All information on maintenance and process optimization

MaintenanceBenelux.nl
Search
Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

Lageronderhoud

Send per email
Tweet this item
Lageronderhoud, Cursus,  from 13 until 14 September 2018, Houten
 

Cursus

HoutenEntry: paid

Uit onderzoek is gebleken dat veel lagers vroegtijdig uitvallen door direct be´nvloedbare factoren. Denk hierbij aan onjuiste montage, exclusie (vervuiling van buitenaf), onjuiste lagerkeuze, onjuiste passingen, geen optimale smering, etc.

Kennis hebben van deze direct be´nvloedbare factoren kan onmiddellijk resulteren in standtijd verlenging van (vaak de meest kritisch onderdelen van uw installatie) de lagers en een hogere betrouwbaarheid van uw installatie. Begrippen als belasting, rollichamen, draagvermogen, toerental en speling worden uitvoerig behandeld. Dit is de basis van de wentellagertechniek. Wat is de functie van de kooi en welke soorten kunnen we onderscheiden? U maakt kennis met het ISO-passingstelsel. Uiteraard gaan we uitgebreid in op de verschillende typen wentellagers. U ziet hoe lagers zijn opgebouwd en hoe specifieke kenmerken hen geschikt maken voor verschillende applicaties. Deze opleiding bevat naast een theoretisch deel ook een, op deze kennis gebaseerd, praktisch deel.

Doel
De deelnemers worden in deze tweedaagse training in staat gesteld de problemen, verbonden aan het gebruik van lagers, te begrijpen en de verschillende lagertypen en ľaanduidingen te herkennen. Daarnaast raken de deelnemers vertrouwd met de juiste en veilige gereedschappen voor de verschillende montage- en demontagemethoden en het smeren van lagers. Ze zullen ook beter in staat zijn lagerschades te analyseren en te voorkomen. Na de praktische oefeningen zullen de deelnemers de materie echt beheersen!

Onderwerpen
- Lagertechnologie, de verschillende materialen, welke loopbaancontacten, draaggetallen en toerentallen
- Wentellager aanduidingen, wat betekenen alle cijfers en letters
- Lager karakteristieken, welk type lager voor welke toepassing en waarom
- Passingen en toleranties, aan welke afmetingen dient het lager te voldoen
- Monteren en demonteren van lagers op een juiste en veilige methode
- Lagersmering en methodes, welk vet, nasmeer-interval en nasmeerhoeveelheid
- Lagerschade Analyse en belangrijk hoe te voorkomen

Bestemd voor
Alle medewerkers direct en indirect verbonden aan het vervangen van wentellagers en/of verantwoordelijke voor prestatieverbeteringen en verhogen van betrouwbaarheid van applicaties.

More information

Organizer

 
 .
 .
 .