Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 11-11-2019
NVDO (Ned. Vereniging voor Doelmatig Onderhoud)
TEL: +31 30 6346040
FAX: +31
Postbus 138
NL-3990 DC   Houten

Lange Schaft 7G
NL-3991 AP   Houten
Contact
Website
www.nvdo.nl
De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is de toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die werkzaam zijn binnen Beheer & Onderhoud/Asset Management.
Dit doet zij door een onafhankelijke positie in te nemen en relevante bedrijfssectoren met behulp van o.a. voorlichting, advisering, (wetenschappelijk) onderzoek ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management.

Actuele events

Maintenance: Elektrificatie
Elektrificatie; Aan de slag met het doel en nut Elektrificatie is de uitbouw van elektriciteitsopwekking en -distributie. In de westerse wereld vond dit plaats tijdens de derde fase van de industriële revolutie en het speelde zich vooral af tussen 1880 en 1930. In de ontwikkelingslanden is deze ontwikkeling nog bezig. Door de NAE wordt het beschouwd als de grootste technische prestatie van de twintigste eeuw. Het werd mogelijk gemaakt door de goedkope energie die gedurende de industriële revolutie ter beschikking kwam. Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. Het draagt bij aan de energietransitie doelen in 2030: 40-50% emissiereductie van CO2 ten opzichte van 1990. De industrie voerde al een succesvolle elektrificatie uit met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte. Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast kan de industrie efficiency slagen maken. Bijvoorbeeld door de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen. Tijdens dit eenmalige bijzondere webinar leer je over; •Het doel en het nut van elektrificatie •De aanpak •De uitvoering Het webinar wordt geleid door Just Remmelts, Management Trainee bij ENGIE Doel en nut van elektrificatie met Sten de Wit, Program Manager `Energy in the built environment` De aanpak met Willem Frens, Senior Business Development Manager bij TNO Let op: Het is verstandig je deelname tijdig te registreren, omdat aanmeldingen op de dag zelf niet gegarandeerd zijn van deelname
21-04-2021 | Webinar | Een middag | Online | Toegang: Gratis (na registratie)
Uitbesteden van Onderhoud
Cursus: Uitbesteden van Onderhoud Organisatie: NVDO Datum: 18 en 19 mei 2021 Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten In Company mogelijk Alle trainingen bij de nvdo zijn coronaproof. Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers. Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in alle sectoren voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel en alleen op de core-business te richten. De productie en omzet is echter wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de (proces kritische) installaties. Tevens heeft men in de praktijk te maken met specifieke installaties of systemen waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant of derden. In alle gevallen dient bij het uitbesteden duidelijk te zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de risico’s zijn van uitval of verstoringen van het primaire proces. Contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten. Doel Na het volgen van de tweedaagse cursus Uitbesteden van Onderhoud, is de cursist in staat om het proces van contractmanagement in te richten en te beheersen. Concreet leert de cursist wat contractmanagement inhoudt, welke typen onderhoudscontracten mogelijk zijn en hoe deze strategisch toegepast kunnen worden. Daarnaast leert de cursist onderhoudscontracten opstellen, borgen, bewaken en evalueren. Tot slot worden de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen. Onderwerpen Algemeen - Wat wordt verstaan onder contractmanagement? - Proces van uitbesteden: Inventariseren, specificeren, selecteren, contracteren, borgen, uitvoeren/begeleiden, bewaken en evalueren Strategie - Type onderhoudscontracten: raamovereenkomst, prestatie, all-in, preventief en correctief - Kennismanagement - Contracteigenaar, contractbeheerder, budgethouder - Vaststellen OEM afhankelijkheid (risico analyse) Opstellen contracten - Standaard Service Overeenkomst - Aansprakelijkheid en overige inkoopvoorwaarden - Service afspraken specificeren, zoals: werkafspraken, responsetijden, onderdelen, beschikbaarheid, validatie, conditiemetingen, etc. - Transparantie Leverancierselectie - Kostenbenchmarking - Contractevaluatie Controle en Grip - Contractbeheersysteem - Borgen onderhoudscontracten; koppelen objecten, vastleggen serviceafspraken - Drie-weg matching onderhoudscontract, order, servicebon en factuur - Op welke wijze kan een organisatie grip en inzicht krijgen op de totale omvang van onderhoudscontracten en de samenhangende kosten? Bestemd voor De cursus Uitbesteden van Onderhoud is bestemd voor (asset)beheerders van apparatuur, installaties en gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, plant managers, hoofden facility management, inkopers, werkvoorbereiders en contractbeheerders. Deze cursus is ook te gebruiken voor medewerkers van onderhoudservicebedrijven.
18-05-2021 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald

Kort nieuws

Artikelen

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren