All information on maintenance and process optimization

MaintenanceBenelux.nl
Search
Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

Operational Excellence Transfer
 Flevoparkweg 58
NL-1095DJ   Amsterdam
Netherlands
Click here for telephone and fax number

Get in contact
www.operationalexcellence.nl
www.operationalexcellence.nl

Company brochure

Click the preview to open the PDF brochure.


Company brochure
Request per post

Contacts

contact, function department email direct dial
Mr. Pieter Jan Hische   
email
 +31 20 3313449

Company profile

Products, in categories

Maintenance methodology - WCM
Maintenance methodology - TPM
Education - Education general

Products, as keywords

Main keywords  
Reliability 
 
 

Brands

Brand   Description
RCM2 
Aladon 
MTA 

More information

Articles Maintenance Benelux

Open this artikel {pdf, in Dutch}
Issue 2018-3

Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud

Generiek onderhoud is zelden effectief. Generiek onderhoud is zelden effectief.Dat is een van de belangrijkste redenen dat traditionele onderhoudsplannen veel minder opleveren dan verwacht. Toepassing van de principes van Reliability-Centred Maintenance laat zien waarom dit zo is. Bedrijven met duizenden functionele systemen voelen zich vaak genoodzaakt volgens generieke onderhoudsplannen te werken. Uitspraken als ‘wij onderhouden pompen van type X volgens plan Y’ en ‘we hebben een Z-kalibratieregime voor al onze sensoren’ zijn gemeengoed. In de praktijk blijken deze generieke plannen echter minder goed te werken dan verwacht. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen, die door toepassing van de principes van RCM aan het licht komen. PRESTATIENORMEN Ook al is het systeem identiek, de ene locatie is de andere niet. De verwachtingen over de prestaties kunnen onderling sterk verschillen. Met RCM wor- 8 Maintenance Benelux | nr. 3 | juni 2018 KENNIS | Pieter Jan Hische | Fotografie: Foodnote den de prestatienormen vastgelegd in de functies van het systeem. Als de prestatienormen afwijken, zijn de doelstellingen voor onderhoud ook anders en wijzigt dus ook het onderhoudsregime. Dit geldt met name voor vergelijkbare systemen die producten met uiteenlopende kwaliteitseisen produceren. Als bijvoorbeeld de afname van het pompsysteem in figuur 1 toeneemt tot 350 l/min, kan dat gevolgen hebben voor het moment dat de waaier-slijtringcombinatie vervangen moet worden.
 
 .
 .
 .