig is het allesbehalve. De kans dat de geadviseerde 15 minuten spoeltijd niet wordt volgemaakt is groot. De douches zijn vaak te koud of soms zelfs te warm, wat een onveilige situatie creëert. Europese vestigingen van Amerikaanse bedrijven hanteren door
19-02-2015  |  5855x  | 
Ventilatietechnieken: waarom, hoe en de testmethodes Veilig werken met gevaarlijke stoffen door toepassing van ventilatietechnieken
Ventilatietechnieken: waarom, hoe en de testmethodes
Veilig werken met gevaarlijke stoffen door toepassing van ventilatietechnieken Het reduceren van risico’s: Een optimaal veiligheidsbeleid rond het werken met gevaarlijke stoffen begint bij de persoonlijke veiligheid van uw werknemers. Ongezonde en onveilige werksituaties leiden tot ziekteverzuim en schade aan de gezondheid van werknemers. Ook is het voldoende bekend dat een goed sociaal beleid met aandacht voor de gezondheidsrisico’s van werknemers motiverend werkt en zo een bijdrage levert aan de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde werk. Op basis van de Europese en nationale Arbowetgeving dient de werkgever een beleid te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Een goede risico-inventarisatie is dus op z’n plaats. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de werkzaamheden, de gevaarsaspecten van de stoffen waarmee gewerkt wordt en de intensiteit. Op basis daarvan wordt het risico bepaald. Bij
12-11-2014  |  5247x  | 

Productnieuws

DUO-Jet – een innovatie van DENIOS Zo flexibel als de Basic VARIO-Flow-Line, zo veilig als een downflow booth
DUO-Jet – een innovatie van DENIOS
Zo flexibel als de Basic VARIO-Flow-Line, zo veilig als een downflow booth Veilig, flexibel en energiezuinig: dat is DUO-Jet. Specialist in schoneluchtsystemen DENIOS combineerde voor de DUO-Jet de voordelen van ejector- en laminair downflow techniek. Het resultaat: een eenvoudig te installeren systeem dat medewerkers optimaal beschermt en hen alle mogelijke bewegingsvrijheid biedt. Met de diversiteit binnen de door DENIOS ontwikkelde VARIO-Flow technieken staat optimale bewegingsvrijheid altijd centraal. De Basic VARIO-Flow line wordt dan ook veelal gezien als een zuurkast zonder schuifraam waarbij optimale bewegingsvrijheid door toegepaste push-pull ejectortechniek wordt bereikt op bescherming niveau 2 bij een laag energieverbruik. Een hogere mate van bescherming bieden de laminair downflow booths. Hier wordt het werk uitgevoerd in een open ruimte op beschermingsniveau 3, waarbij een combinatie van laminaire downflow en afzuiging voor de werknemer optimale veiligheid garandeert. De luchthuishouding bij laminair downflowtechniek vergt een
20-02-2020  |  513x  | 
SpillGuard®, innovatief lekdetectiesysteem DENIOS ontwikkelt een innovatief lekdetectiesysteem: de SpillGuard®
SpillGuard®, innovatief lekdetectiesysteem
DENIOS ontwikkelt een innovatief lekdetectiesysteem: de SpillGuard® Als gevaarlijke vloeistoffen onopgemerkt ontsnappen, kan dit in zeer korte tijd ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Om snel en efficiënt maatregelen te kunnen nemen heeft DENIOS een lekdetectiesysteem ontwikkeld dat kan worden toegepast in ATEX gezoneerde gebieden of ruimten, geschikt is voor EX zone 1 en voor alle gasgroepen. De SpillGuard is een schijf met een diameter van 11 cm en is volledig zelfvoorzienend. Er is geen externe stroomvoorziening nodig. De schijf wordt geplaatst in een lekbak of op een locatie waar risico op lekkage is. Na activering geeft de SpillGuard regelmatig een rood optisch signaal als teken dat hij goed werkt. Het intrinsiek veilige systeem heeft een levensduur van circa 5 jaar. Wanneer de geïntegreerde batterij leeg is geeft de SpillGuard een akoestisch signaal gedurende een periode van tenminste 24 uur. In geval van lekkage geeft de SpillGuard een duidelijk akoestisch en optisch alarm. De SpillGuard is geschikt om vloeistoflekkage
28-01-2020  |  760x  |   | 
Primeur: Lithium-ion-accu brandveiligheidskast
Primeur: Lithium-ion-accu brandveiligheidskast
Het gevaar komt van binnenuit Het probleem met lithium-ion batterijen is dat het gevaar van binnen uit komt. Met name tijdens het laden is er een risico op oververhitting. Hierbij kan er een intern een kettingreactie optreden, waardoor de accu ontbrandt. De accu genereert zijn eigen zuurstof, waardoor er al snel een felle brand optreedt. Liggen er meerdere accu’s bij elkaar, dan kan er een vuurzee optreden die niet met normale middelen te blussen is. In combinatie met hoge temperaturen blijft het risico oplopen. De accu slaat als het ware op hol, er treedt een kettingreactie op en er ontstaat een ’thermal runaway’. Uit recente voorvallen is gebleken dat de enorme hoeveelheden energie die zijn opgeslagen in gekoppelde cellen een snel en zeer heftig verbrandingsproces veroorzaken wat tot explosie kan leiden en, afhankelijk van het elektrolyt, een giftige rookontwikkeling kan produceren. Niet voor niets beschouwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)
18-04-2018  |  3221x  | 
Laat meer zien (7)

Productbeschrijvingen

Lithium-ion accu’s horen in een veiligheidskast Denios-directeur Peter van Doesum
Lithium-ion accu’s horen in een veiligheidskast
Denios-directeur Peter van Doesum De opslag van Lithium-ion batterijen is een onderschat veiligheidsrisico. Veel onderhoudsdiensten beseffen niet dat hun accu’s een brandgevaar vormen. “Zo kan een complete fabriek afbranden. Lithium-ion batterijen moeten daarom worden opgeslagen in een gecertificeerde, ofwel bewezen veilige, brandwerende voorziening”, zegt Peter van Doesum, directeur bij Denios. “Het probleem met lithium-ion batterijen is dat het gevaar van binnenuit komt. Ze kunnen spontaan in brand vliegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) beschouwt deze batterijen daarom als een ‘nieuwe’ gevaarlijke stof, vergelijkbaar met CNG, LNG en waterstof. Dat verklaart waarom ze er met ingang van 2018 extra aandacht aan besteden. Natuurlijk zijn de risico’s het grootst als je deze batterijen in enorme aantallen opslaat, zoals bij producenten van e-bikes. Maar vergis je niet in het aantal apparaten met een lithium-ion accu bij onderhoudsdiensten. Dat worden er steeds meer. Aan het eind
24-05-2018  |  5363x  | 
De techniek achter de DENIOS laminair downflow booths State of the art technologie voor optimale bescherming van de operator en het product
De techniek achter de DENIOS laminair downflow booths
State of the art technologie voor optimale bescherming van de operator en het product Booth-units zijn speciaal ontworpen om medewerkers maximaal te beschermen bij het werken met poedervormige stoffen of vloeistoffen, over een ruim emissiebereik. Een laminaire neerwaartse luchtstroming van ca. 0,45 m/s zorgt voor schone lucht in de ademhalingszone van de medewerker. Downflow booths geleiden stof en dampen en zuigen ze af in de volledige werkruimte. De booth-units van DENIOS zorgen ervoor dat de operator in veilige omstandigheden zijn werk kan uitvoeren (bv. bereiden, bemonsteren, vullen). - Downflow recirculatie containment-booths - Downflow single-pass containment-booths - Horizontale laminaire luchtstroom-booths / Crossflow booths - High Containment bench-units Hoge frequentie luchtverversing In een DENIOS laminair downflow booth-unit wordt de lucht zo’n 750 keer per uur gewisseld zonder dat er sprake is van tocht of hinderlijke luchtstroming. Het systeem functioneert het energiezuinigst bij toepassing van het recirculatiesysteem. Er vindt
05-01-2015  |  5853x  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren