MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Events

Plaats uw event
Sleutel tot Succes: samenwerking optimaal
Donderdag 6 september 2018 Koninklijke Vezet, Warmenhuizen “Sleutel tot Succes: samenwerking optimaal” Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de synergie tussen Maintenance en Service Logistiek. Met TOPprofessionals die hun kennis delen. Programma (14-17.00 uur) Onderhoud Door: Peter Schokker, Maintenance Manager Koninklijke Vezet én Maintenance Manager van het Jaar 2016 Peter neemt je mee in het onderhoud en de productie bij dit bijzondere bedrijf, waar plannen lastig is. Want, de productie is tamelijk veranderlijk en beïnvloedbaar, door bijvoorbeeld het weer. Dit vereist een hoge mate van flexibiliteit. Hoe wordt hiermee omgegaan en welke rol speelt logistiek daarin? Hoe gaat de samenwerking onderling? Logistiek Door: Cees Slegt, Accountmanager Facta B.V. Facta B.V. levert oplossingen in aandrijf- en pomptechniek voor de continuïteit van de processen binnen Vezet. Hoe de logistiek hieromtrent verloopt en alles op elkaar afgestemd wordt, deelt Cees graag met je! Logistiek Door: Iddo Schenk, Senior Accountmanager Industrie Technische Unie Als toeleverancier van Koninklijke Vezet en zeer sterk in Service logistiek, is deze bijdrage erg interessant en leerzaam! Samenwerken in de praktijk Door: Danny Roerdink, Reliability Engineer Koninklijke Vezet Danny neemt je mee in een intern verbetertraject waarbij Vezet in samenwerking met twee leveranciers (waaronder Facta) het wisselen en reviseren van de centrifuges steeds efficiënter heeft gemaakt. U krijgt ook een geweldige rondleiding door dit indrukwekkende bedrijf! Koninklijke Vezet is één van Nederlands grootste groenteverwerkende bedrijven en is marktleider op het gebied van vers gesneden groenten en fruit. Voor al deze producten gebruiken zij dagverse producten die dagelijks worden aangeleverd door zo’n 80 vrachtwagens. Wat verwerkt Vezet zoal in één week? Zo’n 175.000 zakjes ijsbergsla, 150.000 kilo prei en 100.000 kilo paprika en maar liefst 250.000 kilo wortelen. In totaal verwerken zij 1,5 miljoen kilo aan grondstoffen per week! BELANGRIJK! Voor deelname aan de rondleiding* hebben wij nodig je - Schoenmaat - Kledingmaat Graag vermelden bij je aanmelding. *Medewerkers van concurrenten zijn van harte welkom maar deelname aan de rondleiding is helaas niet mogelijk.
06-09-2018 | Bijeenkomst | Een middag | Warmenhuizen | Toegang: Gratis (na registratie)
Organisatie van Onderhoud
Optimaal beheer en onderhoud van installaties zijn cruciaal voor veel bedrijven. In economisch mindere tijden is de aandacht natuurlijk gericht op minimale kosten. Maar daarmee mag geen hypotheek gelegd worden op het maximaal kunnen benutten van de assets als de vraag weer aantrekt. Bovendien vragen wet- en regelgeving om dusdanig onderhoud, dat installaties blijven voldoen aan opgelegde eisen. In betere omstandigheden vormt het vermijden van productieverliezen een extra aandachtspunt. Bedrijfszekerheid van installaties en organisatorische betrouwbaarheid worden daarin geïntegreerd. Want een goed onderhoudsconcept betekent nog niet dat er geen onverwachte gebeurtenissen zullen optreden. In de cursus Organisatie van Onderhoud gaat het om het vinden van de juiste balans tussen anticiperen/voorkomen en het adequaat kunnen omgaan met incidenten die niet voorzien zijn. En vooral: over de eisen waaraan een betrouwbare onderhoudsorganisatie moet voldoen. Met als resultaat een organisatie die weinig overkomt en steeds beter presteert, ook in moeilijke omstandigheden. We leren dan ook Preventief te Denken! Doel Tijdens deze intensieve tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van en methoden/technieken voor het betrouwbaar organiseren van onderhoud. Gezamenlijk wordt een visie ontwikkeld en u kunt vervolgens in uw bedrijf op een systematische manier aan de slag met uw eigen organisatie en de tijdens de cursus geïdentificeerde verbetermogelijkheden. Onderwerpen • Visie op onderhoud en High Reliability Organisaties • Overzicht van belangrijke concepten (bijvoorbeeld: RCM, TPM, 6Sigma, ISO 5500x, PAS 55) en hun toepasbaarheid • Installatiestructuur als ruggengraat voor onderhoudsbeheersing • Relatie tussen onderhoud en bedrijfsresultaten (ROI, RONA, EBIT, Cashflow) • Samenwerking Onderhoud, Productie en Engineering • Soorten Onderhoud en relatie met budget en registratie • Hoe kunnen kritieke installaties en delen daarvan geïdentificeerd worden? • Onderzoeken van storingen en oorzaken • Systematieken om betrouwbaar onderhoud te faciliteren • Opstellen van een onderhoudsplan • De verschillende functies en functionarissen in Onderhoud • Functietyperingen en functieomschrijvingen • Onderhoud door Productie • Ontwerpen van een betrouwbare Organisatiestructuur • Kenmerken van een betrouwbare organisatie en de weg daar naar toe Bestemd voor De cursus Organisatie van Onderhoud is bestemd voor productie- en onderhoudsmanagers, asset managers, reliability engineers, maintenance engineers, medewerkers bedrijfsbureau, werk-voorbereiders en iedereen die zich verder wil bekwamen in betrouwbaar organiseren van onderhoud.
11-09-2018 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
(Big)data en Asset Management
Het NVDO Inspectieplatform nodigt je van harte uit op 12 september a.s. bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, in Amersfoort. Het thema van deze middag is: “Op (Big) data gebaseerde besluitvorming over Asset Management” Data is de nieuwe asset! Het is aan eigenaren, assetmanagers (bij overheden), bedrijven en hun aannemers (serviceproviders) om de waarde van de steeds grotere stroom aan data en nieuwe, digitale technologie optimaal te benutten. Bijvoorbeeld voor het professionaliseren van hun Asset Management. (Big)data helpen bijvoorbeeld te voorspellen wanneer een asset gaat falen, risico’s te kwantificeren en investeringsbeslissingen beter te onderbouwen. Inmiddels hebben organisaties in verschillende sectoren veelbelovende resultaten behaald met de toepassing van Asset Analytics. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van onderhouds- en vervangingsprogramma’s van spoor, wegen en bruggen. We merken dat steeds meer organisaties de toegevoegde waarde van Asset Analytics erkennen en interesse tonen voor toepassing ervan in hun Asset Managementproces. Daarom organiseert de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) samen met Arcadis een miniconferentie rond ervaringen en in de praktijk geleerde lessen. Uiteraard is er in het programma voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de bredere toepasbaarheid van Asset Analytics. De volgende sprekers delen graag hun ervaringen met u! Welkom en introductie, Marc Hartsema, Europees Leader Assetmanagement, Arcadis “Digital Asset Management: de volgende stap in het professionaliseren van Asset Management” De waarde van op (big)data gebaseerde besluitvorming over Asset Management. Hoe krijg je zicht op het potentieel en voordeel voor je organisatie? Waar begin je? Wat kunnen we leren van organisaties die al met Asset Analytics aan de slag zijn? Maarten Zanen, Teamleider Data Analytics, Arcadis “De inspecteur van de toekomst” Ontdek hoe big data en een voorspellend model voor storingen gebruikt kunnen worden om het preventieve onderhoudsproces te optimaliseren. Wat vraagt deze data-gedreven manier van werken van de inspectiewereld? Welke veranderingen heeft dit tot gevolg? Hoe ziet de Inspecteur van de toekomst eruit? Pauze Robbert Bloksma, Partner iASSET B.V. Praktijksimulatie; “Big Data: echt bruikbaar” Wat kun je er mee? Meer dan je misschien denkt, maar over welke data hebben we het precies? En hoe haal je uit al die gegevens echt bruikbare informatie? Hoe betrouwbaar is die? Ontdek in een realistische praktijksimulatie hoe een bestaande dataset uit een traditioneel beheersoftwarepakket verrijkt wordt. Hierbij wordt onder andere een ‘berg’ met gegevens efficiënt bewerkt via een algoritme. Geen black box, maar een slimme manier om ook prioriteiten en beleidscriteria mee te nemen. Dat is pas bruikbare informatie voor de beheerder. Robert Hoddenbach, Global Director Power/Asset Integrity, Fugro “Digitaal Asset Management Process” Hoe leg je een stevig fundament onder een digital Asset Management proces? Robert neemt je mee in werkwijze met handige tips en tricks. Tijd: 13.30 uur ontvangst en registratie Aanvang: 14.00 uur door de dagvoorzitter Afsluiting: 17.15 uur met netwerkborrel Bestemd voor: Geïnteresseerden (introducées zijn van harte welkom)
12-09-2018 | Bijeenkomst | Een middag | Amersfoort | Toegang: Gratis (na registratie)
Succesvol Uitbesteden
De NVDO Kringen Overijssel en Gelderland nodigen je van harte uit voor een fantastische gezamenlijke bijeenkomst op 19 september a.s. bij het RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. “Succesvol Uitbesteden” Bedrijven eisen steeds meer specialistische kennis waar de asset owner niet zelf over beschikt. Door een toenemende complexiteit van assets worden de onderhoudstaken vaker uitbesteed. Er wordt voor de nabije toekomst verwacht dat er nog meer uitbesteed gaat worden dan de 61% van nu (bron: Onderhoudskompas). We zien hiervoor een aantal redenen, waaronder kostenbesparing, focus op kerntaken en de toename van complexiteit binnen de onderhoudsorganisatie. Vandaag belichten we uitbesteden als nooit tevoren met sprekende praktijkcasussen. De volgende sprekers delen graag hun kennis; Sander Sieswerda, (dagvoorzitter) Bestuurslid NVDO Sectie Suto/Oxand “Trends in Uitbesteden” Chris van Harten, a.s.r. “Duurzaam Uitbesteden” Het vaktechnisch onderhoud, inclusief renovaties, wordt steeds complexer, maar ook aan Asset Management worden hoge(re) eisen gesteld. De uitdaging in de praktijk is hoe het onderhoudsvakgebied het beste kan bijdragen aan de eisen van Asset Management. Hoe hiermee omgegaan wordt bij a.s.r. en hoe zij dat vertalen in de aanvraag, vertelt Chris je aan de hand van sprekende praktijkverhalen omtrent renovaties in samenwerking met BAM Damon Visser, Promaint, en Richard van Leeuwen, Hoogheemraadschap van Rijnland “Project Uitbesteding Onderhoud Roostergoedinstallaties” Hoogheemraadschap van Rijnland heeft als doel gesteld om meer te focussen op het preventief onderhoud van de roostergoedreinigers. Naast het preventief onderhoud worden ook het correctief onderhoud en de overige relevante services uitbesteed. Daarbij wil het waterschap meer grip krijgen op de uitbestede werkzaamheden. Leer van deze praktijkcasus (hoe dit uitbestedingsproces is aangepakt) Karel Zondervan en Nico van Galen, Beleidsmedewerker en Teamleider Waterschap Vallei en Veluwe ”De keuze tot wel/niet uitbesteden” Na een algemene introductie vertellen Karel en Nico je hoe het onderhoud geregeld is bij het Waterschap. Naar aanleiding van een pilot tot uitbesteden van het primaire onderhoudsproces, bleek de service level van eigen organisatie het hoogst. Echter worden er wel enkele onderhoudszaken uitbesteed. Hoe dit alles in zijn werk ging/gaat hoor je tijdens deze presentatie Unieke Rondleiding! Waterschap Vallei en Veluwe is een waterschap in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. Het ontstond op 1 januari 2013 uit een fusie tussen de waterschappen Vallei en Eem en het waterschap Veluwe. Er wonen 1,1 miljoen mensen in het gebied, verspreid over 37 gemeenten. Het gebied is 245.644 hectare groot; de omtrek is 273 kilometer. De primaire en regionale waterkeringen hebben samen een lengte van 248 kilometer. Tijd: 13.00 uur ontvangst Aanvang: 13.30 uur door de dagvoorzitter Sander Sieswerda (Oxand), Bestuurslid NVDO Sectie Suto Einde: 17.30 uur met netwerkborrel Bestemd voor: Alle leden van de NVDO Kringen Overijssel en Gelderland en NVDO Sectie Suto
19-09-2018 | Bijeenkomst | Een middag | Apeldoorn | Toegang: Gratis (na registratie)
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel