MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 03-12-2018
Operational Excellence Transfer
TEL: +31 20 3313449
Flevoparkweg 58
NL-1095DJ   Amsterdam
Contact
+31 20 3313449
Dhr. Pieter Jan Hische
Docent/Mentor RCM2
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
Operational Excellence Transfer biedt kennisoverdracht op het gebied van Reliability-centred Maintenance (RCM2). Ons doel is het dat een onderneming RCM zelfstandig kan toepassen om zo de betrouwbaarheid van haar technische systemen te verbeteren, de onderhoudskosten per eenheid product of dienst te verlagen en de winstmarge en/of het marktaandeel te vergroten, binnen de randvoorwaarden van veiligheid, milieu en duurzaamheid.

Operational Excellence Transfer maakt deel uit van The Aladon Network, het netwerk van licentiehouders voor RCM2 dat bedrijven wereldwijd ondersteunt bij het toepassen van Reliability-centred Maintenance. Operational Excellence Transfer werkt uitsluitend met docenten/mentoren die zijn gecertificeerd door Aladon, licentiegever en ontwikkelaar van RCM2: Jos ter Brake, chemisch technoloog TU Twente, ruim 17 jaar ervaring met opleiding en advies op het gebied van RCM en Pieter Jan Hische, werktuigbouwkundige TU Delft, met ruim 11 jaar ervaring op het gebied van RCM.
Merken
RCM2, Aladon, MTA,
Lees meer
Merken
RCM2 - Reliability-centred Maintenance (RCM2)
Aladon - The Aladon Network, het netwerk van licentiehouders voor RCM2
MTA - Maintenance Task Analysis (MTA)
Producten, diensten
Betrouwbaarheid, RCM, RCM2, MTA,
Lees meer
Producten, diensten
Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid, Bedrijfszekerheid, Kosteneffectiviteit, Kwaliteit, Veiligheid en Milieu
RCM, RCM2 - Reliability-centred Maintenance, Reliability Centered Maintenance
MTA - Maintenance Task Analysis
Expertises
Onderhoudsmethodieken - WCM
Onderhoudsmethodieken - TPM
Scholing - Scholing algemeen

Artikelen

De oplossing ligt zelden op de tekentafel Maintenance in de 21e  eeuw
De oplossing ligt zelden op de tekentafel
Maintenance in de 21e eeuw Bij het optimaliseren van onderhoud wordt vaak gekozen voor herontwerp van machines en gebruiksafhankelijk onderhoud. Maar zijn dit de effectiefste wapens in de strijd tegen storingen?
In de vele jaren dat ik onderhoudsorganisaties heb bijgestaan bij het optimaliseren van hun onderhoudsplannen is mij een ding in het bijzonder opgevallen. Techneuten zijn dol op het herontwerpen van hun machines. De ervaring leert echter dat herontwerp meestal niet de effectiefste oplossing is in de strijd tegen storingen.
Maintenance Benelux 2018-5, p.6
Stop met het tellen van storingen Maintenance in de 21e  eeuw
Stop met het tellen van storingen
Maintenance in de 21e eeuw Het tellen van storingen is vaak tijdverspilling: onderhoudsbeslissingen moeten namelijk meestal worden genomen zonder voldoende historische faalpercentages. Het is beter deze onzekerheid te accepteren en de focus te verschuiven naar het bepalen van strategieën die helpen om hier met vertrouwen mee om te gaan. Het is een wijdverbreid misverstand dat effectieve onderhoudsstrategieën alleen te bepalen zijn met uitgebreide gegevens over storingen. Het leidt ertoe dat vrijwel elke monteur en operator ter wereld gevraagd wordt om storingen tot in detail te registreren, vaak ondersteund met uitgebreide – maar zelden complete – pick lists. Toch is dit meestal niet meer dan een verspilling van tijd en moeite. Beslissingen over het managen van storingen moeten namelijk vrijwel altijd genomen worden zonder voldoende historische faalpercentages.
Maintenance Benelux 2018-4, p.9
Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud Generiek onderhoud is zelden effectief.
Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud
Generiek onderhoud is zelden effectief. Generiek onderhoud is zelden effectief.Dat is een van de belangrijkste redenen dat traditionele onderhoudsplannen veel minder opleveren dan verwacht. Toepassing van de principes van Reliability-Centred Maintenance laat zien waarom dit zo is. Bedrijven met duizenden functionele systemen voelen zich vaak genoodzaakt volgens generieke onderhoudsplannen te werken. Uitspraken als ‘wij onderhouden pompen van type X volgens plan Y’ en ‘we hebben een Z-kalibratieregime voor al onze sensoren’ zijn gemeengoed. In de praktijk blijken deze generieke plannen echter minder goed te werken dan verwacht. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen, die door toepassing van de principes van RCM aan het licht komen. PRESTATIENORMEN Ook al is het systeem identiek, de ene locatie is de andere niet. De verwachtingen over de prestaties kunnen onderling sterk verschillen. Met RCM wor- 8 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2018 KENNIS | Pieter Jan Hische | Fotografie: Foodnote den de prestatienormen vastgelegd in de functies van het systeem. Als de prestatienormen afwijken, zijn de doelstellingen voor onderhoud ook anders en wijzigt dus ook het onderhoudsregime. Dit geldt met name voor vergelijkbare systemen die producten met uiteenlopende kwaliteitseisen produceren. Als bijvoorbeeld de afname van het pompsysteem in figuur 1 toeneemt tot 350 l/min, kan dat gevolgen hebben voor het moment dat de waaier-slijtringcombinatie vervangen moet worden.
Maintenance Benelux 2018-3, p.8
Tijd om het geloof in de badkuipkromme af te zweren De kans op de meeste storingen neemt niet toe als assets ouder worden
Tijd om het geloof in de badkuipkromme af te zweren
De kans op de meeste storingen neemt niet toe als assets ouder worden Vroeger werd aangenomen dat het regelmatig vervangen of reviseren van assets de beste manier was om de prestaties te optimaliseren. Die mindset is nog steeds niet helemaal verdwenen, ook al lijken onderhoudsprofessionals zich nu te realiseren dat storingen vaak random optreden. Voor de betrouwbaarheid van systemen en de (in)directe onderhoudskosten is het beter om te handelen naar het werkelijke faalgedrag van fysieke assets. De traditionele aanpak was gebaseerd op de veronderstelling dat er een direct verband is tussen de tijd, of het aantal belastingscycli dat een systeem in gebruik is, en de waarschijnlijkheid dat het zal falen (zie figuur 1). Men ging ervan uit dat de meeste componenten gedurende een bepaalde tijd (X) betrouwbaar waren en dan versleten waren. X zou dan bepaald kunnen worden uit de opgebouwde historie, of voorspeld met een model, zodat preventief gehandeld kon worden vlak voor het faalmoment. Deze voorspelbare relatie tussen leeftijd en falen klopt inderdaad voor een aantal storingsvormen, bijvoorbeeld waar een systeem direct in contact staat met het product, zoals bij pompwaaiers, schroeftransporteurs, voeringen, geleiders, etc. Dezelfde relatie bestaat ook bij corrosie, vermoeiing en chemische of fysische achteruitgang
Maintenance Benelux 2018-2, p.26
CBM-Interval niet gebaseerd op risico
CBM-Interval niet gebaseerd op risico
Als het gaat over hoe vaak Condition Based Maintenance moet worden uitgevoerd, is de redenatie vaak: ‘We vinden bijna nooit wat, dus we kunnen minder vaak controleren’, of ‘Het onderdeel is kritisch, dus laten we maar vaker controleren’. Beide redeneringen kloppen niet. Het interval van een CBM-taak is namelijk niet afhankelijk van hoe vaak een onderdeel faalt en ook niet van de gevolgen van het falen van dat onderdeel, maar van het PF-interval.
De frequentie waarmee een CBM-taak wordt uitgevoerd, is gebaseerd op het feit dat vrijwel alle storingen niet plotseling optreden, maar dat het vaak mogelijk is om vast te stellen dat de storing zich aan het ontwikkelen is. De figuur laat zien hoe dit eruit ziet. Dit wordt de PF-curve genoemd.
Maintenance Benelux 2018-1, p.8

Insights

Herontwerp niet de beste oplossing van storingen Maintenance in de 21e eeuw
Herontwerp niet de beste oplossing van storingen
Maintenance in de 21e eeuw Bij het optimaliseren van onderhoud wordt vaak gekozen voor herontwerp van machines en gebruiksafhankelijk onderhoud. Maar zijn dit de effectiefste wapens in de strijd tegen storingen? In de vele jaren dat ik onderhoudsorganisaties heb bijgestaan bij het optimaliseren van hun onderhoudsplannen is mij een ding in het bijzonder opgevallen.Techneuten zijn dol op het herontwerpen van hun machines. De ervaring leert echter dat herontwerp meestal niet de effectiefste oplossing is in de strijd tegen storingen. Ook wordt regelmatig gekozen voor het vertrouwde gebruiksafhankelijk onderhoud, terwijl toestandsbewaking vaak een beter alternatief is. Wij hanteren twee vuistregels: 1. Het aanpassen van de wijze waarop een systeem wordt gebruikt en onderhouden is vrijwel altijd kosteneffectiever dan het aanpassen van de constructie. 2. Als beide technisch haalbaar zijn en de moeite waard, dan is toestandsbewaking vrijwel altijd goedkoper en effectiever dan gebruiksafhankelijk
14-10-2018  |  1079x  | 
Functietest geen vorm van toestandsafhankelijk onderhoud
Maintenance Management in de 21e eeuw In veel bedrijven waar ik RCM2 heb helpen toepassen, wordt uitsluitend gesproken over drie soorten onderhoud: predictief, preventief en correctief. Er is echter nog een vierde categorie, namelijk detectief onderhoud, ook wel functietesten genoemd. Het maken van dit onderscheid is van levensbelang. Predictieve of toestandsafhankelijke taken komen meestal neer op het periodiek controleren of iets zal gaan falen. Preventieve taken richten zich op het vervangen of reviseren met een vaste interval. Correctief onderhoud impliceert het repareren van iets dat aan het falen is of gefaald heeft. Er is een grote groep onderhoudstaken die niet behoort tot een van deze drie categorieën. Laten we als voorbeeld het periodiek testen van een brandalarm nemen. We kijken dan niet of het zal gaan falen, we zijn niet aan het vervangen of reviseren en we zijn het ook niet aan het repareren. We kijken alleen of het werkt zodat het vervangen kan worden als dat niet zo is. Dit noemen we
05-12-2017  |  281x
Beperken van gevolgen
Beperken van gevolgen
In mijn vorige bijdrage behandelde ik het verschil tussen het inherente vermogen van een systeem (wat het kan) en wat de gebruiker er mee wil. Ik concludeerde dat onderhoud zich moet richten op het laatste. Een zekere achteruitgang en misschien zelfs wel run-to-failure is vaak acceptabel. Dit inzicht maakt de stap mogelijk van Asset Care naar effectief onderhoud. Degene die onderhoudt, moet zorgen dat het systeem blijft doen wat de gebruiker wil. Hij doet dat door zich te richten op al die oorzaken die dat verhinderen. Moet onderhoud zich dus richten op het voorkomen van storingen? Nee, dat is mijns inziens weer te kort door de bocht. Wanneer een willekeurige fabriek grondig wordt bestudeerd, vinden we zo tussen de vijf- en tienduizend aannemelijke storingsoorzaken. Al die storingen beïnvloeden de organisatie maar de storingseffecten zijn telkens anders. Het kan zijn weerslag hebben op beschikbaarheid, de productiekwaliteit, klant- tevredenheid, veiligheid of het
24-10-2017  |  157x  | 
Maintenance Management in de 21e eeuw
Moet onderhoud zich richten op het behoud van fysieke assets…? De meeste techneuten kiezen hun beroep omdat ze een affiniteit hebben met technische systemen. Ze ontlenen een goed gevoel aan een systeem dat in goede conditie is. Verkeren systemen in slechte conditie dan geeft dit een gevoel van onbehagen. Dit is door de jaren heen het uitgangspunt geweest voor veel onderhoudsconcepten en heeft geleid tot begrippen als ‘Asset Care’. Het onderhoud komt dan neer op het in stand houden van de inherente capaciteit van het systeem. Onderhouders worden vandaag de dag logischer wijze meer en meer afgerekend op de bijdrage die wordt geleverd aan de bedrijfsresultaten. De asset owner verlangt van de onderhouder om er voor te zorgen dat systemen bij voortduring in staat zijn een specifieke taak te vervullen. Onderhoud moet zich dus richten op wat het systeem moet doen in de ogen van de gebruiker en niet op wat het systeem is. De voorwaarde om dit effectief te kunnen doen, is het glasheldere inzicht in de functie die het systeem vervult,
26-09-2017  |  158x
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel