NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 11-11-2019
NVDO (Ned. Vereniging voor Doelmatig Onderhoud)
TEL: +31 30 6346040
FAX: +31
Postbus 138
NL-3990 DC   Houten

Lange Schaft 7G
NL-3991 AP   Houten
Contact
Website
www.nvdo.nl
De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is de toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die werkzaam zijn binnen Beheer & Onderhoud/Asset Management.
Dit doet zij door een onafhankelijke positie in te nemen en relevante bedrijfssectoren met behulp van o.a. voorlichting, advisering, (wetenschappelijk) onderzoek ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management.
Ontmoet ons op

Actuele events

Leergang Life Cycle Value
Life Cycle Value, het creëren van waarde over de gehele levensduur van een asset, is voor bedrijven een uitdaging, zeker gezien het feit dat de Europese industrie en de infrastructuur aan het vergrijzen zijn. Tegelijkertijd moet in een globaliserende industrie de concurrentiekracht van de verouderende assets omhoog en wordt er steeds meer gevraagd van bestaande infrastructuur. Daardoor komt er meer aandacht voor modernisering, levensduurverlenging en vervanging. Meer aandacht dus voor een optimale inzet van een asset over de totale levensduur of langer. Het sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van de assets stabiel blijven of zelfs verbeteren, ondanks dat de assets verouderen. Daarbij wordt continue gezocht naar het economisch optimum: uptime verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren, terwijl belangrijke thema’s zoals safety, health, environment en quality control niet aan aandacht mogen verslappen. Gelukkig zijn er momenteel diverse methoden, technieken en werkwijzen voorhanden die hierbij kunnen ondersteunen. Om een duurzame implementatie hiervan te realiseren zijn prestatiemanagement en verandermanagement van groot belang. Opzet Het programma bestaat uit zes modules, waarbij de eerste vijf modules bestaan uit een middag/avond sessie van 16.00 tot 20.00 uur en de laatste module uit een volledige dag. De leergang gaat uit van “action learning”, hetgeen betekent dat de onderwezen theorie met oefeningen en praktijkcases wordt ondersteund. Naast handvatten om de geleerde werkwijzen en technieken in de praktijk te implementeren, ontwikkelt de cursist een strategie en plan om daadwerkelijk binnen de eigen onderneming in te voeren. Module 1 – The economics of Maintenance & Asset Management Lesduur: 4 uur Inzicht in de economisch toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management aan de hand van de VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance en Asset Management) en hoe u kunt berekenen welke waardedrijver in uw onderneming het meest belangrijk is. Leerdoelen • Het kunnen uitvoeren van waardeberekeningen • Het kunnen toepassen van de VDMXL formule • Het kunnen bepalen van de dominante waardedrijver • Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse • Begrijpen hoe de levenscyclus de waardeontwikkeling beïnvloedt Module 2 – Benchmarking Lesduur: 4 uur Verschillende KPI’s en de interpretatie daarvan. Beschikbaarheid, kosten, investeringen. Welk niveau wilt u bereiken en hoe doet u dat? Valkuilen in benchmarking, zoals het vergelijken van appels met peren, onjuist gebruik van data en definities of de benchmark als doel op zich beschouwen en niet als middel. U kunt uw eigen benchmarkstudie uitvoeren en daarbij gebruik maken van een database met gevalideerde gegevens van meer dan duizend bedrijven. Module 3 – Life Cycle Management Lesduur: 4 uur Life Cycle Management is een integrale benadering om de inzet van een asset gedurende zijn hele levensduur te beheren en te optimaliseren, van ontwerp tot operatie, tot sloop. Deze module behandelt hoe de prestaties en levensduur van assets bewaakt en beheerd kunnen worden. De lesstof wordt via interactieve oefeningen en real life cases overgedragen. Module 4 – Big data en Predictive Maintenance Lesduur: 4 uur Vanuit industrie 4.0, de digitale revolutie, komt nu een nieuwe stroming waarmee bedrijven onderhoud en Asset Management naar een nog hoger plan kunnen tillen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit deze revolutie is de introductie van Predictive Maintenance. Met grote hoeveelheden data en met geavanceerde analysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer kan worden ingericht. In deze module worden de ontwikkelingen geschetst en de toepasbaarheid binnen de onderneming bepaald. Module 5 – KPI sturing & Change Lesduur: 4 uur In deze module wordt ingegaan op succesvolle verandering. Hoe nieuwe werkwijzen en technieken zodanig kunnen worden geïmplementeerd, dat het leidt tot blijvende verandering. Het stellen van haalbare doelen en het meten van prestaties is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de ’zachte’ kant van de verandering. Module 6 – The Great Asset Management Experience Lesduur: volledige dag Tijdens dit unieke onderhouds- en Asset Managementspel kunt u als deelnemer al het geleerde in de praktijk brengen en neemt u het in kleine teams tegen elkaar op. U stuurt op waarde onder meer door de koers van uw virtuele Onderhouds- en Asset Management organisatie steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het team dat de meeste waarde creëert wint en ontvangt de prestigieuze award. Bestemd voor Deze opleidingscyclus richt zich op startende en meer ervaren onderhouds- of assetmanagers en andere ‘high potentials’ binnen een onderneming die de ambitie hebben om door te groeien naar een technisch leidinggevende functie. Naast de belangrijke theoretische modellen over onderhoud, betrouwbaarheid, onderhoudsbeheer en asset management, brengen we ook zeer concrete tools en oplossingen die onmiddellijk in uw bedrijf kunnen worden toegepast.
03-03-2020 | Leergang | 6 dagen | Dordrecht | Toegang: Betaald
Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets
Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu. Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën. Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement. Doel Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie. Onderwerpen - Kader van risicomanagement - Gebruik van risicomatrixes - Gebruik van risicogetallen - Toepassen van kosteneffectiviteit - Werken met scenario’s en tools - Uitvoeren van risicoanalyses - Interpreteren en communiceren van resultaten - Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen.
03-03-2020 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
Betekenisvol Leiderschap en Verandering in Asset Management
Een organisatie is haar mensen en functioneert door hun interacties. Sociale interacties vormen de individuele gedachten, houdingen en gedragingen van mensen, evenals hun groepsculturen. Organisatie en team culturen zijn het resultaat van hoe managers en medewerkers samenwerken en handelen. De focus op mensen en sociale interacties is dus de sleutel tot het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en organisatorische doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency moeten verbeteren en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt, toepast en onderhoudt. Doel Deze masterclass geeft je inspiratie, begeleiding en reflectie voor betekenisvol leiderschap en verandering in Asset Management. Onderwerpen Identification Het op basis van de ervaringsverhalen van de deelnemers identificeren van veranderkrachten en hun impact op mensen, hun organisatie en bedrijfsvoering in de context van asset management Course of Action Het in dialoog uitzetten van een verandertraject voor de implementatie van Asset Management met een routekaart als organisch leer-en ervaringstraject Human Interaction Het managen van de dynamiek en sociale interactie tussen (groepen van) mensen, die werken aan de implementatie van Asset Management, door innovatief gebruik te maken van: theater Tijdens deze masterclass brengen de deelnemers hun (maintenance)ervaringsverhalen in. Na de masterclass wordt digitale begeleiding in de vorm van e-learning geboden om te reflecteren op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Bestemd voor Deze masterclass is bestemd voor managers die opereren op strategisch en tactisch niveau: asset owners, asset managers, projectleiders, programmamanagers en onderhoudsmanagers. Ook voor professionals die naar dit niveau willen groeien, zijn welkom. De kosten van deelname bedragen Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-leden € 690,- De kosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie, e-learning en presentaties.
05-03-2020 | Cursus | 1 dag | Houten | Toegang: Betaald
Laat meer zien (4)

Artikelen

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren