MaintenanceBenelux.nl UK
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.
EVENT
20-11-2018
Share this event
Type: Cursus
Duration: 3 days
13-03-2018 in Eindhoven
13-03-2018 in Eindhoven
12-06-2018 in Houten
18-09-2018 in Dordrecht
20-11-2018 in Zwolle

Entry: paid

Reliability-centred Maintenance (RCM2)

Cursus

De driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) is sinds 2003 opgenomen in het opleidingenpakket van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO).

De cursus is inmiddels al meer dan 50 keer gehouden voor meer dan 600 cursisten.

De Basiscursus Reliability-centred Maintenance II (RCM2) biedt een uitgebreide introductie van RCM2. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil begrijpen wat RCM2 is en hoe met deze methode verdedigbare onderhouds- en betrouwbaarheidsplannen worden bepaald.

Bestemd voor
Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van fysieke assets. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management.

Door deel te nemen aan de driedaagse cursus zult u:
• Bewust worden van het belang van storingsgevolgen en hoe deze beheerst worden op een effectieve wijze.
• De RCM2-taal en het belang daarvan leren, voor onderhoud, operatie en engineering.
• Leren om onderhouds- en operationele strategieën af te wegen op technische haalbaarheid en toegevoegde waarde en tegelijkertijd de veiligheid en milieu-integriteit leren te maximaliseren.
• In staat zijn om deel te nemen in een projectteam dat RCM2 toepast op een asset onder de leiding van een RCM2-facilitator.

Deze cursus brengt u op het vereiste toelatingsniveau voor deelname aan de vervolgtraining ‘RCM2-facilitator’.

Programma
Dag 1:
Inleiding, de business case voor betrouwbaarheid
Functies en prestatienormen, bepalen van de doelstellingen van onderhoud
Functionele storingen,, wat wordt verstaan onder ”falen”

Dag 2:
FMEA Storingsvormen en Storingseffecten, wat zijn de gebeurtenissen die leiden tot een functionele storing en wat gebeurt er als de storing optreedt?
Beoordelen van de storingsgevolgen, wat is het belang van een storing?
- Storingen die de veiligheid of het milieu bedreigen
- Bedrijfsmatige gevolgen: storingen die de productie c.q. de bedrijfsvoering beïnvloeden
- Storingen die uitsluitend reparatiekosten met zich mee brengen
- Heimelijke gevolgen: storingen van beveiligingsmiddelen

Dag 3:
Bepalen van pro-actieve onderhoudsvormen en -intervallen:
- Periodieke vervanging
- Periodieke revisie
- Toestandsbeoordeling
Situaties waarin er geen geschikte proactieve onderhoudsvorm wordt gevonden:
- Storingsdetectie of functietesten
- Eenmalige wijzigingen
- Geen planmatig onderhoud als bewuste keuze
Bundelen van taken tot onderhoudsschema’s
Toepassen van de RCM-methode:
- RCM-werkgroepen
- RCM-facilitators
Implementatie van de betrouwbaarheidsstrategie
Wat RCM2 oplevert

Klik voor de brochure en het aanmeldingsformulier op de link hieronder.
 

Event organizer

Related items

PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertisingControl panel log-in